☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR559

Budapest II. Hunyadi János út 2.
Date: 03-03-1937
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (21-01-2022)
Folio number: 1

Igen tisztelt Igazgató Úr,

engedje meg, hogy így ismeretlenül is Igazgató Úrhoz forduljak és kikérjem szíves jóindulatát egy ügyben, amely értesülésem szerint legfőbb mértékben bölcs elhatározásától függ. A Pantheon regénypályázaton részt vesz lapunk egyik, igen tehetséges és kitűnő munkatársnője, Feleky Klára, aki két munkát is nyújtott be. A regényeket magam is olvastam és elsőrendűnek találom őket. Egyiket a Magyarság is miden képpen közölni szándékozik. Nagyon kérem Igazgató Úr szíves jóindulatát e pályaművek érdekében. Legnagyobb mértékben le lennék kötelezve, ha érdeklődéssel fogadná őket és ha a Pantheon méltányolni tudná kitűnő munkatársnőnk tehetségét.

Az egyik regény „Újév” jelige alatt „Hang a végtelen felett”, - a másik „Hófehérke” jeligével „Első árnyék” címen érkezett a Pantheonba.

Amikor előre is a leghálásabb köszönetemet fejezem ki Igazgató Úr előtt, kérem, fogadja legmélyebb tiszteletem kifejezését, amellyel vagyok szolgálatra mindenkor kész híve:

Pethő

főszerkesztő