☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR066

Budapest V. Géza u. 2.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 03-05-1940
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (29-08-2021)
Folio number: 2

Mélyen tisztelt Direktor Úr !

Régi kellemes barátságunkra való tekintettel engedje meg, hogy alábbi ügyünkkel Önhöz forduljak és abban legmesszebbmenő támogatását kérjem :

A Walt Disney ügyről van szó és mélyen tisztelt Director Úr tudja legjobban, hogy kb. 8 évvel ezelőtt, amikor Walt Disney neve Magyarországon még ismeretlen volk, egyedül mi vállalkoztunk arra, - miután még a Pantheon sem volt kapható, hogy Walt Disney kötetet hoztunk forgalomba olyan eredménnyel, amilyennel Magyarországon ilyenfajta gyermekkönyvet még senkinek sem sikerült elérnie. A három kis malacz cz. képeskönyvre, amiből óriási mennyiségeket adtunk el, a nagyméretű és egészen amerikai stílusú reklám miatt, reáfizettünk. Joggal állíthatom, hogy Walt Disneyt Magyarországon mi hoztuk divatba, mi népszerűsítettük hallatlan tízezrekbe kerülő reklámjainkkal, mint péld. :

Hangos filmvetítéseinkkel az összes mozikban,

nagyméretű utczai reklámtábláinkkal,

árjegyzékekkel és röplapok százezreivel,

oldalas újsághirdetéseinkkel,

motorokkal hajtott mozgó reklámjainkkal 25 legforgalmasabb helyen lévő könyvkereskedő kirakatában,

kirakatversenyekkel, stb. stb.

Ilyen méretű és anyagi áltozatokat igénylő nagyszabású reklámot Magyarországon sem az előtt, sem most még soha egyetlenegy könyvkiadó sem alkalmazott. A magyar kiadások technikai előállítása Disney-ék szerint is szebb és tökéletesebb volt az angol és amerikai kiadásokénál.

Még csak megemlíteni kívánom, hogy igen nagy összegeket kitevő fizetéseinknek mindenkor pontosan tettünk eleget és több ezerre menő árusító szervezettel rendelkezünk.

Mindezeket azért voltam bátor előrebocsátani, mert tudomást szereztünk egyrészt Disneyéktől, másrészt Sömjén igazgató úrtól, hogy az itteni Nova kiadó ismételten tett kísérletet Disney jogok megszerzésére. Ez a kiadó egyike azoknak, akik saját ötlettelenségük fölytán a másoknál bevált ötleteket igyekeznek elhalászni és a mások által nagy anyagi áldozatok és hosszú évek munkája árán felépített positiokba betolakodni.

Miután kedves Director úrról köztudomású, hogy az ilyen utakon járó embereknek nem nyújt segédkezet és lehetőségeket igen átlátszó céljaik elérésében, de mert Disney-éknek sem jutott soha eszébe, hogy velünk szemben megnemelégedésüket bármilyen okból és irányban kifejezzék, valamint azért, mert a {Disney7396|} könyvekkel a lehető legnagyobb eredményeket érjük el és legvégül, mivel a Nován kívül egyetlen magyar kiadónál nem jutott eszébe, hogy másik kiadó társának eminens érdekkörét megzavarja, nagyon kérem, hogy Nováékat a Disney jogok megvételével kapcsolatos erőszakos törekvéseikben megakadályozni és a jogok megvételére vonatkozó ajánlatukat visszautasíttani szíveskedjék.

Amidőn hiszem, hogy a valóban indokolt és mindenképpen méltányos kérésem, - amely egyben a Palladis R.t. tiszteletteljes kérése is, - teljesítése elől mélyen tisztelt Director úr nem fog elzárkózni, rendkívül lekötelezne, ha szíves volna kedvező válaszát velem, - miheztartás végett, - esetleg express levélben /költségünkre/ közölni.

Viszontszolgálatra mindenkor készen szívélyesen üdvözli

készséges híve

Beneked Rezső