☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR316

Paris
20, avenue de Breteuil Paris
Date: 01-07-1946
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (14-11-2021)
Folio number: 1

Kedves Barátom!

A Pen Club magyarországi elnöki tanácsának utolsó ülésén Rubinyi felkért, hogy mint az elnöki tanács tagja lépjek érintkezésbe a klub Párisban élő tagjaival. Úgy tudom, hogy Te is tagja vagy a Pen Clubnak és felkérlek, hogy közöld velem, hogy nézeted szerint van-e itt valami teendő? Pénteken 6- ½ 8-ig fogadás lesz a követségen, amelyre Téged is meghívtalak. Nagyon hálás lennék, ha eljönnél és ez alkalommal élőszóval megadnád a választ.

Szívélyesen üdvözöl kész híved

Auer Pál