☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR204

Budapest
Date: 08-04-1939
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-09-2021)
Folio number: 1

Kedves Dormándy Úr!

Érdeklődéssel olvastam f. hó 5.-én kelt szíves sorait a nemzetközi ifjúsági tervéről. Bennünket minden vonatkozásban érdekel a dolog. Szívesen részt is vennénk benne, részletkérdésekre azonban választ, vagy ígéretet természetesen e levél alapján még nem adhatunk. Némiképen ismerni is kellene mindkét találmány lényegét, mert hiszen alapfeltétel az, hogy bennünk is meglegyen a cikkhez a legteljesebb bizalom.

Nincs kizárva, hogy Pali amerikai rokonai lehetővé tennék neki, hogy esetleg tőkével résztvegyen benne. Emiatt természetesen rokonainak írnom kellene.

A legfontosabb azonban az, hogy személyesen beszélhessünk a dologról. Franciaországi utazásomnak két akadálya van; a vízumszerzés is elég körülményes, ha átutazásról van szó és utazási célra valutát egyáltalán nem lehet kapni. A Pali sem tudott kapni, pedig üzleti célokra kértük.

Minthogy tudom, hogy Önnél is financiális nehézségek vannak, azt a propozíciót tenném, jöjjön el San Remoba és legyen ott néhány napig a Genio vendége, tekintve, a Geniot is érdeklő kérdésről van szó, költségeink ottani megtérítését a Genio nem áldozatnak tekintené, hanem ellenkezőleg, az Ön részéről előzékenységnek, ha alkalmat és időt tudna találni magának, hogy néhány napra odajöjjön. Ez lehetne akár április, akár május folyamán és arra az időre én is oda mennék. Fontos az, hogy legalább 8-10 nappal előbb értesítsen oda utazásáról. A Genio ezidőszerint ha lassúbb tempóban is, de dolgozik.

Bíró úr írásbeli engedélyt nem kapott ugyan, mert kérelmezte, hogy ott-tartózkodását meghosszabbítsák, hallgatólag azonban megengedték, hogy ott maradjon még. A Genióval kapcsolatos terveinket is esetleg befolyásolhatná az Ön által felvetett terv. Engem azonban az angol és amerikai jogok jobban érdekelnek, mint az olasz és magyar. Ezt csak azért közlöm, hogy esetleg valamilyen ígéretével vagy tárgyalásával elébe ne vágjon esetleges ilyen irányú megállapodásunknak. – Nagyon szeretném látni a szóbanforgó szabadalmakat, ha tehát el tudja határozni magát az utazásra, jó volna ha magával hozná.

A lektor első havi honoráriumát a nemzeti bank éppen ma engedélyezte. Kérem, hogy a következő havi igénylést is küldje be hozzánk.

Szívélyes üdvözlettel Erdős