☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR351

Budapest
Date: 20-12-1928
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (22-11-2021)
Folio number: 1

Igen tisztelt Direktor Úr!

Nagyon köszönöm szíves sorait és sietek kijelenteni, hogy egyáltalán nem vagyok megbántva, sőt igen jó esett, hogy mint kollégájával közölte velem igen értékes észrevételeit. Természetesnek találom, hogy a kiadó szempontjai kell hogy érvényesüljenek egy munka kiadása vagy ki nem adása dolgában. Higgye el Direktor Úr, hogy Dobó dr. úrhoz intézett sorai a felszabaduló jóérzésnek olyan őszinte hullámát okozták bennem, hogy teljesen megvigasztalódtam. Igen ritka írói tulajdonság a másik íróval való törődés és én ezt éreztem ki végtelenül kedves soraiból. Fogadja úgy ezekért, mint az előző kimerítő bírálatért hálás köszönetemet.

Vagyok őszinte tisztelettel készséges híve:

Mind a két kéziratnak szíves visszázását kérem. Pap József