☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR448

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 21-03-1949
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (07-01-2022)
Folio number: 1

Igen tisztelt Igazgató Úr!

Köszönettel megkaptuk f. hó 5.-i levelét és azzal küldött Szabados-féle megállapodásokat.

Elsősorban hálásan köszönjük Igazgató úr megértő segítségét, amely nélkül nem tudtuk volna ilyen kedvezően keresztülvinni a változást. Mindenesetre sokat jelentett Vándor belátása is mert az Ön levele után rögtön felajánlotta, hogy félreáll. A személyével kapcsolatban vállalt terhet bírnunk kell, mert egyrészt a könyvei után tényleg jár neki az összeg, másrészt ha a plust nem tudjuk előteremteni, céltalan volt az egész változást keresztülvinni.

Szabados, ahogy látjuk bele tud majd helyezkedni az együttesünkbe. Mint Ön is írja a jó egyetértés agyon fontos a vállalat vitelénél és ő igyekszik beleilleszkedni ebbe a szellembe, mely a Pantheonnál évtizedek óta az Ön és később Sömjén vezetése alatt volt. Minden ügyet megbeszélünk mielőtt bármi intézkedés történne és csak azok a tervek kerülnek kivitelre, amelyeket mindnyájan helyesnek és megoldhatónak tartunk.

Ami a programmunkat illeti, egyelőre még minden a levegőben lóg, éppen az anyagi eszközök hiánya miatt. Anyagi bázist terveinkhez a részletre való eladás megindításával próbálunk teremteni. Természetesen nem méretezzük túl a dolgokat és egyelőre két-három ügynököt szándékozunk beállítani, akik számításaink szerint 16.18.000 forint forgalmat bonyolítanának le. Ennek az inkasszója fedezné egyrészt az új kiadványok befektetéseit, másrészt a részleteladással járó plus rezsiköltséget is. Amennyiben sikerül ezt a két-három embert jól kiválasztani /ez Szabados úr feladata/, aki előző gyakorlata alapján ismeri az ügynököket/, akkor két-három hónap múlva elérjük azt a forgalmat, melynek alapján terveink keresztülvihetők lesznek. Az eladásokat csak ily módon véljük fokozni, mert könyvkereskedők útján való eladás egészen minimális, és annyira rossz, hogy csak arra tovább építeni nem lehet. A legkitűnőbb szépirodalmi újdonságokból sem vesz fel többet a könyvkereskedelem 3-400 példánynál, úgyhogy bár főleg szépirodalom volt elsősorban szívügyünk, sajnos egyelőre részben át kell térjünk a műszaki és az itt elfogadott népszerű tudományos könyvek kiadására, mint eladható cikkekre. Lehetőségeink kretén belül célunk az, hogy szépirodalmat is termeljünk, ez azonban a mostani helyzet szerint, kb. 10%-a lehetne az egész programnak.

Mindenesetre a Pantheon mai helyzetét is ismertetjük a következőkben. Először a tavalyi mérleg eredményét közöljük, mely sajnos lesújtó, mert 54.500 forint veszteséggel zárult, az előző évi 4.300 forint veszteséggel szemben, A két évi veszteség 58.800 forintot tesz ki. Ezévi forgalom március 15.-ig 30.000 forint, ezzelszemben az állandó havi rezsink 8.500.- 9.000 forint, ebben benne vannak az adók, lakbérek, személyzeti terhek. Mind feljebb írtuk csak a rezsit tudjuk a mostani forgalom mellet fedezni, mert a fennmaradó pár száz forint a könyvkötő és nyomdáknál lévő tartozásaink törlesztésére szolgálnak.

„Pantheon ismerettár” felelevenítése Szabados úr ötlete volt, mert ez a cím még eléggé benne van a köztudatban, mint komoly és hasznos könyvek gyűjteménye.

Emanuel Robles időközben Pestre érkezett és Dr. Kerpel útján próbáljuk lekötni a könyvét. A két Le Fevre könyv Edition Social-nál jelent meg Párisban, ezért kérjük, hogy ennél a kiadónál szíveskedjék érdeklődni a jogok után. Azt hisszük nem kell külön hangsúlyoznunk, hogy a jogdíjat a lehető legalacsonyabbra szabják. Öt maximum hét %-os tiszteletdíjat tudunk csak vállalni, ezt is csak elszámolás alapján, mert újabban a Nemzeti Bank előlegre nem engedélyez valutát.

Saint Lague könyve 1942-ben jelent meg náluk, de nem ment jól, még ostrom után is 2000 példányból 600 példány volt raktáron, s csak úgy sikerült pár példányt eladni, hogy betettük az ifjúsági kollekciónkba és mint ilyent atduk el.

A kézitérkép ötlete jó lett volna, ha pár hónappal előbb megvalósíthatjuk, mert karácsony előtt megjelent itt egy elég terjedelmes könyvalakú atlasz 168.- Ft-os áron. S két ilyen kiadványt a piac nem bír el. Ettől eltekintve sem átutalási lehetőség, sem a Pantheon részéről anyagi lehetőség nincs egyelőre, ilyen nagy mérvű vállalkozásra.

Nyomdába adtunk egy rádióhangszórókról szóló szakkönyvet és szépirodalminak Táncsics Mihály: Életpályám című önéletrajzszerű írását. Táncsics Mihály ma egyike Kossuth és Petőfi mellett a magyar népi demokrácia mintaképeinek. Ennek a kiadványnak egy részét már előre el is adtuk. Ha találunk kiadótársat, akkor egy orosz zenetörténetet is szándékunkban van kiadni, melyet oroszból fordíttatnánk. A könyv foglalkozik a régi és a mai orosz zenével komoly alapon. Beadtuk engedélyezésre régi kiadványaink közül Traven: Fehér rózsa és Salten: Bambi, Lulof: Gumi c. könyveinket. Ezek mind olyan könyvek, amiknél meg van a reményünk, hogy akadály nélkül engedélyezik és gyors egymásutánban ki tudunk velük jönni.

Egy személye hírt is közlünk. Szakálosné valószínűleg a változással járó izgalmak folytán egy kisebb agyvérzést kapott, de már a javulás útján van.

Ezek azok az ügyek, melyekről szükségesnek tartottuk referálni, és reméljük, hogy pár hét múlva, már eredményről is beszámolhatunk.

Szeretettel üdvözöljük mindnyájan

Tiringer István