☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR443

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 29-01-1949
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (07-01-2022)
Folio number: 1

Kedves Direktor Úr!

A következő nagyon fontos és szigorúan bizalmas ügyben fordulunk Direktor úrhoz. Ott kezdem, ahonnan bennünk is kialakult a dolog. Szabados András elkerült a Népszavától és tegnapelőtt jelentkezett nálunk, hogy megindít egy terjesztővállalatot és ehhez megvenné a Traven Taliga 1000 példányos készletét. Mikor ebben megállapodtunk, itt magunk között felmerült a gondolat, hogy jó lenne, ha a Szabados idejöhetne hozzánk és vezetné a dolgokat. Ez annál is inkább fel merülhetett, mivel annakidején, amikor Direktor úr itt volt, ez is egy lehetőség volt, csak természetesen akkor a Szabados részére nem lehetett érdekes a Pantheon. Ma reggelre behívtuk a Szabadost és együtt megbeszéltük azt, hogy ő írjon Direktor úrnak, mintha az egész dolog őtőle indult volna ki, azért, ha megvalósításra kerül sor, a Vándorral szemben, ne mi, hanem Direktor úr és Szabados levelezéséből induljon ki az ügy. De most jobbnak látjuk, ha a Szabados közléseit mi is alátámasszuk. A helyzet a könyvkiadás terén pillanatnyilag az, hogy ha ezt nem csináljuk, akkor nem sokáig bírjuk vinni a Pantheont, mert a február elseji fizetésünk biztosítva van, de már a márciusi nincs. Programmunk semmi, egy pár húsvéti képeskönyvön kívül, amiből csak jóval húsvét után lenne pénz. A fenti Taliga eladásból is 60 és 90 nap múlva van pénz. A Szabadosnak viszont vagy egy pár szakkönyv-kézirata /rádió és hasonló/, tárgyalásban áll két kisebb kiadóval, akik meg akarják kiadói működésüket szüntetni, de a készletüket bizományi kiárusításra átadják neki. Szabados a felszabadulás után alapította a Népszava könyvkereskedést és könyvkiadót, ahol komoly és értékes munkát végzett és a szakmában is úgy ismerik, mint hozzáértő elsőrangú szakembert. Különben ezt bizonyára tudja Direktor úr és tudja a Fejtő is. A Népszavától pedig információink szerint, személyi ellentétek miatt került el. Pénze ugyan nincs a Szabadosnak, de a szaktudása, összeköttetései, jóhíre felér egy tőkével. Ez volna az egyetlen lehetőség arra, hogy a Pantheon éltét meghosszabbítsuk. Személyileg sajnáljuk a Vándort, de négyünkről és a Pantheon fennmaradásáról van szó. Ezért kérjük, hogy úgy kezelje az ügyet, mintha nem tőlünk, hanem Önöktől indult volna ki, mert a Vándorral szemben kellemetlen volna, mert közöttünk jó viszony áll fenn és ez nem személyi ellenszenv, hanem az a szempont, ami mindig bennünk volt, hogy a Pantheon megtartsuk.

Lehet hogy ez a levél még ott éri a Fejtőt /mivel tudjuk, hogy februárban hazajönni készül/ és vele üzenhet, vagy pedig írhat is a Pantheonhoz, de nem céges levélpapíron és nevünkre szóló borítékkal, lehetőleg géppel.

Egyéb vonatkozásban most nem is írunk, mivel nem is történt semmi lényeges, most csak ebben az ügyben szeretnénk mielőbbi véleményét tudni.

Kedves családjával együtt szívélyesen üdvözöljük

Tiringer István