☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR553

Szép Szó (The Argument) New York City
Paris
Date: 14-05-1940
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (21-01-2022)
Folio number: 1

Drága Barátom,

mai napon feladtam címedre a SZÉPSZÓ 1940-es TAVASZI ÉVKÖNYVÉnek 5 példányát. Tekintve hogy barátok helyzetéről pontosat nem tudok, téged kérlek meg, hogy osztd szét közöttük, elsősorban érdekeltek között a példányokat és ha megkaptátok a kötetet és szükségetek van többre, írjatok, küldöm azonnal. Egyben már készítem is elő az ŐSZI ÉVKÖNYVEt, nem mintha biztos lenne hogy ki tudok jönni vele, anyagi és egyéb szempontok miatt, de ha mégis lesz egy lehetőség rá, készen akarok lenni. Kérlek tehát benneteket, szedjétek össze a közleményeket, elsősorban rád, Bercire, Ferire, Bandira gondolok, a többit rátok bízom és állítsatok össze egy párisi részt, rövid és informatív cikkekből, ami aktuális is legyen, annak dacára, hogy úgy mondjam örökéletű. Gondoljatok természetesen a 2nd Avenuei fűszeresekre, hentesekre és mészárosokra, nem egyetemi tanárok számára készül sajnos a kötet. Tehát kevés elvont dolog legyen benne, inkább afféle, mint amit hozott Banditól és Feritől. Hallom, neked van egy kitűnő új novellád, ha rendelkezésére bocsáthatod, nagyon köszönöm. Mindenesetre belátástokra bízom mit küldötök és kitől. Néhány közleményt átveszek még régebbi SZÉPSZÓkból, de szeretném frissíteni a füzeteket. Így talán kinől a dologból valami, amit ha megalapozok, engedhetem is, hogy menjen a maga útján és végre foglalkozhatom magam dolgaival, amit, mondanom sem kell talán, ezekben az időkben teljesen elhanyagoltam. Egyebekben írjátok meg véleményeteket TAVASZI ÉVKÖNYVvel kapcsolatban, hogy legközelebb kikerülhessem az esetleges hibákat. Néhány héttel ezelőtt nagy előadást tartottam ÉLET és IRODALOM címen a SZÉPSZÓról, sajnos kevés, de igen jó közönség előtt. Közben lapokat írtam tele a mozgalomról, a mozgalom jelentőségéről, múltjáról, céljairól és remélhető jövőjéről. Mint ahogy láthatjátok, megteszek mindent, amit emberileg és még azon felül is, már mondhatom, állatilag lehetséges. Segítsetek tehát a további munkában, hisz ha látjátok, közös nagy célokról van szó, amelyben mindenikünknek serénykednie kell, maga módja és lehetőségei szerint. Mi van veletek, erről is írjatok. Te is, Feri is, Bandi is, Berci is, sokszor bizony aggódom miattatok, de ugyanakkor a magam bizonytalan és hajszolt életére gondolok és megszűnik bántani a lelkiismeret. Vész és kaland-om fordítása elkészült, most van első kiadónál, ha ott nem sikerül, kell keresnem egy jó és megbízható ügynököt, aki különösebb okok miatt nem acsarkodik rám, mint egészen érthetetlen okok miatt kedves barátunk Dobó. Ez különben kettőnk között maradjon, hisz érthetetlen számomra az eset.

Én mindenesetre elküldöttem címére kártyádat, mellékelve néhány sor írást, nehogy feltételezze, hogy partnere kívánok lenni neki az acsarkodásban. Megköszönte az udvariasság kellő szabályai szerint, de azt hiszem, egy kicsit túlbecsüli saját magát e különben derék és értékes ifjú. Nos hát, még csak magunkról akarok beszámolni néhány sorban, egészségesek vagyunk, tartózkodásunk szeptember közepéig van meghosszabbítva, ami bizony elég gond, mert ha nem hosszabbítják meg, kénytelen leszek megint lemenni délamerikába, ahol e pillanatban igazán semmi keresnivalóm. Elég küzdelmesen élünk, amit én sokkal jobban bírok, mint Mária, lévén ebben már valamicske gyakorlatom. Egyébként néha igazán semmi értelmét sem látom a dolgoknak, viszont világosabb perceimben még érzem, hogy nagy feladatok várnak ránk, várom is ezt az időt, hogy ismét együtt lehessünk kedves barátom, együtt dolgozhassunk olyan célokért, amikért még dolgozni érdemes. Add át üdvözletemet, ölelésemet barátoknak, Olgának és nagy lányodnak kézcsókomat add át, te pedig fogadd a fiúkkal együtt szeretetteljes ölelésemet. Mindég és mindenben tiétek, igaz barátotok

Reményik Zsigmond

Ez az új címem, mert vettem egy postafiókot, esetleges költözésekre való tekintettel. Ezt közöld a fiúkkal és mindenkivel, aki összeköttetésben van velem. Öleléssel:


 

Drága Olga! Nagyon nyugtalanok vagyunk Miattatok, mi bízunk és remélem rövidesen elintéződik és jó lesz mindenkinek. Jucikával együtt nagyon sokszor csókollak, Lacit üdvözlöm

Mária