☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR463

Budapest I. Országház u. 20.
Date: 03-08-1965
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (08-01-2022)
Folio number: 1

Kedves Dormándi Uram!

Végtelenül sajnálom, hogy nem tudtunk személyesen találkozni és beszélgetni. A Látóhatárban közölt novelláinak honoráriuma rendelkezésre áll a Szerzői Jogvédő Irodánál. Az ismert valutakorlátozás miatt kellett eként eljárnunk. Ami pedig párizsi naplójának hazai kiadását illeti, legnagyobb sajnálatunkra nem tudok eredményről beszámolni. Mindenesetre a kiadók vonakodása a teljes elutasítást nem jelenti. Alkalomadtán erre vonatkozóan külön fogom Párizsba küldendő levelemben tájékoztatni.

Őszinte nagyrabecsüléssel köszönti tisztelő híve

Paku Imre