☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR469

Budapest I. Országház u. 20.
24, Place Dauphine Paris 1er
Date: 05-08-1967
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Letter written by hand
Publisher: Tüskés Anna (08-01-2022)
Folio number: 2

Igen tisztelt Uram!

Az Apák és fiúk c. nb. elbeszélését hálás köszönettel megkaptuk s azt közben kis is szedettük. Az anyagtorlódás miatt már az augusztusi számba nem tudtuk beletenni, ezért az az októberi Látóhatárban fog megjelenni. Szíves és utólagos jóváhagyó engedélyével a címét megváltoztattuk s helyette az utolsó mondatban találtuk meg a szerintünk megfelelőbbet: A csalódás íze. Ha történetesen ez Önnek nem felelnék meg, ám szíveskedjék megfelelőbbet adni s mi azt tudomául fogjuk venni. Az Apák és fiúk véleményünk szerint, többízben szerepelvén Turgenyev óta, szinte konvencionálisan hat. Egyébként nb.kívánságára visszaállíthatjuk az eredetit is. Szeretnők azonban azt remélni, hogy osztozni fog felfogásunkban s eljárásunkat nem önkényesnek, sem sértőnek nem fogja ítélni.

Újabb kéziratának érkeztében bizakodva, őszinte nagyrabecsüléssel köszönti tisztelő híve:

Paku Imre