☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR147

Budapest
20, Avenue de Breteuil, Paris 7e
Date: 05-06-1944
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (10-09-2021)
Folio number: 1

Nagyságos Dormándy László Úrnak,

Köszönettel vettük kézhez április 29-én kelt szíves sorait és ez alkalommal is köszönjük szíves készségét, amellyel kiadványaink érdekében fáradozni szíves volt. Időközben Gallimardék valóban írtak és mi is válaszoltunk, még kedvezőbb feltételeket ajánlva, azonban a szerződést illetőleg az ő válaszuk mindezideig nem érkezett meg és így nagyon hálásak lennénk, ha az ügy elintézését szíves volna sürgetni. Nagy hálával vennők azt is, ha a Mercure de France és Stock cégnél, - amennyiben lehetséges – ügyeink érdekében szíves lenne újból eljárni.

Készséges fáradozását ismételten hálásan köszönjük és maradunk kiváló tisztelettel

Franklin-Társulat