☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR181

Date: 21-06-1933
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-09-2021)
Folio number: 1

„Jelen levelemmel igazolom a következő megállapodásunkat:

Felajánlottam Önnek készülő „Váróterem” /cím esetleg változhat/ című 3 felvonásos darabomnak társszerzőségét. Megállapodunk abban, hogy minden befolyó jövedelem felerészben Önt, felerészben engemet illet. Megállapodunk továbbá abban, hogy amennyiben bármely oknál fogva a közös munkát beszüntetnénk, úgy a téma, valamint az addig elkészült részek joga kizárólag engem illet.

Miután Ön egyéb irányú lekötöttsége miatt nyilvánosan a darab társszerzőjeként nem szerepelhet, megállapodunk abban, hogy szerzőként, úgy a nyilvánosság előtt, mint esetleges tárgyalások alkalmával színházzal, ügynökségekkel stb., csupán én szerepelek. Amennyiben ez a helyzet a darab elkészüléséig megváltozna, úgy természetesen az Ön kívánságára szerzőként mindketten szerepelni fogunk.

Ön felhatalmaz engem, arra hogy előzetes megbeszélés alapján, úgy ügynökségekkel, mint színházakkal, előadásijog, filmesítésijog, külföldi elhelyezésijog stb., ügyben saját legjobb belátásom szerint tárgyalásokat folytathassak és mindkettőnkre nézve kötelező megállapodásokat köthessek.

A fent felsoroltak szíves tudomásul vételét és igazolását kérve maradtam

teljes tisztelettel”

Budapest 1933. június 3.

A fentieket tudomásul vettem és annak tartalmát magamra nézve is minden tekintetben kötelezőnek ismerem el.

Teljes tisztelettel

Faragó Sándor