☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR070

New York
Date: 21-04-1938
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (30-08-2021)
Folio number: 2

Kedves Laci ! Kedves Olga !

Rögtön meg akarom jegyezni, hogy ez a levél, tartalmánál fogva, olyan hogy azt Kovácséknak éppen úgy mint Miska-Aliceéknak is írtam. De mielőtt a tárgyra térnék megjegyzem, hogy valógyínűleg kapsz majd levelet a KNIGHT PUBLISHING Co. tól (432 – Fourth Ave. New York) Sidney Philips és Bert Hofman, a vezetőjük, (igazgatója vagy tulajdonosa, nem tudom,) de azt tudom hogy igazán jó kiadók akik igazán jó könyveket keresnek. Olyanokat mint a TARDI HELYZET, A NÉMA FORRADALOM, VIHARSAROK – vagy más ehhez hasonló de mindenképpen elsőrangú munkát.

Nem tudom, hogy tudod-e, de én már nem vagyok a Columbiával, hanem leszerződtem szcenárium irónak egy új, most alakuló filmgyárhoz és ezért Hollywoodba fogunk költözni. A szerződésem Júniusban kezdődik. Most éppen pár napos szabadságom van és ez levél az első-visszaérkezésem óta, boldog vagyok, hogy időt szíkíthatok magamnak egy kis beszélgetésre Veletek. Kérlek, ülj le nyugodtan, küld ki Jutkát, nem kell, hogy ilyen sötét dolgokkal traktáljuk. Olga, kérem, előre figyelmeztetem, hogy nem kellemes amit mondani akarok. Tehát (ilyen hosszas bevezetés után !) :

Ausztria után Magyarország van soron ! Aki tehát teheti – annak el kell mennie, nehogy a szegény bécsiek sorsára jusson ! Ezt én mondom Neked, Laci,... Te igen boldog vagy Magyarországon. Nem is csoda. De most a helyzet más... most ott van a példa előttetek. Most nem theoria, nem politikai prognózis – nem ‘előre-ánálízis’ hanem szörnyű FACTUM. Ne áltassátok Magatokat, hogy : « Budapesten ez nem történhet így ! », vagy ‘NEKÜNK nem történhet bajunk » - vagy « Bennünket nem fognak bántani, bennünket békén fognak hagyni », vagy « Mindenemet mégsem fogják elvenni » « Még marad elég a megélhetésemre » « ... Miért hagyjak itt mindent ? – Hiszen akkor semmim sem lesz ? » « Veszteséggel adjam el azt amim van ? » stb. sbt... én ismétlem AKI TEHETI az menjen és ha ott kell hagynod az 50 a 60% a vagyonodnak – az még mindig sokkal jobb mintha elveszítesz MINDENT. Mert az lesz a sorsa annak aki nem előre látó és nem intézkedik előre ! Higyjétek el, én nem látok rémeket, én nem a kisujjamból szoptam ezt a bizonyosságot : minden amerikai napi-lap, minden valamire való ‘magazine’ így analizálja a közép-európai helyzetet. Vannak ugyan eltérések az időpontban, némelyek még egy évet adnak a következő Hitler lépésnek – de mások azt vélik, hogy pár hónap múlva jön a következő lépés – minden attól függ, hogy milyen nagy az éhség és elégedettlenség Németországban ! Amint Hitlerék látják, hogy a munkásság nagyon éhes – rögtön tesznek valamit ! És az első lépés nem lehet Cseh-szlovákia – hanem Magyarország. Miért ? Mert Csehszlovákia ESETLEG védekezni fog ! Esetleg Franciaország és Oroszország betartja a szövetséges szerződésben vállalt kötelezettségét – és amint Csehország fegyverrel védekezni fog – ők megtámadják Hitlert ! Ezt pedig most Hitler nem akarhatja mert nincsen rá még felkészülve. Mi volna a természetes útja ? A « Least resistance » útja !! Ez pedig obviously : Magyarország. Nagyon gyenge az ellenállás Magyarországon. Barátja Magyarországnak nincsen. Ekonomialag teljesen ki van szolgáltatva Németországnak. (47% minden exportnak Ausztria- és Németországba megy !) Politikailag ellenállás alig van. Az a ‘titkos’ ígérete Hitlernek hogy Magyarország visszakapja a megszállott Észak-Magyarországot, még csak fokozza a bizalmat Németországgal és (ez a fontos) egy szoros ko-operációra (economic AND MILITARY). Viszont éppen egy hadászati kooperáció miatt Hitler teljes és tökéletes control-t fog majd követelni. (Lásd világháború, a Román-hadjárat). (Hogy csak egy példát említsek.) Majd csak amikor ez a tökéletes és teljes kontrol életbe lép fognak a magyarok rá-eszmélni, hogy a Bach-korszaknál is sötétebb elnyomatásba mentek bele. Hogy Hitler a Dunántúlt már most Németországnak követeli – tudott dolog. – Miért KELL Hitlernek Magyarország ?

Az előbb említett Cseh-szlovák ellenállás csak egyik oka, a többi mellett, ennek a természetes útnak. Ha Magyarország hadászatilag teljesen Német-kontrol alatt van akkor Csehszlovákia helyzete úgy ekonomiailag mint hadászatilag teljesen tarthatatlan, mert egy gyűrűben van !

A least resistance elve alapján tehát már látjuk, hogy miért Magyarország lesz a következő « gyarmat ». De a least resistance elvéhez tartozik az is, hogy Anglia és a többi nagyhatalom nem avatkozna bele Magyarország annexálásába, illetve GYARMATOSÍTÁSÁBA. Mert Anglia, most már nyilvánvaló – szabad kezet ad Hitlernek hogy szerezzen ott gyarmatokat ahol a legkevésbé sérti az Angol érdekeket ! Magyarország gyarmattá alakítása pedig a legkevésbé sem sérti az Angol (vagy bárki más) érdekeit !

Hitlernek feltétlenül szüksége van élelmiszerre és OLAJRA. Magyarországon keresztül visz az útja mind a kettőhöz. Magyarországból (és Jugoszláviából) kapja az élelmiszereket és nyersanyagot és Magyarországon át visz az egyenes és közvetlen útja a Román OLAJHOZ ! Hogy hogyan fog Romániával elbánni – az egy más kérdés és egyelőre nem is fontos. Bennünket Magyarország érdekel. Németországnak pedig kell a Magyar élelmiszer és – az út az olajhoz. Ellenállás nem lsez, tehát csak a sakk-húzások idejének és módjának kérdése marad, hogy mikor válik Magyarország Német gyarmattá. Ez mind tiszta, logikus és előrelátható. Nem lesz Magyarország ( !!!!) – ‘birodalmi tartomány’ (mint Ausztria), hacsak a Dunántól nem, hanem egyszerűen gyarmat, amelyet úgy elfognak nyomni és kihasználni, ahogy akarnak. Még jó utakat is fognak építeni, sőt még több repülő teret és benzin-állomást fognak létesíteni... de ezt mind csak azért hogy könnyebb legyen az élelmiszer, állat- és ember-anyag szállítása egy háború esetén – AMELYET VALÓSZÍNŰLEG MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN akar Hitler megtartani – ha nagy álma, az Orosz Szovjet elleni háború, megindul ! (Mert hogy a Szovjet jól fog védekeni – azt Hitler úgy is tudja !) De túl messzire megyünk el pedig ez most nem fontos. A fontos az, hogy lássátok és megértsétek, hogy ez nem tréfa dolog, hogy itten azonnal tenni kell, nehogy váratlanul találjon benneteket. Csak azt tehetem, hogy most, még idejében, tanácsolom, hogy tegyetek meg mindent, hogy elmehessetek Magyarországról, mert rémesen félek hogy arra sorsra juttok mint azok a szerencsétlen Bécsiek ! Tudom, hogy tudjátok, hogy mi történt... Dehát akkor az isten szent szerelméért MIRE VÁRTOK ??? Még midég nem hiszitek, hogy baj, nagy baj van ?? AZ KELL hogy a kezetekben robbanjon fel a Hitler-bomba ? De hiszen az későn lesz. Ti okos emberek vagytok... végre valahára ébredjetek fel a nagy kényelmetekből és lássátok, hogy tenni kell valamit ! A liberálizmus megbukott mert gyenge volt és nem állt össze egy « Popular Front »ba, gy egy United Frontba. A pacifizmusnak befellegzett... a demokratikus államok még mindég nem állnak össze a « collective security » platformján. Hagyják, hogy Hitler és Mussolini garázdálkodjanak. Mert hiába írnak alá akármilyen ‘nemzetközi’ egyezményt, Hitler és Mussolini úgy tépik szét ezeket az okmányokat mintha paír-fecni volna..... De ha már nem tudunk mást tenni próbáljuk megmenteni a barátainkat és azokat akiket szeretünk.... Kedveseim, kérem, könyörgöm... mentsétek ami menthető ! Beszéltem mind erről Radóval – természetesen hogy ő ugyanazt mondja amit én! Igen megbízható értesülései is vannak az amerikai lapok analízisén kívül. Mi higgadtan, 6,000 kilométerre, késő éjjel, atbeszéltük ezt a témát. Minden oldalról analizáltuk – alaposan megvizsgáltuk. A konklúziónk külön-külön és együtt – ugyanaz volt. A teendőnk világos : írni mindazoknak akikhez ragaszkodunk – és megmondani Nekik, hogy mit tegyenek ! (Kérlek természetesen, olvasd el Ferenczi-nének és Elmának ezt a levelet !!! Kézcsókjaimmal és feleségem meleg üdvözleteivel. Elma tudja a módját hogy hogyan lehet keresztül vinni a terveket !) --- Kérlek, írjatok, amint csak tehetitek. Pozitív és OKOS választ várok!

Sok szeretettel küldöm üdvözleteimet és kézcsókjaimat az egész Családnak (minden egyes tagjának) – Catherinnel együtt

Miklós

Kérem Ferenczi nénit, hogy bocsássa meg, ha külön nem ‘írok’ – ez volna szóról szóra a levelem !