☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR410

Budapest V. Nádor u. 23.
Paris
Date: 23-04-1946
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (31-12-2021)
Folio number: 1

Igen tisztelt Igazgató Úr!

Horváth Zoltán utazik Párisba, ezért felhasználom az alkalmat, hogy Direktor úrnak hírt küldjünk a Pantheon, valamint a vele kapcsolatos ügyek mai állásáról. Azért írok én, mert Vándor Kálmán betegen fekszik, így nincs módjában személyesen írni.

Amint Vándor úgy hiszem megírta már valamelyik előző levelében, itt a helyzet gazdaságilag jelenleg nagyon súlyos, az infláció rohamléptekkel halad, remélhetőleg most már a mélypont felé. A mi szakmánkra szerény nézetem szerint fokozott mértékben hatnak ezek az előbb említett okok, mert hiszen a könyv mindig megérezte a gazdasági élet legkisebb rezdülését is. Amíg ez a helyzet tart, természetesen egyelőre gondolni sem tudunk új kiadványok előállítására, mert még a rezsit is a legnagyobb nehézségek és gondok árán tudjuk előteremteni. A forgalom a minimálisra csökkent, vevőt alig látunk, az ellenkező oldalon pedig a papír és a nyomdaárak hihetetlen emelkedése zárja ki a komoly termelő munka lehetőségeit. Mindennek dacára megsokszorozzuk erőfeszítéseinket és amint lehet megindítjuk a munkát. Így például Direktor úr novelláskötetét már kiadtuk a nyomdának szedésre, olyan feltétellel, hogy az illető nyomda /Márkus/ kiszedi, és kinyomja s ha pénzünk van, akkor az elvégzett munkából mindig annyit számláz, amennyit ki tudunk fizetni. Így talán, ha csak valami keveset javul a helyzet, őszre vagy karácsonyra meg szeretnénk vele jelenni. A könyvnap megtartása még teljesen bizonytalan, most vannak a tárgyalások az egyesületben, hogy talán esetleg egy kedvező feltételű kölcsönt kapna a kiadóság összessége a kormánytól és ebből csinálnánk a könyvnapot. Ez azonban nem nagyon valószínű. Ezek volnának a fontosabb Pantheon-ügyek, melyekről referálni fontosnak tartottam.

Remélem, hogy Direktor úrnak a közeljövőben, amint ígérte, sikerül Pestre jönni és akkor személyesen is meggyőződhet az itteni helyzetről.

Nagyságos asszony és Jucika kezeit csókolom, Önt sokszor üdvözli

Tiringer

Szívélyes üdvözletét küldi Szakálosné