☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR466

Budapest I. Országház u. 20.
Date: 02-09-1966
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Letter written by hand
Publisher: Tüskés Anna (08-01-2022)
Folio number: 1

Igen tisztelt Uram!

Hálás köszönettel megkaptuk aug. 22-iki levelében küldött nb. elbeszélését. Megtisztelő kérésére azonnal elolvastam és kéziratát messzemenően sikeresnek találtam; véleményemet elfogadták kollégáim is és ők is örömmel járultak hozzá közléséhez. Ez azt jelenti, hogy októberi számunkban meg fog jelenni.

Időközben feladattam önnek az augusztusi számunkat is, mely az Ön tollából közöl egy novellát. – Amint korábban már jeleztem és az utóbbi két számunk [?] is: Önnek e pillanatban – az utóbbi elbeszélése már nyomdában van – kézirat-készlete ezúttal is kimerült nálunk. Örömmel jelentem: decemberi számunkat okt. 10-én zárjuk. Kérem szíveskedjék addig újabb elbeszéléssel minket megtisztelni.

Kitüntető bizalmát köszöni és nagyrabecsüléssel üdvözli tisztelő híve

Paku Imre