☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR061

Corso Venezia 24. Milano
Paris
Date: 17-01-1939
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Letter written by hand
Publisher: Tüskés Anna (29-08-2021)
Folio number: 2

Mélyen tisztelt Igazgató Úr,

Valószínűleg azt fogja mondani, és joggal, hogy legutóbbi rövid látogatása a Genionál még korántsem jogosít fel arra, hogy kéréssel forduljak Önhöz – mégis bízom benne, hogy nem fogja rossz néven venni. Leginkább talán azért, mert olyan sok szimpátiával nyilatkozott Erdős úrról, aki viszont engem, azt hiszem barátjának és munkatársának tekint.

Igyekszem rövid lenni és rögtön a dologra térek.

Rohamosan közeledik március, amikor mennem kell innek . Budapesten addigra szintén meglesz az új faji törvény.

Arra gondoltam, megpróbálkozom a fracia kiadóknál, hátha akad olyan, aki használhat egy ilyen magamfajta mindentudó Gergelyt. Ide mellékelek egy ajánlat-vázlatot, amelyből kiderül, mi az a minden. Mellékelek egy friss katalógust, abból viszont az derül ki, mit csináltam 6 év alatt, mint irodalmi, technikai , kereskedelmi és adminisztratív vezető. Azt hiszem nem megvetendő teljesítmény.

Önnek, mélyen tisztelt igazgató úr, bizonyára jó összeköttetései vannak ott kiadói körökben. Hogyha szépen és nagyon melegen megkérem, érdeklődje meg, van-e lehetőség számomra, és ha úgy látja, hogy igen, szóljon egy jó szót mellettem, közölvén velem, melyik kiadóhoz menjen el az ajánlkozásom. Azt hiszem, hogy szíves biztatásával nem vallana szégyent.

Hogy mit jelentene számomra egy franciaországi elhelyezkedés, arról a kenyérkérdéstől eltekintve, fogalmat adhat önnek az a tény, hogy egyetlen lányom férjvel Lille-ben él.

Igen kérem, ne vegye rossz néven alkalmatlankodásomat. Szíves jóságát előre is meleg hálával köszönöm és vagyok őszinte tisztelettel

Kész híve

Bíró Sándor