☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR226

London
Date: 09-02-1939
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (18-09-2021)
Folio number: 1

Kedves Dormándi Úr, mellékelten küldöm Fratelli Treves levelét, akiket – az összes többi kiadóval együtt – fizetésre szólítottunk fel. Kérem, írjon neki, hogy az esedékes pénzt küldje meg Önnek. Evvel törleszteni kívánom tartozásunkat.

Mikor legutóbb bizakodó levelet írtam, Farrar és Rinehart ígéretében bíztam, aki azt ígérte, hogy amerikai ügynökünket rá fogja szorítani a fizetésre. Megírtam Önnek annak idején, hogy amerikai ügynökünk felvette a félévi elszámolás ellenértékét Rinehartéknál, de azzal nem számol el, levelekre, kábelre nem válaszol. Rinehartékat kértem fel intervencióra és most írják, hogy a Transatlantic irodája zárva van és Kenedi úr már nem is lakik New Yorkban. Ezzel azt hiszem végleg keresztet vethetünk erre az amerikai követelésre, amely természetesen a legkomolyabb összeg volt a kintlevőségek között.

Remélem, hogy mire a Fratelli Treves összeg beérkezik /amely összeg nem hiszem, hogy fedezni fogja tartozásunkat/, más kiadók is fognak fizetni és az ügyet végleg rendezhetjük.

Szívemből sajnálom, hogy így elhúzódik a dolog, de a Középeurópából esedékes pénzek elvesztése /hála Kerpelnek, aki Bécsbe dirigálta azokat Herta Paulihoz/, az, hogy a csehek végleg nem fizetnek, most ez az amerikai dolog, ezenfelül az, hogy valamennyi más kiadó hónapok óta késlekedik az elszámolással, kellően megokolják az én késésemet és igazolják jóhiszeműségemet.

Bevallom, még egy hibát követtem el. Amint vállalatom valamit eladott, azonnal fizettem, még mielőtt én megkaptam volna a pénzt. Álmomban nem jutott eszembe, hogy egész csomó még félesztendő múlva, vagy még később sem fizet. Mindenesetre jó iskola volt.

Nagyon kérem, ha lehet, ne nehezteljen rám. És még arra kérem, hogy ha Fratelli Treves beküldik az elszámolást, legyen szíves értesíteni.

Tiszteletteljes kézcsókomat kérem jelenteni.

Őszinte nagyrabecsüléssel jó híve

Kelemen Kálmán