☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR464

Budapest I. Országház u. 20.
Date: 02-05-1966
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (08-01-2022)
Folio number: 1

Igen Tisztelt Uram!

Mindenekelőtt szíves elnézését kérem késedelmes válaszunkért. Kapcsolataink jelenlegi helyzetére legyen szabad a következőket előadnom:

A Látóhatárban megjelent novelláinak honoráriumait valamennyi esetben a Szerzői Jogvédő Hivatalnak utaltuk át – az Ön nevére;

levele értelmében Ön ezt budapesti ismerőse részére kívánja engedményezni: ennek eljárása egyszerűen a következő: Ön két tanúval láttamozott nyilatkozatot állít ki és azt vagy francia hatósággal hitelesítteti, vagy pedig párizsi képviseletünknél mutatja be; az így elkészített nyilatkozatot szíveskedjék közvetlenül az engedélyezett személynek megküldeni, a Szerzői Jogvédő Hivatal az engedményezési nyilatkozat bemutatása után az összegyűlt honoráriumot nyomban kifizeti.

Ami pedig nálunk lévő nb. kéziratainak ügyét illeti, legyen szabad a következőkben tájékoztatnom: Ön szíves volt a múlt év augusztusában mintegy 15-16 novellát szerkesztőségünkben hagyni, mi abból mindezideig fokozatosan válogattunk eddig megjelent számaink részére; mivel lapunk jellegét időközben megváltoztattuk, e követelménynek megfelelő írása a nálunk lévők között nem található, ezért kérjük szíveskedjék – lehetőleg magyar vonatkozású témákat tárgyaló – újabb elbeszéléseket hozzánk küldeni. Ugyanakkor szíveskedjék jelezni azt is, hogy a közlésre nem kerülő kéziratokat hová küldjük.

Szeretnénk remélni, hogy termékeny kapcsolataink tovább fejlődhetnek és mindenkor állunk szíves rendelkezésére, ha bármilyen tekintetben kételye támadna.

Őszinte nagyrabecsüléssel köszönti tisztelő híve

dr. Paku Imre

szerkesztő