☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR069

1476 Broadway New York City
Date: 04-06-1936
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (29-08-2021)
Folio number: 2

Kedves Lacikám ;

először is arra kérlek, hogy adj át egy üzenetet a Hegyen. Megkaptam angyali Kovács Vilma levelét és nagyon köszönöm. Amint a mostani háromszoros elfoglaltságomból kinnt leszek, azonnal felelni fogok a levélre. Ez a háromszoros elfoglaltság a következő : dolgozni a Columbia stúdiónak. (ez egy teljes embert kíván, rendes körülmények között, de a nyári szezon már megkezdődött és most egy kissé « lassab » a dolog) ; a második elfoglaltságom : vőlegénynek lenni két és fél héttel az esküvő előtt. Ez már sokkal könnyebben elintézhető dolog, de a különböző vásárlások és készülődések IDŐ-be kerülnek. De ez elfog múlni június 20.-án, illetőleg utána. A harmadik és jelenleg a legfontosabb elfoglaltság – egy új munka kör kezdete. Ez pedig egy színházi- és irodalmi ügynökség megalapítása és annak lanszirozása. A stúdió állásomat nem adom fel – hogy így benne legyek a szcenárió anyag forrásánál a film gyártásnál. Érthető lesz, ezek után, hogy miért kérek pár heti elnézést – de ígérem, hogy írni fogok és pedig kimerítően.

Már régen éreztem, hogy kellene valami ilyesmit csinálni. Nem akarok arról beszélni, hogy az ügynökök akik Magyar darabokat és könyveket kezelnek milyen nemtörődomséggel és milyen ethikával dolgoznak és dolgoztak itten. Ez egyenlő volna az én itteni nég éves tapasztalataim leírásával. Új regényt pedig nem szándékozom írni a számodra, Laci. Ellenben miután a kezedben vannak az otthoni regények, azt szeretném, és erre megkérlek, hogy add át a Pantheon kiadás Amerikai jogait nekem, illetőleg a Transatlanticnak. Öten vagyunk a vállalatban. Komoly, rendes fiúk, és tehetségesek (mindegyik ismeri az amerikai « piacot », értik az itteni psychológiát, komolyan akarnak dolgozni és becsületesen.) Kenedi Sanyi, az MGM stúdiónál dolgozik (az EST tudósítója máskülönben), Vass Pista, A Fox-nál dolgozik. Azt hiszem ismered Ormos Lacit, tehetséges újságíró fiú, kedves, művelt és rendes. Rubio Imre újságíró, író és barátom éppen úgy mint a többiek. Azt hiszem azt Te is tudod, hogy néhány dráma író kivételével Amerikában nem ismerik a magyar írókat. Ez főleg annak tulajdonítható, hogy az itteni magyar ügynökök félvállról kezelik a prózaírókat, fordításokat engednek át és azokat mutatják be a kiadóknak. És ha el is adtak regényeket, (nagy ritkán,) érdeklődésük a szerződés aláírásával s a főleg a jutalék bezsebelésével egyidejűleg megszűnt. Mi a fordításokat ellenőrizük, az író, a kiadó jogait és érdekeit állandóan figyelemmel kísérjük. Változtatásokat csak a kiadó és az író hozzájárulásával engedünk. Nem fordulhat elő, hogy fontos részek kihagyása miatt a mű teljes értelme megváltozzék és ezzel elveszítse értékét – mint ahogy ez az esetek legnagyobb részében történt. A következők a feltételeink :

A vállalat semmit sem vásárol a maga számára. Előleget semmilyen címen nem ad. Kizárólag az író, (a kiadó) munkáit veszi át.

A vállalat 15% jutalékot számít minden eladott mű mindennemű Amerikában befolyó jövedelme után. Tehát ha a szerző keres, a vállalat is keres. Te, mint kiadó, úgy számolsz el az iróddal ahogy vele megállapodásod van. Mi VELED számoltunk el.

Művek képviseletét, vagy értékesítését kizárólagossági joggal kapjuk.(Amerikában csak mi adhatjuk el. De ha pl. Budapesten eladod Amerika részére, akkor abból nekünk semmi nem jár, ahhoz nekünk semmi közünk.) Azonban itten csak mi dolgozhatunk vele. Csak minimális hat hónapra vesszük át a jogokat. Rövidebb időre nincs értelme. Ha értékesítés hat hónap alatt nem sikerül, megegyezés szerint lehet megújítani a megállapodást.

Mi súlyt helyezünk arra, hogy a Pantheon ÖSSZES kiadásait mi kapjuk meg. (Visszamenőleg is, ha ez lehetséges.)

Biztosak vagyunk, hogy tudunk valamit a kiadványaiddal csinálni, Laci. Nem ígérünk arany hegyeket, de szorgalmas utánjárást és lelkiismeretes kezelést az igen.

Kéziratokból lehetőleg 2 példányt kérek, megjelent művekből feltétlenül 2 példányt.

Kérlek értesíts mielőb, hogy a nyári szezon alatt feldolgozhassuk az anyagot Augusztusra és Szeptemberre amikor teljes erővel kezdődik a kiadói és film-anyag vételi szezon.

Igaz barátsággal ölel

Béla Miklós