☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR200

Budapest VI. Benczúr u. 45.
Budapest Vilmos császár út 28.
Date: 04-09-1937
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-09-2021)
Folio number: 1

Igen tisztelt Dormándy Uram,

F.hó 3.-án kelt soraira válaszolva közlöm, hogy elsősorban a Magyar Színház igazgatóságára gondoltam, akik most nyitják meg a Kamaraszínházat. Ők idegenkednek legkevésbé az ú.n. „keserű” daraboktól, amit az „Acheteuse” lekötése is bizonyít. Tehát elsősorban nekik adnám át a darabot elolvasás céljából. Ha esetleg ők nem akarnák akkor még Bárdos jöhet számításba, de az az érzésem, hogy erre nem is fog sor kerülni. Törzs Jenő játszhatja a polgármestert, - az ez a szerző szemszögéből nézve nem az ideális megoldás is. Vagy talán Hajmássy is, esetleg Földessy is. Várom tehát mielőbbi, remélhetőleg kedvező válaszát ez ügyben. –

Elolvastam az INFÁNSNŐ CSÓKJA című darab szinopszisát is és szívesen foglalkoznék ezzel a darabbal Angliában vagy Amerikában. Hiba volna a filmjogokat előre eladni, mert azok a darab esetleges színrehozatala után sokkal többet fognak érni. Eladhatóság szempontjából sokkal jobb, ha az angolnyelvű – és filmjogok egy komplexumban kaphatók. Én tehát elsősorban arra törekednék, hogy színpadi produkciót hozzak össze a darab számára és csak ezzel kapcsolatban értékesíteném a filmjogokat. –

Kiváló tisztelettel Déghy G. S.