☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR417

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 02-12-1946
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (02-01-2022)
Folio number: 1

Kedves Barátom,

a beszámoló ezúttal örvendetes. Nem akarok túlzásba esni, nem merném azt írni, hogy az az érdeklődés, mely a karácsonyi heteket jellemzi állandósul, de kétségtelen, hogy ezidőszerint meg van és jó üzleti eredményeket ígér. Először az újra kiadott Huxley kötetnél jelentkezett ez a vásárlási kedv. Közel hatszáz példányt adtunk el a bemutatásnál és azóta is mindennap van utánrendelés.

Ma mentünk ki Vercorssal a piacra. A kötet szép, ízléses és reméljük, hogy a siker itt sem marad el. Még a héten postára adunk neked belőle s olyan példányszámban, hogy Vercors-t is elláthassad.

Rubletzkyre vonatkozó „óvásod” kitűnő megfigyelésről tanúskodik, én is, már az első tárgyalásnál felismertem megbízhatatlanságát és már akkor úgy döntöttem, hogy ha jelentkezik más együttműködési lehetőség, úgy inkább azt favorizálom. Ez a lehetőség jelentkezett is egyrészt a Népszava, másrészt a Magyar Téka személyében. Mindkettőt főképpen a Zweigek érdeklik. Maria Antoinette-re vonatkozóan meg is állapodtam a Magyar Tékával oly módon, hogy ő átvesz belőle ezer példányt. Ez lehetővé teszi a mű kiadását és azért is kedvezőbb a feles megoldásnál, mert így a remélhető hasznon nem kell senkivel osztozkodnunk.

Ugyanilyen megállapodást szeretnénk csinálni Stuart Matiára nézve a Népszavával és a Travenekre a Szikrával, mely a kommunista párt kiadója. Ezekben az esetekben még megállapodás nincs, de Maria Antoinett-et már szedésbe is adtuk.

Karácsonyra Pantheon jelzéssel még egy könyvünk jön, az én „Kétszer kettő három” című regényem. Csak Pantheon jelzéssel, mert saját költségemre csináltam meg. Ugyanis, amikor neked egyre azt vagyok kénytelen írni, hogy regényeid kiadására nincs elég pénzünk, nem tartottam volna ízlésesnek, hogy saját munkámra viszont kiszakítok a Pantheonból pénzt. Az előjelek itt is kitűnőek, noha a könyv még el sem készült, máris eladtunk kétszáz példányt minden bemutatás nélkül, pusztán a hírre, hogy megjelenik. Minthogy a terjesztésre vonatkozólag a Pantheonnal 60:40-es arányú megállapodást kötöttem, szóval ugyanolyant, amilyent bármely kívülállóval kötöttünk volna, ez a Pantheonnak is biztos bevételt jelent.

Már most, ami kérdéseidet illeti: Feuchtwangertől még nem kaptunk levelet, de ha meg tudunk állapodni, bízom benne, hogy a honorárium kérdésben nem lesz fennakadás. Ugyanez áll Vercorsra is. Csak persze itt lesz nehezékként mindenkor az eljuttatás kérdése.

Saját könyveid küldését megkezdettük, hetenkint megy egy keresztkötés. Kérünk, értesíts, hogy az elsőt megkaptad-e. Azért parcellázzuk a küldeményt, mert könyveidből kevés van és félünk attól, hog egy küldeményben esetleg valamennyi elvész és nem jut el hozzád.

Alice-ékkal küldött kéziratodra vonatkozóan Székely-Kovácsék már bizonyosan tájékoztattak. Én eddig nem kaptam meg s így a véleményemet sem tudom megírni.

Egyébként a viharok már elcsitultak. Mindannyitoknak kellemes karácsonyi ünnepet kívánunk.

Szívélyesen üdvözöl

Vándor Kálmán