☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

Bibliography

Abbreviation for archival and manuscript sources

ÁBTL = Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára [Historical Archives of State Security Services] (Budapest)

BnF = Bibliothèque nationale de France (Paris)

FGT = Fondation Gilbert Trolliet, Université de Lausanne (Lausanne)

HU BFL = Budapesti Fővárosi Levéltár [Budapest Archives] (Budapest)

MNL-OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára [National Archives of the Hungarian National Archives] (Budapest)

BTK ITI EK = Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtár [Research Center for Humanities, Institute of Literature, Eötvös Library] (Budapest)

BTK MIA = Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet Adattár [Research Center for the Humanities, Institute of Art History, Repository] (Budapest)

MTA KIK Kt = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattár [Hungarian Academy of Sciences, Library and Information Center, Manuscript Collection] (Budapest)

OSZK = Országos Széchényi Könyvtár [National Széchényi Library] (Budapest)

PIM Kt = Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattár [Petőfi Literary Museum, Manuscript Collection] (Budapest)

PIM Kv = Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár [Petőfi Literary Museum, Library] (Budapest)

PIM Mt = Petőfi Irodalmi Múzeum Médiatár [Petőfi Literary Museum, Mediatheque] (Budapest)

RL = Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltár [Reformed Church District of the Danube, Ráday Archives] (Budapest)

Data base

FRHU20 = http://frhu20.iti.btk.mta.hu/ “Franco-Hungarian Literary Relations in the 20th Century”. Edited by Anna Tüskés. Institute for Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2016–2019.

Literature

A. Adj.1959 A. Adj. „Le Voyage dans le bleu par Gaston Rab”. Aux Écoutes, 27 Novembre 1959, 41.

A. Szabó 2010 A. Szabó Magda. „Emléktábla a szigetbörtönben: Noirmoutier”. Tempevölgy 2, 7. sz. (2010): 65–69.

A. Szabó 2019 A. Szabó Magda. „Destin d’un homme – destin d’un livre : Aladár Kuncz et Le Monastère noir”. In Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle : Actes du colloque international organisé par l’Institut d’Études Littéraires de l’Académie Hongroise des Sciences, l’Institut français de Budapest et le Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd Budapest, 5–7 Décembre 2018, sous la direction de Anna Tüskés, Elisabeth Cottier-Fábián, Bénédicte Williams et Dávid Szabó, Revue d’Études Françaises, No hors série, 2019, 212–221. Budapest: CIEF–Institut d’Etudes Littéraires du Centre de Recherches en Sciences Humaines, 2019.

Ablonczy 2000 Ablonczy Balázs. „Francia diplomaták Magyarországon 1920–1934”. Századok 134, 5. sz. (2000): 1149–1170.

Ablonczy 2004 Ablonczy László. „Házak, kertek, paloták előtt megállva… Séta Párizsban”. Hévíz 12, 3. sz. (2004): 46–47.

Ablonczy 2015 Ablonczy Balázs. „A Párizsi Magyar Intézet kezdetei: Molnos Lipót igazgatósága (1927–1943)”. In Fehér lovag: Tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára, szerk. Gálffy László, Sáringer János, 403–421. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Középkori Egyetemes Történeti Tanszék – Lazi, 2015.

AE 1927 n. n. c. n. Az Est 18, 243. sz. (1927. okt. 26.): 11.

AE 1930 n. n. „Romain Coolus Budapestre érkezett”. Az Est 21, 126. sz. (1930. jún. 5.): 10.

AE 1935 n. n. „Elrepült báró Doblhoff Lili Varsóba, Rab Gusztáv Párizsba”, Az Est, 1935. szept. 12., 4–5.

AE 1936 n. n. „Miért cserélt gazdát két párizsi hetilap, a VU és a LU?”. Az Est 27, 235. sz. (1936. október 14.): 10.

Albert 2000 Albert Zsuzsa. „Legenda Rónay Györgyről, II. rész”. Vigilia 65, 8. sz. (2000) 622–629.

Amselem-Szende–Szende 1999 Amselem-Szende, Line és Szende Tamás ford. Poètes hongrois d’aujourd’hui. Budapest: Orpheusz, 1999.

Angyalosi 2019 Angyalosi Gergely. „A modernség két változata: az impresszionizmus és a szecesszió.” In Pongrácz Tibor, Valastyán Tamás (szerk.). Terminusok: Idők, mértékek, alakzatok: Tanulmányok Hévizi Ottó hatvanadik születésnapjára, 301–319. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019.

Arnothy 1961 Christine Arnothy, „Traduit du Hongrois: Gusztav Rab: Un jour à Budapest”. Flammes nr. 99 (Janvier 1961): 9–10.

Aude 2010 Trente années de littérature hongroise en traductions françaises Bibliographie annotée 1979–2009, établie par Sophie Aude. Budapest: Fondation du Livre Hongrois, 2010.

B. Gy.1938 B. Gy. „Mentont ajánlanám: Rab Gusztáv regénye”. Magyarország, 1938. márc. 13., 9.

B. R. 1944 B. R. „Éji lepke: Rab Gusztáv regénye”. Új Idők, 1944. febr. 26., 229.

Balassa 1923 Balassa József. „Rab Gusztáv regénye”. Világ 14, 51. sz. (1923. márc. 4.): 5.

Bálint 2009 Bálint Zsolt. „Az Ardóc”. Új Ember 65, 47. sz. (2009): 16.

Baló 1977 Baló György. „Korolovszki Lajos”. RTV, 1977. okt. 14.

Bantcheva 1998 Bantcheva, Denitza, éd. par. Joseph Delteil. Lausanne: L'Age d'Homme, 1998.

Bányai 1927 Bányai György. „»Ha már japán, hát legyen – magyar« mondta F. Gemier a párisi nemzetközi ünnepségen”. Színházi Élet 17, 29. sz. (1927): 20.

Barabási 2018 Barabási Albert-László. A képlet: A siker egyetemes törvényei, Libri, 2018.

Bartócz 1996 Bartócz Ágnes. „Egy Pilinszky-levél margójára”. Holmi 8, 3. sz. (1996): 326–329.

BEHBTN 1940 A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember, Budapest, 14.

Békés 1990 Békés Csaba. „A békét a győztesek kötik: A magyar kormány békepropaganda tevékenysége 1945–1946”. Aetas 5, 1–2. sz. (1990): 29–53.

Béládi–Pomogáts–Rónay 1986 Béládi Miklós, Pomogáts Béla, Rónay László. A nyugati magyar irodalom 1945 után. Budapest: Gondolat, 1986.

Bellanger 1959 Bellanger, Claude. „Exil”. Parisien libéré, 8 Septembre 1959.

Belohorszky 1983 Belohorszky Pál. „Megkínzott révbeérő ifjúság”. Jelenkor 26, 11. sz. (1983): 1009–1013

Bende 1999 Bende József. „Pierre Emmanuel esszéi elé”. Vigilia 64, 7. sz. (1999): 532–535.

Bende–Szilágyi 2002 Bende József, Szilágyi Judit. „Válogatás Füst Milán leveleiből, II. rész”. Új Forrás 34, 6. sz. (2002): 47–61.

Bene 2018 Bene, Krisztián. „Une introduction aux relations militaires franco-hongroises pendant la Seconde Guerre mondiale”. In Aux tournants de l'histoire : Ruptures et reconfigurations des relations entre la France et l'Europe médiane à l'époque contemporaine, éd. par. Krisztián Bene et Ferenc Dávid, 73–85. Talmont St. Hilaire–Pécs: Éditions Codex–Université de Pécs, 2018.

Benedek 1942 Benedek Marcell. „Rab Gusztáv: Miért, Dániel?”. Uj Idők, 1942. nov. 7., 560–561.

Beregi 1985 Beregi Tivadar. „Kassák Lajos levelei Beregi Tivadarhoz”. Irodalomtörténet 67/17, 2. sz. (1985): 426–436.

Berényi 1990 Berényi, Pál. „Les relations culturelles franco-hongroises après 1945 et l'Institut Hongrois de Paris”. Cahiers d'Études Hongroises 2 (1990): 191–197

Berki 1963 Berki Erzsébet. „Halottaim is itt-ott, egyre többen…”. Irodalmi Újság 14, 2. sz. (1963. jan. 15.): 1.

Berlind 1979a Berlind, Bruce. „Ágnes Nemes Nagy – Poetry and translation”. New Hungarian Quarterly 20, 76. sz. (1979): 153–160.

Berlind 1979b Berlind, Bruce. „Árnyék, Előrejelzés, Figyelő madár, Metafizika” ford. Nemes Nagy Ágnes. Nagyvilág 23, 9. sz. (1979): 1333–1336.

Berlind 1993a Berlind, Bruce. „Poetry and Politics: The Example of Ágnes Nemes Nagy”. The American Poetry Review 22, 1. sz. (1993): 5–10.

Berlind 1993b Berlind, Bruce. „Költészet és politika – Nemes-Nagy Ágnes példája” (Dávid Anna fordítása). Magyar Napló 5, 10. sz. (1993): 9–13.

BH 1928 n. n. c. n. Budapesti Hírlap 48, 42. sz. (1928. febr. 21.): 13.

BH 1929 n. n. „Diné a miniszterelnöknél”. Budapesti Hírlap 49, 112. sz. (1929. május 19.): 13.

Bodó 1938 Bodó Béla. „Rab Gusztáv: Mentont ajánlanám”. Pesti Napló, 1938. március 12., 9.

Boiron 1988 Boiron, Bertrand (éd. par). Regards sur Kosztolányi: actes du colloque. Paris: Centre interuniversitaire d'études hongroises, 1988.

Boland 1956 Boland, Bridget. The Prisoner: A Play in Three Acts. New York: Dramatists Play Service, 1956, 69 p.

Boldizsár 1977 Boldizsár Iván. „Egy ember, akit mindenki szeretett”. Élet és Irodalom 41. sz. (1977. okt. 8.): 8.

Borbándi 2006 Borbándi Gyula. A magyar emigráció életrajza 1945–1985. Hága–Budapest: Mikes International–Országos Széchényi Könyvtár, 2006.

Borhi 2009 Borhi László. „A nyugati nagyhatalmak és Kelet-Közép-Európa 1945 után”. Világtörténet 31, 3–4. sz. (2009): 3–21.

Boross 1925 Boross Elemér. „A művészet Locarnóját akarom – mondja Firmin Gémier”. Világ 16, 285. sz. (1925. dec. 17.): 7.

Bosquet 1966 Bosquet, Alain. „A költészetnek éltél”. Irodalmi Ujság, 1966. jún. 1., 1.

Botka 1994 Botka Ferenc. „A Déry-per világvisszhangja”. Holmi 6, 10. sz. (1994): 1427–1447.

Breton–Char–Éluard 1930 Breton, André–Char, René–Éluard, Paul. Ralentir Travaux. Paris: Éditions Surréalistes, 1930.

Breton–Éluard 1930 Breton, André–Éluard, Paul. Immaculée Conception. Paris: Éditions Surréalistes, 1930.

Brooks 1962 Brooks, Jeremy. „Fiction of the week: A Room in Budapest”. Sunday Times, 24th June 1962.

bt 1977 bt. „Meghalt Korolovszki Lajos”. Esti Hírlap 22, 234. sz. (1977. okt. 5.): 8.

Buda 1999 Buda Attila, szerk. Újhold és régi mesterek: Lengyel Balázs leveleskönyve. Budapest: Enciklopédia, 1999.

Buda 2014 Buda Attila. „»Szorong a szívben a világ.« Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs itáliai, valamint franciaországi levelezése 1947–48-ból”. In Buda Attila, szerk. Táguló körök: Tanulmányok, dokumentumok az Újholdról és utókoráról, 199–326. Budapest: Ráció, 2014.

Buda 2015 Buda Attila, közreadja. „Nemes Nagy Ágnes: Amerikai napló”. In Buda Attila, Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn, szerk. „…mi szépség volt s csoda” Az Újhold folyóirat köre: Tanulmányok és szövegközlések, 176–310. Budapest: Ráció, 2015.

BudaNemeskériPataky 2015 Buda Attila, Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn, szerk. „…mi szépség volt s csoda” Az Újhold folyóirat köre: Tanulmányok és szövegközlések, Budapest: Ráció, 2015.

BudaPataky–Tüskés 2019 Buda Attila, Pataky Adrienn, Tüskés Anna szerk. „láthatatlan selyemsál a számon” Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs leveleiből. Budapest: Gondolat, 2019.

C 1928 n. n. „Union Latine Cinématographique”. Cinéma 2, 17. sz. (Novembre 1928): [35].

C. Szemere 1939 C. Szemere Klára. „Látogatás Rab Gusztávnál”. Uj Idők, 1939. ápr. 16., 606–607.

CÉH 1994 „Regards sur Attila Jozsef: Évolutions parallèles et relations bilatérales France-Hongrie XXe siècle”. Cahier d’Études Hongroises Vol. 6. (1994).

Chaulot 1967 Chaulot, Paul. „Vidék”, ford. Nemes Nagy Ágnes. Magyar Műhely 5, 18. sz. (1967): 43.

Chaulot 1970 Chaulot, Paul. „Fordítás, magyarból” [Traduire du hongrois], ford. Nemes Nagy Ágnes. Nagyvilág 15, 3. sz. (1970): 365.

Chaulot 1982 Chaulot, Paul. Az arcok fala. Budapest: Európa, 1982.

Cottier-Fábián 1994 Cottier-Fábián, Elisabeth. „Peut-on traduire en français la poésie d’Attila József ? Rimes, réseaux et concepts” [Lefordítható-e franciára József Attila költészete?]. Cahier d’Études Hongroises Vol. 6. (1994): 113–121.

Coward 1960 Coward, Noel. „Nice goings-on in Paris and the Pacific”. Twenty-six – Evening Post, 4 November 1960.

Coxhead 1962 Coxhead, Elizabeth. „Guilt in Budapest”. The Sunday Telegraph, June 24, 1962, 7.

Cs. Szabó 1964 Cs. Szabó László. „Magyar költő Nyugaton: Illyés Gyula utazásáról”. Új Látóhatár 7, 2. sz. (1964): 97–105.

Csapody 2016 Csapody Miklós. A Magyar Pen Club története I–II. Budapest: Magyar Pen Club, 2016.

Cselényi 1965 Cselényi László. „Párizsban, a világ városában”. Új Ifjúság 14, 14. sz. (1965. ápr. 6.): 2.

Cselényi 1981 Cselényi László. Jelen és történelem avagy lehetőségek egy elképzelt szöveghez: 1956–1981. Bratislava–Budapest: Madách–Szépirodalmi, 1981.

Cserépfalvi 1980 Cserépfalvi Imre. „Találkozásom József Attilával Párizsban: Cserépfalvi Imre emlékezéséből”. Kritika 9, 8. sz. (1980): 22–29.

Cserépfalvi 1982 Cserépfalvi Imre. Egy könyvkiadó feljegyzései. Budapest: Gondolat, 1982.

Csernus 1999 Csernus Sándor. „Párizsi Magyar Intézet: 70 év után végre Collegium Hungaricum?”. Hungarológia 1, 1–2. sz. (1999): 24–33.

Csokits 1993 Csokits János. „Bán Zoltán András: Egy félbarátság regénye (Beszélő, 1993. január 30.)”. Beszélő 4, 10. sz. (1993. március 13.): 2.

Csűrös 1987–1988 Csűrös Miklós. „A drámaíró Kodolányi”. Literatura 14, 1–2. sz. (1987–1988): 122–128.

Csűrös 1999 Kodolányi János és Szabó István levelezése, szerkesztette és utószót írta Csűrös Miklós. Budapest: Holnap, 1999.

D. Fehér 1965 D. Fehér Zsuzsa. „Bevezető”. In Tallós Ilona festőművész kiállítása 1965. május 7-től május 23-ig Csók István Galéria. S.l.: Köteles István, 1965.

Dauphin–Tüskés 2015 Dauphin, Christophe–Tüskés, Anna. Les Orphées du Danube: Jean Rousselot, Gyula Illyés et Ladislas Gara. Suivi de Lettres à Gyula Illyés, par Jean Rousselot. Rafael de Surtis/Editinter, 2015.

Dessewffy–Szántó 1989 Dessewffy TiborSzántó András. „Kitörő éberséggel” A budapesti kitelepítések hiteles története. Budapest: Lap- és Könyvkiadó, 1989.

Devésa 2002 Devésa, Jean-Michel. „Rene Crevel et le monde anglo-saxon”. In Devésa, Jean-Michel, éd. par. Rene Crevel, ou, L'esprit contre la raison: actes du colloque international Bordeaux, 21 au 23 novembre 2000. Mélusine no 22. Editions L'age D'homme, 2002, 231–244.

Diéguez 1959 Diéguez, Manuel de. „A propos de «Les bijoux de famille» de Petru Dumitriu et «Voyage dans le bleu» de Gusztav Rab”. Combat, 4 juin 1959.

Dienes–Ugrai 2013 Dienes Dénes és Ugrai János. A Sárospataki Református Kollégium története. Sárospatak: Hernád Kiadó, 2013.

DN 1955 n.n. „Notesz: A Dunántúli Magvető Könyvkiadó”. Dunántúli Napló 12, 285. sz. (1955. december 4.): 3.

Dobás 2015 Dobás Kata, közreadja. „Nemes Nagy Ágnes: Brüsszeli út, 1977”. In Buda Attila, Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn, szerk. „…mi szépség volt s csoda” Az Újhold folyóirat köre: Tanulmányok és szövegközlések, 151–175. Budapest: Ráció, 2015.

Dobossy 1964 Dobossy László. „Illyés Gyula két könyve”. Kritika 2, 4. sz. (1964): 47–50.

Doms 1990 Doms, André, préf. Poésies hongroises. Luxembourg: Estuaires, 1990.

Döme 2013 Döme Attila. Egy „nyomdafestéket el nem bíró” ügy: a Tormay Cécile per. Keszthely: Balaton Akadémia K., 2013.

Draskóczy 1993 Draskóczy István. A Budapesti Református Gimnázium második (csonka) félszázadának szellemi arculata 1909/10 – 1951/52. Budapest: Bp. Ref. Öregdiákok Török P. Egyes.–Lónyay Utcai Ref. Gimnáziumért Alapítvány, 1993.

E. Fehér 1968 E. Fehér Pál. „Irodalmunk külföldön: A magyar irodalom fordítóinak budapesti találkozója elé”. Népszabadság 26, 270. sz. (1968. november 17.): 8.

E. Kovács 1947 E. Kovács Kálmán. „Hogyan tanítanak és miért tanulnak magyarul Párisban: Magyar óra az Élő Keleti Nyelvek Iskolájában”. Új Magyarország 3, 46. sz. (1947. nov. 15.): 3–4.

Ébli 2008 Ébli Gábor. Műgyűjtés, múzeum, mecenatúra: esettanulmányok a jelenkori magyar gyűjtéstörténetből. Budapest: Corvina, 2008.

Eckhardt 1927 Eckhardt Sándor. „Francia nyelvű magyar antológiák”. Napkelet 5, 9. sz. (1927): 813–814.

Egri 2003 Egri Mária, s.a.r. Ámos Imre: Napló, versek, vázlatkönyvek, levelezőlapok: Források. Budapest: Múlt és Jövő, 2003.

Egri–Petényi 1982 Egri Mária–Petényi Katalin. Ámos Imre. Budapest: Corvina, 1982.

Engle 1983 Engle, Paul. „Hualingra várva, Sangháj, Xiang Guo Szi-templom, Egy kínai barátom tréfájára” (ford. Nemes Nagy Ágnes). Nagyvilág 28, 7. sz. (1983): 978–979.

Englebert 1940 Englebert, Omer. Les saints protecteurs de la France: Vie de Saint Martin. Paris: Gallimard, 1940.

F. Gy. 1940 F. Gy. „Egy könyv második kiadása elé”. Új Idők, 1940. jún. 2., 627.

Fallenbüchl 1963 Fallenbüchl Zoltán, s.a.r. Ambrus Zoltán levelezése. Budapest: Akadémiai, 1963.

Fáskerti 2002 Fáskerti Mária. „Interjú Sulyok Vincével”. Ághegy 1, 1. sz. (2002): 87–90.

Fazekas–Forgács–Gara–Gerő 1923 Fazekas Anna–Forgács Ödön–Gara László–Gerő György. Tavaszi triumfus. Budapest: Uj Hellas, [1923].

Fázsy–Doms 1995 Fázsy, Anikó et Doms, André, anthologie établie et trad. par. Dix sept poètes hongrois. Pas-de-Calais–Beuvry: Maison de la Poésie Nord, 1995.

Fejérdy 2011 Fejérdy Gergely. „A francia kultúrdiplomácia főbb törekvései és lehetőségei Magyarországon 1945 és 1990 között”. Külügyi Szemle, 2. sz. (2011): 53–75.

Fejérdy 2014 Fejérdy Gergely. „A belga-magyar hivatalos kapcsolatok első évtizede”. Századok 148, 1. sz. (2014): 35–47.

Fejtő 1947 Fejtő Ferenc. „Párizsi levél”. Haladás 3, 26. sz. (1947): 8.

Fejtő 1957 François Fejtő. Nagy Imre: Un communisme qui n’oublie pas l’homme, trad. du hongrois par Imre László, précédé d’un portrait d’Imre Nagy, un communiste qui a choisi le peuple. Paris: Plon, 1957.

Ferdinandy 1990 Ferdinandy György. „Magyar írók Párizsban”. Vigilia 55, 8. sz. (1990): 607–611.

Ferdinandy 2008 Ferdinandy György. „Éhínség a paradicsomban: Francia íróságom története”. Holmi 20, 11. sz. (2008): 1490–1505.

Fischer 1962 Fischer, Otto. „General Galgótzy: Anekdoten um ein alt-österreichisches Original”. Basler Nachrichten, 13 März 1962, 8.

Fodor 1924 Fodor Gyula. „Mirandolina”. Színházi Éle 14, 49. sz. (1924): 4–8.

Foucault–Karafiáth 2006 Foucault, Yann –Karafiáth, Judit, textes réunis par. Prisonnier de sa langue, libre dans sa langue. Budapest: Universitas, 2006.

Frénaud 1962 Frénaud, André. „Háromkirályok” (ford. Rába György), „Megérkezés háromkirályok ünnepén” (ford. Nemes Nagy Ágnes). Nagyvilág 7, 10. sz. (1962): 1476–1478.

Frénaud 1970 Frénaud, André. „Les poètes hongrois: Introduction”. Esprit No. 391 (4) (avril 1970): 730–733.

g. a. 1930 g. a. „Megjelent Párizsban az első Móricz-regény francia fordítása”. Pesti Napló 81, 126. sz. (1930. június 5.): 13.

Gách 1966 Gách Mariann. „»Az író mondja ki világosan, mit akar« Illyés Gyulával – New York és Párizs után”. Film Színház Muzsika 10, 32. sz. (1966. aug. 12.): 8–9.

Gachot 1924a Gachot, François. Jeux de Dames. Paris: Éditions de la Nouvelle Revue Française, 1924.

Gachot 1924b Gachot, François. „A propos de la reprise d’Antigone; fables des origines, par Henri Michaux”. Philosophies nr. 2. (15 mai 1924): 217–218, 222.

Gachot 1924c Gachot, François. „L'Équinoxe d'avril”. La Nouvelle Revue Française nr. 131 (Août 1924): 171–177.

Gachot 1927a Gachot, François. „René Crevel”. Nyugat 20, 6. sz. (1927): 514.

Gachot 1927b Gachot, François. „Julien Green”. Nyugat 20, 13. sz. (1927): 571.

Gachot 1930 Gachot, François. „Marcel Jouhandeau”. Nyugat 23, 21. sz. (1930): 872–873.

Gachot 1937 Gachot, François. „La collection Hatvany”. Nouvelle Revue de Hongrie XXX. (VI.) T. 57. (1937): 543–546.

Gachot 1939 Gachot, François. „L’exposition rétrospective des oeuvres de Didier Rózsaffy”. Nouvelle Revue de Hongrie XXXII. (VIII.) T. 60 (1939) 472–273.

Gachot 1943 Gachot, François, rendezte. Jelenkori francia festőművészek kiállítása. Budapest: Gróf Almásy-Teleki Éva Művészeti Intézet, 1943.

Gachot 1971 Gachot, François. „Egy elmúlt ország emlékei I.”. Irodalomtörténet 3(53), 4. sz. (1971): 910–966.

Gachot 1972 Gachot, François. „Egy elmúlt ország emlékei II.”. Irodalomtörténet 4(54), 1. sz. (1972): 86–115.

Galambos Gruber 1940 Galambos Gruber Ferenc. „A «bécsi döntés» regénye”. Katolikus Szemle 54, 8. sz. (1940): 308–309.

Gara 1925a Gara László. „Monsieur Cailleaux nadrágja és Arrachard öt perce”. Esti Kurir 3, 186. sz. (1925. aug. 20.): 13.

Gara 1925b Gara László. „Izgalmak az elszabadult leopárd körül és egyéb párizsi apróságok”. Esti Kurir 3, 189. sz. (1925. aug. 25.): 8.

Gara 1926 Gara László. „Az abszolút film”. Magyar Írás 6 (1926. jún. 1.): 7–8.

Gara 1930 Gara László. „Magyar irodalom Franciaországban”. Nyugat 23, 10. sz. (1930): 810–812.

Gara 1933a Gara László. „Miss Paris 1895–1905 nyilatkozik életről, szerelemről, örömről, szomorúságról”. Magyarország 40, 185. sz. (1933. aug. 17.): 7.

Gara 1933b Gara László. „Ki nyeri a jövőesztendei Davis Cupot?”. Magyarország 40, 192. sz. (1933. aug. 25.) 10.

Gara 1935a Gara László. „Chaplin új filmje: »Produkció No. 5«”. Pesti Napló 86, 1. sz. (1935. jan. 1.): 23.

Gara 1935b Gara László. „Párizsban Mimi lett Carmenből”. Színházi Élet 25, 17. sz. (1935): 42.

Gara 1946 Gara, Ladislas. La Hongrie nouvelle. Paris: Mouvement pour l’Indépendence Hongroise, 1946.

Gara 1947 Gara, L. „Poète, essayiste, philosophe, „sourcier de talents”: André Németh rentre en Hongrie”. La République Hongroise No. 15–16 (Juillet-Aout 1947): 4.

Gara 1955 Gara László. „Dulles–Faure-tanácskozás a dél-vietnami válság ügyében”. Népszava 83, 105. sz. (1955. május 6.): 3.

Gara 1959 Gara László. „Dialógus: Lope de Vega magyar tárgyú drámáinak sorsáról”. Irodalmi Ujság, 10, (1959. okt. 15.): 11.

Gara 1960a Gara László. „Éjszakai beszélgetés Tristan Tzaraval Villon mester titkáról”. Irodalmi Ujság, 11, (1960. jan. 15.): 6.

Gara 1960b Gara, Ladislas. „Du nouveau dans la littérature hongroise”. Les Temps Modernes 15e année, no 167–168 (Février-mars 1960): 1431–1433.

Gara 1962a Gara, Ladislas, éd. Anthologie de la Poésie Hongroise du XIIe siècle à nos jours. Paris: Editions du Seuil, 1962.

Gara 1962b Gara László. „Tizenkét változat »A vén cigány«-ra”. Irodalmi Ujság, 13, (1962. febr. 15.): 9.

Gara 1965a Gara László. „A Lónyay utcai srác: Cs. Szabó László hatvanadik születésnapjára”. Irodalmi Ujság, 16, (1965. nov. 1.): 4.

Gara 1965b Gara László. Az ismeretlen Illyés. Washington: Occidental Press, 1965.

Gara 1965c Gara László. „Levél a műfordításról”. Kritika 3, 1. sz. (1965): 62–63.

Gara 1965d G. L. „Százezer berber orvosa voltam: Nicolas Dobó könyve”. Irodalmi Ujság, 16, (1965. aug. 1.): 8.

Gara 1991 Gara László. „Az abszolút film”. In Peternák Miklós, szerk. F.I.L.M. A magyar avant-garde film története és dokumentumai. Budapest: Képzőművészeti Vállalat, 1991, 75–77.

Gara 1994 Gara László. „Éjszakai beszélgetés Tristan Tzaraval Villon mester titkáról”. Látó 5, 12. sz. (1994): 77–80.

Garadnai 2013 Garadnai Zoltán. Franciaország keleti nyitás politikája és a magyar–francia kapcsolatok története (1963–1968). Budapest: Gondolat, 2013.

Gara–Gara 1946 Gara László és Nathalie. „Lion megöregedett” ford. Nyiri Éva. Magyar Szemle 4 (1946. január 19.): 2.

Gara–Gara 1999 Gara Nathalie – Gara Ladislas. Saint-Boniface et ses juifs: un été 42 en Ardèche. Ardéche: La Fontaine de Siloe, 1999.

Gara–Gara 2016 Gara Nathalie – Gara Ladislas. Un été 42 en Ardèche. Éditions Dolmazon: La Fontaine de Siloë, 2016.

Gara–Gara 2018 Gara Nathalie – Gara László. Saint-Boniface és lakói, ford. Gara László, s.a.r. Tüskés Anna. Budapest: MTA BTK ITI, 2018.

Garai 1962 Garai Gábor. „A vén cigány franciául”. Kortárs 6, 5. sz. (1962): 771–772.

Garai 2016 Garai Imre. A tanári elitképzés műhelye: A Báró Eötvös József Collegium története 1895–1950. Budapest: ELTE Eötvös Collegium, 2016, 2. kiadás.

Gereblyés 1963 Gereblyés László. „Három levél Franciaországból”. Nagyvilág 8, 3. sz. (1963): 453–458.

Gömöri 2012 Gömöri György. „Egy izgalmas levelezésről: Miłosz-Jeleński”. Alföld 63, 5. sz. (2012): 50–55.

Gradvohl 1990 Gradvohl, Paul. „1947/1949: le »tournant« vécu par deux partis communistes”. Cahiers d'Études Hongroises 2 (1990): 35–55.

Guillevic 1977 Guillevic, Eugène. Mes poètes hongrois. Budapest: Corvina, 1977

Gulyás 1997 Gulyás Miklós. „Utóirat parancsra”. Látó 8, 1. sz. (1997): 7–27.

Gulyás–Gulyás 1989 Gulyás Gyula–Gulyás János. Törvénysértés nélkül… A hortobágyi munkatáborok (1950–1953) filmszociográfiájának dokumentumai. Debrecen: Láng Kiadó, 1989.

Gy. M. 1947 Gy. M. „Heltai Jenő: »...hogy a magyar szellem minél gyakrabban megszólalhasson«”. Haladás 3, 31. sz. (1947. júl. 31.): 9.

Gyenes 1938 Gyenes János. „Korda Sándor Cannesban”. Színházi Élet 28, 35. sz. (1938): 42.

Gyergyai 1930 Gyergyai Albert. „Móricz Zsigmond franciául: «Derrière le dos de Dieu», Gara László és Marcel Largeaud fordításában - Rieder kiadása”. Nyugat 23, 14. sz. (1930): 146–147.

Gyergyai 1931 Gyergyai Albert. „Les Révoltés. Márai Sándor regénye. Paris, Les Revues”. Nyugat 24, 10. sz. (1931): 699.

Gyergyai 1936 Gyergyai Albert. „Marcel Proust”. Nyugat 29, 11. sz. (1936): 350.

Gyomai 1928 Gyomai Imre. „Ezt csinálják a magyar írók és újságírók Párizsban… Itt nehezebb a befutási lehetőség, mint Bécsben vagy Berlinben. A pioniroknak mégis sikerült elhelyezkedniök”. Literatura 3, 9. sz. (1928): 295–297.

Gyorgyevics 2018 Gyorgyevics Tamás, Széchenyi Zsigmond élete. Budapest: Amicus, 2018.

Győrei 2005a Győrei Zsolt. Heltai Jenő drámai életműve. Budapest: L’Harmattan, 2005.

Győrei 2005b Győrei Zsolt. „Heltai Jenő drámafordításainak lajstroma”. In Győrei Zsolt. Heltai Jenő drámai életműve. Budapest: L’Harmattan, 2005, XXVIII–XXXI.

H 1977 H. „Meghalt Korolovszki Lajos”. Népszabadság 35, 235. sz. (1977. okt. 6.): 9.

H. G. 1962 H. G. „A vén cigány – tizenötféleképpen”. Népszabadság, Kulturális melléklet, 20, 71. sz. (1962. március 25.): 7.

Haas 2005 Haas Lídia. „»Joue donc, tzigane, et ne te soucie guere!« A Vén cigány franciául”. In Józan Ildikó, Szegedy-Maszák Mihály, szerk. A „boldog Bábel” Tanulmányok az irodalmi fordításról. Budapest: Gondolat–Infonia, 2005, 273–293.

Hallgató 1957 Hallgató Balázs. „»Les Temps Modernes« és a magyar szabadságharc”. Látóhatár 8, 1–2. sz. (1957): 73–76.

Hárs 1985 Hárs Éva. Martyn Ferenc életmű katalógusa. Kaposvár: Somogy m. Múz. Ig., 1985.

Határ 1995 Határ Győző. Életút, III. Kabdebó Lóránt magnetonfelvételei alapján. Szombathely: Életünk, 1995.

Havas 1930 Havas Albert. „»Örülök, hogy Pestre jöhetek és megismerhetem Bajor Gizit, Molnár Ferencet és Heltai Jenőt« – mondja Romain Coolus, a »Húsvéti vakáció« szerzője”. Színházi Élet 20, 22. sz. (1930): 43

Háy 1966 Háy Gyula. „A magyar írók búcsúja”. Irodalmi Ujság, 17, (1966. jún. 1.): 1.

Hegedüs 1971 Hegedüs Géza. Heltai Jenő alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest: Szépirodalmi, 1971.

Heltai 1937 Heltai, Eugène. „Celui qui reçoit les gifles: Conte”, traduit par L. Gara. Les Nouvelles Littéraires (1937. április 10.): 9.

Heltai 1957a Heltai Jenő. „Nobel-díj”. In Heltai Jenő. Színes kavicsok II. Budapest: Szépirodalmi, 1957, 473–478.

Heltai 1957b Heltai Jenő. „Kalocsai”. In Heltai Jenő. Színes kavicsok II. Budapest: Szépirodalmi, 1957, 291–298.

Heltai 1957c Heltai Jenő. „Kefsziz”. In Heltai Jenő. Színes kavicsok II. Budapest: Szépirodalmi, 1957, 235–241.

Heltai 1998a Heltai Jenő. „Fordítás”. In Heltai Jenő. Utazás enmagam körül és más vallomások. S.a.r. Fráter Zoltán. Budapest: Papirusz, 1998, 248.

Heltai 1998b Heltai Jenő. „Elindulás: Életrajz-töredék”. In Heltai Jenő. Utazás enmagam körül és más vallomások. S.a.r. Fráter Zoltán. Budapest: Papirusz, 1998, 27–28.

Heltai 1998c Heltai Jenő. „Léda ebédje”. In Heltai Jenő. Utazás enmagam körül és más vallomások. S.a.r. Fráter Zoltán. Budapest: Papirusz, 1998, 70–74.

Heltai 1998d Heltai Jenő. „Cilinder”. In Heltai Jenő. Utazás enmagam körül és más vallomások. S.a.r. Fráter Zoltán. Budapest: Papirusz, 1998, 82–85.

Heltai 1998e Heltai Jenő. „Szegény ember kocsisa”. In Heltai Jenő. Utazás enmagam körül és más vallomások. S.a.r. Fráter Zoltán. Budapest: Papirusz, 1998, 109–112.

Heltai 2017 Heltai Jenő. Négy fal között – Naplójegyzetek 1944–1945. Budapest: Magvető, 2017.

Hernádi 2016 Hernádi Mária. „Nemes Nagy Ágnes dalszerű versei”. In Buda Attila, Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn, szerk. Leírás és értelmezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben. Budapest: Ráció, 2016, 49–65.

Hornyák 1993 Hornyák Mária. Beethoven, Brunszvikok, Martonvásár. Martonvásár: MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, 1993.

Horváth 1901 Horváth János. A „Demokratia” páholy 1900. évi jelentése. Budapest, 1901.

Horváth 2014 Horváth István. Szerkesztő a vészkorszakban 1. Illyés Gyula és a Magyar Csillag. Budapest: Múlt és Jövő, 2014.

Horváth 2016 Horváth István. Szerkesztő a vészkorszakban 2. Levelek Illyés Gyulához 1935–1945. Budapest: Múlt és Jövő, 2016.

Hubay 1987 Hubay Miklós. „Napló: 1984 október”. Népszabadság 45, 56. sz. (1987. március 7.): 16.

Hunyady 1941 Hunyady Sándor. „Rokonok és ismerősök: Rab Gusztáv regénye”. Új Idők, 1941. nov. 2., 548.

Huszár 1940 Huszár Miklós. „Belvedere: Rab Gusztáv regénye”. Új Idők, 1940. ápr. 28., 497.

Illyés 1947a Illyés Gyula. Franciaországi változatok. Budapest: Nyugat, 1947.

Illyés 1947b Illyés Gyula. „Jó hírünk van a világban”. Szabad Szó 49, 43. sz. (1947. február 20.): 3.

Illyés 1964 Illyés Gyula. „Amikor csődöt mondanak a tribunok, helytállnak a költők”. L’Express, 1964. január 9.; megjelent még itt: Irodalmi Újság, 1964 január 15.

Illyés 1969 Illyés Gyula. „Adottság és lehetőség”. A Hét 14, 16. sz. (1969. ápr. 20.): 11.

Illyés 1975 Illyés Gyula. Iránytűvel, 2. Budapest: Szépirodalmi, 1975.

Illyés 1979a Illyés Gyula. Szellem és erőszak. Budapest: Magvető, 1979.

Illyés 1979b Illyés, Gyula. „Le Favori”. In Nagy, Péter, éd. Théâtre hongrois d’aujourd’hui: Dix auteurs – dix pièces. Paris–Budapest: Publication Orientalistes de France–Editions Corvina, 1979, Tome I, 230–290.

Illyés 1982 Illyés Gyula élete képekben, összeáll. Illyés Gyuláné, összegyűjt., vál. Moldován Domokos. Budapest: Gondolat, 1982.

Illyés 1983 Illyés Gyula. „Franciák, magyarok: Válaszok Sumonyi Zoltánnak”. Kortárs 27, 7. sz. (1983): 1110–1118.

Illyés 1987 Illyés Gyula. Naplójegyzetek 1946–1960, s.a.r. Illyés Gyuláné. Budapest: Szépirodalmi, 1987.

Illyés 1989 Illyés Gyula. Naplójegyzetek 1961–1972. Szerk. Illyés Gyuláné. Budapest: Szépirodalmi, 1989.

Illyés 1993 Illyés Gyula. Összegyűjtött versei I–III. kötet, s.a.r. Domokos Mátyás. Budapest: Szépirodalmi, 1993.

Illyés–Reismann 1962 Illyés Gyula–Reismann János: Balaton. Budapest: Corvina, 1962.

IU 1966a n.n. „Gara László meghalt”. Irodalmi Ujság, 17, (1966. máj. 15.): 1.

IU 1966b n.n. „Gara László sírjánál”. Irodalmi Ujság, 17, (1966. jún. 1.): 1.

IU 1967 n.n. „Egy esztendeje”. Irodalmi Ujság, 18, (1967. május 15.): 2.

Jarrety 2001 Jarrety, Michel. Dictionnaire de la poésie de Baudelaire à nos jours. Paris: Presses Universitaires de France, 2001.

Jékely 1939 Jékely Lajos, szerk. A Budapesti Baár-Madas Református Leánynevelőintézet Gimnáziumának évkönyve az 193839. iskolai évről. Budapest: Budapesti Baár-Madas Református Leánynevelőintézet Gimnázium, 1939.

Jolas 2009 Jolas, Eugène. Critical Writings, 1924–1951. Ed. by Klaus H. Kiefer and Rainer Rumold. Evanston: Northwestern University Press, 2009.

Józan 2009 Józan Ildikó. Mű, fordítás, történet: elmélkedések. Budapest: Balassi, 2009.

Józan 2013a Józan Ildikó. „A közvetítés kulisszái: Megjegyzések fordításról és kultúrpolitikáról”. Partitúra 8, 1. sz. (2013) 93–101.

Józan 2013b Józan Ildikó. „Gara László, az „igen jóravaló kisfiú”: A magyar irodalom fogadtatása a két világháború között”. In Bengi László, Hoványi Márton, Józan Ildikó, szerk. „Visszhangot ver az időben” Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Pozsony: Kalligram, 2013, 409–417.

Józan 2014 Józan Ildikó. „Francia-magyar: Fordítás, irodalom és politika a két világháború között”. Literatura 40, 2. sz. (2014): 109–118.

Józan–Jeney 2008 Józan Ildikó, Jeney Éva (szerk.). Túl minden határon: A magyar irodalom külföldön. Budapest: Balassi, 2008.

Juin 1963 Juin, Hubert. „Magyar sors, magyar irodalom”. Les Lettres Françaises, 1962. jún. 7–13., 1.

Kada 2007 Kada Erika. „Elnémulás: Beszélgetés Hubay Miklós drámaíróval”. Forrás 39, 5. sz. (2007): 56–62.

Kádár–Balla 1958 Kádár Zoltán–Balla Lajos. Savaria. Budapest: Képzőművészeti Alap, 1958.

Kányádi 2012 Kányádi, András. La fortune littéraire de Sándor Márai. Paris: Syrtes, 2012.

Karádi 1998a Karádi Zsolt. „François Gachot és a magyar kultúra”. In Gorilovics Tivadar, szerk. Magyar irodalom fordításokban (1920–1970). Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1998, 83–95.

Karádi 1998b Karádi Zsolt. „François Gachot és a magyar kultúra”. Kortárs 42, 3. sz. (1998): 89–97.

Karádi 2000a Karádi Zsolt. „Sauvageot, Gachot, Kosztolányi”. Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet 35, 1. sz. (2000) 109–113.

Karádi 2000b Karádi Zsolt. „François Gachot a magyar irodalomról a Mercure de France-ban”. Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet 35, 4. sz. (2000): 476–482.

Karádi 2002a Karádi Zsolt. „Krúdy Zsuzsa és Francois Gachot levelezése”. Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle: társadalom, tudomány, művészet 37, 2. sz. (2002): 199–203.

Karádi 2002b Karádi Zsolt. François Gachot válogatott művei. Nyíregyháza: Bessenyei György Kiadó, 2002.

Karafiáth–Tverdota 1992 Karafiáth Judith, Tverdota György (éd. par). Les avant-gardes nationales et internationales. Libération de la pensée, de l'âme et des instincts par l'avant-garde. Actes du colloque international du Budapest du 1e au 3 novembre 1989. Budapest: Argumentum Kiadó, 1992.

Karafiáth 1993 Karafiáth Judit. „»Le Paysan du Danube« Francia írók útibeszámolói a magyarokról és a magyar irodalom”. In Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon II., 1033–1039. Budapest–Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Kft., 1993.

Karafiáth 2005 La N.R.F. et Nyugat: Deux projects culturels à revisiter, éd. par Karafiáth Judit. Revue d'Études Francaises, nr. 10. Budapest, CIEF, 2005.

Karafiáth 2005a Karafiáth Judit. „La revue Nyugat et les avant-gardes”. Revue d'Études Francaises, nr. 10. Budapest, CIEF, 2005, 127–134.

Karafiáth 2011 Karafiáth Judit. „Les avant-gardes littéraires francaises, italiennes et hongroises face a l'héritage classique”. In Beatrice Alfonzetti, Péter Sárközy (szerk.). L'eredita classica nella cultura italiene e ungherese nell'Ottocento dal Neoclassicismo alle Avanguardie, 363–370. Roma: Casa Editrice Universitá La Sapienza, 2011.

Karátson 1966a Karátson, André. „La poésie hongroise présentée aux Français”. Études Finno-Ougriennes III (1966): 153–181.

Karátson 1966b Karátson, André [Székely Boldizsár álnéven]. „Az ügy nevében: Gara László emlékére”. Magyar Műhely 4, 14. sz. (1966. jún. 15.): 43–45.

Karátson 1969 Karátson, André. Le symbolisme en Hongrie. L'influence de poétiques françaises sur la poésie hongroise dans le premier quart du XXe siècle. Paris: Presses universitaires de France, 1969.

Karátson 1978 Karátson, André. „Esquisse d’une étude comparée de seize versions françaises du Vieux Tzigane de Mihály Vörösmarty”. Colloque sur la traduction poétique: Centre Afrique-Asie-Europe de la Sorbonne nouvelle, 43–78. Paris: Gallimard, 1978.

Karátson 2007 Karátson Endre. Otthonok, I–II. Pécs: Jelenkor, 2007.

Karman 2015 James Karman, ed. by. The Collected Letters of Robinson Jeffers, with Selected Letters of Una Jeffers: Vol. 3, 1940–1962. Redwood City: Stanford University Press, 2015.

Kassai 2019 Kassai György. „A propos du conflit entre Gara et Déry”. Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle : Actes du colloque international organisé par l’Institut d’Études Littéraires de l’Académie Hongroise des Sciences, l’Institut français de Budapest et le Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd Budapest, 5–7 Décembre 2018, sous la direction de Anna Tüskés, Elisabeth Cottier-Fábián, Bénédicte Williams et Dávid Szabó. Revue d’Études Françaises, No hors série, 2019, 189–198. Budapest: CIEF–Institut d’Etudes Littéraires du Centre de Recherches en Sciences Humaines, 2019.

Kecskés 2013 Kecskés D. Gusztáv. Magyar-francia kapcsolatok 1945–1990: Források. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2013.

Keresztes 2008 Keresztes Csaba. „Magyar Tájékoztató Könyvtár Genfben (1943–1948)”. ArchívNet 8, 1. sz. (2008) http://www.archivnet.hu/hetkoznapok/magyar_tajekoztato_konyvtar_genfben_19431948.html (Hozzáférés: 2019. augusztus 15.)

Kéry 1966 Kéry László. „Gara László halálára”. Élet és Irodalom 10, 20. sz. (1966. május 14.): 2.

Kieselbach 15. aukció A Kieselbach Galéria 15. tavaszi aukciója: 2001. április 27. Budapest: Kieselbach, 2001.

Kieselbach 45. aukció A Kieselbach Galéria 45. téli aukciója: 2013. december 21. Budapest: Kieselbach, 2013.

Kieselbach 52. árverés A Kieselbach Galéria 52. Tavaszi Aukció: 2016. május 9. Budapest: Kieselbach, 2016.

Kiss 1981 Kiss István. Az Athenaeum könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban. Budapest: Akadémiai, 1981.

KN 1945 n. n. „Sárospatakon elfogták Rab Gusztávot”. Kossuth Népe, 1945. júl. 13., 2.

Kodolányi 1956 Kodolányi János. Boldog békeidők: Regény. Pécs: Dunántúli Magvető, 1956.

Kodolányi 2000 Levélről levélre. Kodolányi János és Várkonyi Nándor levelezése, vál., szerk., előszó: ifj. Kodolányi János. Budapest: Mundus, 2000.

Kodolányi 2002 Ne panaszold a magányodat! Kodolányi János levelezése Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával, 1948–1957, sajtó alá rend., előszó, jegyz. Horányi Károly. Budapest: Argumentum, 2002.

Kodolányi 2017 „Csend kívül, de nem belül” Kodolányi János levelezése Nyerges Pállal és feleségével, 1948–1956, összeáll., szöveggond., előszó, jegyz. Horányi Károly, szerk. Soltész Márton. Budapest: MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017.

Koncz 2005 Koncz Veronika. „A fogoly”. Új Ember 60, 32. sz. (2005. aug. 7.): 11.

Kosztolányi 1923 Kosztolányi Dezső. „Budapest”. Pesti Hírlap, 1923. jún. 17., 5.

Kosztolányi 1925a Kosztolányi Dezső. „Pénz” Pesti Hírlap, 1925. nov. 1., 40.

Kosztolányi 1925b Kosztolányi Dezső. „Pénz” Bácsmegyei Napló, 1925. nov. 1., 5.

Kosztolányi 1928a Kosztolányi Dezső. „Tragédia” Pesti Hírlap, 1928. nov. 11., 6.

Kosztolányi 1928b Kosztolányi Dezső. „Tragédia” Bácsmegyei Napló, 1928. nov. 25., 8.

Kovács–Takács 2014 Kovács I. Gábor és Takács Árpád összeáll. „A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–1950) egyetemi tanárainak életrajzi adattára és életútleírása”. In Hit – tudomány – közélet: A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014

Kozma 1980 Kozma Béla. „Lope de Vega magyar tárgyú drámái”. Népszabadság 38, 158. sz. (1980. július 8.): 7.

Kozocsa 1938 Kozocsa Sándor. „Rab Gusztáv: Mentont ajánlanám”. Magyar könyvbarátok Diáriuma 8, 2. sz. (1938): 69.

Köpeczi–Sőtér 1970 Eszmei és irodalmi találkozások: Tanulmányok a magyar-francia irodalmi kapcsolatok történetéből, szerk. Köpeczi Béla és Sőtér István. Budapest: Akadémiai, 1970.

KU 1936 n. n. c. n. Keleti Ujság 19, 295. sz. (1936. dec. 21.): 10.

Kulcsár 1943 Kulcsár László. „Pünkösti Andor: « Csortos Gyula játssza Don Juant » A Madách Színház két Budapesten élő külföldi szerző darabját ősbemutatóként hozza színre”. Film Színház Irodalom 6, 32. sz. (1943) 18.

Kulin 2006 Kulin Borbála. „Illyés Gyula-levelek Gara László párizsi levelesládájából, 1964-ből”. Hitel 19, 4. sz. (2006): 70–79.

Kulin 2007a Kulin Borbála, s.a.r. „Hadúr megfizet érte, reméljük!” Illyés Gyula és Gara László levelezése 1939–1966, szerk. Józan Ildikó. Budapest: Balassi, 2007.

Kulin 2007b Kulin Borbála. „Gara László, a Kikerülhetetlen”. Új Forrás 39, 10. sz. (2007): 70–79.

Kulin 2010 Kulin Borbála. „Gara László és a nyugatosok”. In „Nyugat csapatjának keleti zászlója” Tanulmányok a Nyugat kelet-magyarországi kötődéseiről, szerk. Mercs István, 117–123. Nyíregyháza: Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 2010.

Kunszery 1957 Kunszery Gyula, „Szent Erzsébet szülővárosában”, Új Ember, 1957. nov. 17., 3.

Kurimay 2016 Kurimay Anita. „A Tormay-affér mentalitástörténeti tanulságai”. Aetas 31, 2. sz. (2016): 70–82.

L 1927 n. n. „Filmmagyarok Amerikában és másutt”. Literatura 2, 2. sz. (1927): 44–46.

L. Á. 1992 L. Á. „Képeiben él tovább”. Kurír 3, 99. sz. (1992. ápr. 9.): 11.

L. G. 1959 L. G., „Gusztav Rab: Voyage dans le bleu”. La Croix, 2–3 Août 1959.

L. Kovásznai 1989 L. Kovásznai Viktória. Borsos Miklós. Budapest: Képzőművészeti, 1989.

Labidoire 2012 Labidoire, Monique W. „Guillevic, Attila József et les poètes hongrois”. Notes Guillevic Notes II (Fall/Automne 2012): 19–24.

Lányi 1956 Lányi Márton. „Csöndes beszélgetés « Atila Jozef »-ről Jean Rousselot-val”. Népszabadság 14, 283. sz. (1956. október 11.): 4.

Lazar 1946 Lazar, André. Hongrois de la résistance, préface de Vercors. Paris: Éditions Bateau Ivre, [1946?].

Lázár 1974 Bajomi Lázár Endre. „Egy elfelejtett folyóirat: La République Hongroise”. Kritika 3, 9. sz. (1974): 19.

Lázár 1977 Bajomi Lázár Endre. „»Akik ütni is tudnak« Hevesi András hősi halála”. Kritika 6, 5. sz. (1977): 5–18.

Lázár 1981 Bajomi Lázár Endre. „Albert Gyergyai”. Europe 59. nr. 630 (octobre 1981), 206–207.

Lázár 1983 Bajomi Lázár Endre. „Éhező inasévek Párizsban: Egy régi beszélgetés Kelemen Imrével”. Kritika 12, 7. sz. (1983): 20–22.

Lázár 1984 Bajomi Lázár Endre. Tramontana: Magyar önkéntesek Franciaországban. Budapest: Zrínyi, 1984

LC 1960 n. n. „L’année de Saint-Martin: Une lettre de S. S. Jean XXIII à l’archevêque de Tours”. La Croix, 23 décembre 1960, 5.

Lengyel 1971 Lengyel Balázs. A török Magyarországon: Magyarország a XVI–XVII. században. Budapest: Móra, 1971.

Lengyel 1993 Lengyel Balázs, s.a.r. Nemes Nagy Ágnes: Amerikai napló: Iowa, 1979. Budapest: Századvég Kiadó, 1993.

Lengyel 1995 Lengyel Balázs, s.a.r. Nemes Nagy Ágnes levelesládája. Budapest: Magyar Írószövetség–Belvárosi, 1995.

Lengyel 2002 Lengyel Balázs. „Megjegyzések a nemzeti irodalom és a globalizáció kérdéséhez”. Liget 11. sz. (2002): 80–88.

LGL 1956 La Gazette Littéraire. Organe des écrivains hongrois: 2 novembre 1956: Numéro unique paru pendant l’insurrection hongroise, postface par Ladislas Gara. Paris: Horay, 1956.

LNF 1959 n. n. „Voyage dans le bleu”. La Nation Française, 3 Septembre 1959.

Low 1960 Low, Ian. „This is a great novel”. News Chronicle, 5 October 1960.

Lőrinczi 2008 Lőrinczi László. „Mi van a tarsolyunkban? Európai Napló”. Korunk 19, 6. sz. (2008): 66.

LRC 1959 n. n. „Gusztav Rab: Voyage dans le bleu”. La République du Centre, 5 juin 1959.

LRH 1946 n. n. „Francheville: La vie intime d’un chef-lieu de canton racontée par des chiffres”. La République Hongroise No. 7–8. Décembre 1946, 2.

L-sz. 1926 L-sz. „Legittimismo”. Budapesti Hírlap, 1926. március 17., 6.

M 1927a n. n. c. n. Magyarország, 1927. nov. 8., 12.

M 1927b n. n. c. n. Magyarország, 1927. okt. 245., 8.

M 1931 n. n. „Három magyar nemzetközi filmvállalata”. Magyarország, 1931. jún. 24., 19.

M 2005 n. n. „Magyarországra kerül a Gara-hagyaték”. Maktár 8. sz. (2005): 8.

M. Pásztor 1991 M. Pásztor József. „Adalékok Kassák Lajos 1945 utáni irodalompolitikusi tevékenységének történetéhez”. Irodalomtörténet, 72/22, 3–4. sz. (1991): 511–528.

M. Pogány 1927 M. Pogány Béla. „Móricz Zsigmond, a regényíró: Bevezető tanulmány «Az Isten háta mögött» Rieder-nél rövidesen megjelenő francia fordításához”. Nyugat 11. sz. (1927): 923–926.

Macher 2002 Macher Anikó: „La diplomatie culturelle entre la France et la Hongrie de 1945 à 1949, vue de la Hongrie”. In Mélange de l’école française de Rome: Italie et mediteranée: MEFRIM. La culture dans les relations internationales, Vol. 1. No. 114. (2002): 251–262.

Macher 2010 Macher Anikó: „Les institutionnalisation de la présence culturelle occidentale en Hongrie de 1945 à 1963”. In Les relations culturelles internationales au XXe siècle. De la diplomatie culturelle à l’acculturation, szerk. Dulphy Anne et al., Bruxelles: P.I.E. Peter Lang, 2010.

Madácsy 1992 Madácsy Piroska, Francia szellem a Nyugatban (1925–1935): Az 1920–30-as évek lírai korszakváltásának művelődéstörténeti hátteréhez, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 1992, 28. tom., 163–169.

Madácsy 1993 Madácsy Piroska. „Kosztolányi francia íróbarátai Budapesten”. In Régi és új peregrináció: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon, szerk. Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, 1047–1054. Szeged–Budapest, Scriptum–Nk. M. Filológiai Társ., 1993.

Madácsy 1998 Madácsy, Piroska. L’esprit français autour de la revue Nyugat 1925–1935: Échanges intellectuelles franco-hongrois au XXe siècle. Paris–Lakitelek: Lettres Hongroises–Antológia, 1998.

Madácsy 1999 Madácsy, Piroska. „Aurélien Sauvageot: a fordítás »mélyfúrása«”. Új Forrás 1. sz. (1999): 79–93.

Madácsy 2014a Madácsy Piroska. „Gara László (1904–1966), a »lángeszű tolakodó«”. In Madácsy Piroska. Magyar szellem európai vonzáskörben. Szeged: Madách Irodalmi Társaság, 2014, 80–96.

Madácsy 2014b Madácsy Piroska. „»A magyar nyelv ritka minőségű költői hangszer…« Roger Richard (1917–2000) és Madách Imre”. Hitel 1. sz. (2014): 105–113.

Madácsy 2016 Madácsy Piroska. „»Hazádnak rendületlenül…« Vörösmarty francia vonzáskörben”. Hitel 12. sz. (2016): 3–18.

Magyar 1945 Magyar Pál. „Résztvettem egy könyvrazzián! Mik derülnek ki a fasiszta irodalom rejtegetőinél?”. Kossuth Népe, 1945. aug. 14., 2.

Major 2009 Major Zoltán. „Az elásott klasszikus: Rab Gusztáv, a magyar Flaubert (1901–1963)”. Polísz 143. sz. (2009. április): 74–82.

Major 2012 Major Zoltán. „Belvedere – Malvedere (Szép kilátás – rossz kilátás): Az egyéni és nemzeti sors kegyetlen útjai”. Polísz 149. sz. (2012. november): 81–87.

Makkai 2002 In Quest of the Miracle Stag: The Poetry of Hungary, ed. by Ádám Makkai. Chicago–Budapest: Atlantis-Centaur–Framo Tertia, 20002.

Mandelbrot 1985 Mandelbrot, Benoît, recueillis en 1970 et préparés par. „Souvenirs à bâtons rompus de Szolem Mandelbrojt”. Cahiers du séminaire d'histoire des mathématiques vol. 6. (1985): 1–46.

Marafkó 2008 Marafkó László. „Lábtengó a Parnasszuson: Kormos Istvánt megidézi Marafkó László”. Budapest 31, 3. sz. (2008): 18–19.

Máthé 1938 Máthé M. Lajos. „Színházi szemle”. Magyar Kultúra, 1938. jan. 20., 58.

Mayer 1960 Mayer, Daniel. „Hors frontière”. Mercure de France n. 1166 (octobre 1960): 332–334.

Megyery 1979 Megyery Sári. Én is voltam jávorfácska… Budapest: Magvető, 1979.

MÉL 1967 Magyar Életrajzi Lexikon, 1, főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai, 1967.

MÉL 1981 Magyar életrajzi lexikon 3: Kiegészítő kötet (A–Z), főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai, 1981.

MÉL 1982 Magyar Életrajzi Lexikon, 2, főszerk. Kenyeres Ágnes, Budapest: Akadémiai, 1982.

Méray 1996 Méray Tibor. „Az 1956-os emigráció: Vallomás”. Historia 18, 9–10. sz. (1996): 53–55.

Mészáros 2010 Mészáros Ágnes. „Idő-kép zenekísérettel. Jellemző képtémák és ikonográfiájuk 19. századi képórákon”. In Ars Perennis: Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája, szerk. Tüskés Anna. Budapest: CentrArt, 2010.

MH 1926 n. n. „Magyar irodalom, magyar színház, magyar film – Párizs felől”. Magyar Hírlap 36. évf. 253. sz. (1926. nov. 7.): 5.

MH 1971 n. n. „Elbúcsúztatták Laborcz Ferencet”. Magyar Hírlap 4, 348. sz. (1971. dec. 15.): 8.

MH 1977 n. n. „Meghalt Korolovszki Lajos”. Magyar Hírlap 10, 235. sz. (1977. okt. 6.): 10.

MH 1983 n. n. „Illyés Gyula 1902–1983: A költő halálára”. Magyar Hírlap 16, 89. sz. (1983. ápr. 16.): 8.

Mikes 2011 Mikes, Kelemen. Lettres de Turquie, édition établie sous la direction de Gábor Tüskés. Paris: Honoré Champion, 2011.

MN 1988 n. n. „Megjelent”. Magyar Nemzet 51, 158. sz. (1988. július 4.): 6.

Molnos 2017 Molnos Péter. Elveszett örökség. Budapest: Kieselbach, 2017.

Montfort 1959 Montfort, Henri de. „Voyage dans le Bleu par Gusztav Rab”. Ici Paris Hebdo, 3 novembre 1959, 17.

Moreau 1988 Moreau, Jean-Luc. Poèmes et chansons de Hongrie. Paris: Éd. Ouvrières, 1988.

Mousli 2004 Mousli, Béatrice. Intentions: histoire d'une revue littéraire des années vingt. Paris: IMEC, 2004.

MTI 1957 MTI. „Francia költők versei magyar költőkhöz: Párizs, január 14.”. Népszabadság, 1957. jan. 15., 9.

N 1974 n. n. „Elhunyt Korolovszky Lajosné”. Népszabadság 32, 116. sz. (1974. május 21.): 8.

N 1976 n. n. „Magyar események Párizsban”. Népszava, 1976. június 19., 5.

N 1977 n. n. „Meghalt Korolovszki Lajos (1915–1977)”. Népszava 105, 235. sz. (1977. okt. 6.): 5.

N 2005 n. n. „Magyarországra kerül a Gara-hagyaték”. Népszabadság, 2005. július 6., 17.

Nádor 1984 Nádor Tamás. „A derűlátás mértékegységei: Pálfy Józseffel beszélget Nádor Tamás”. Jelkép 1. sz. (1984): 33.

Nagy 1979 Nagy Péter. „»A francia irodalom magyarországi nagykövete« Gyergyai Albert, az esszéíró és műfordító”. Filológiai Közlöny 25, 3–4. sz. (1979): 363–366.

Nagy 1995 Nagy Csaba. „Déry és Andrés Gide levelezése”. In, „D. T. úr X-ben” Tanulmányok és dokumentumok Déry Tiborról, szerk. Botka Ferenc. Budapest: PIM, 1995, 69–78.

Nagy 2000 Nagy Csaba. A magyar emigráns irodalom lexikona. Budapest: Argumentum–PIM–Kortárs Irodalmi Központ, 2000.

Nagy 2005 Nagy Csaba. „Egy régvolt ország tanúja: Egy régi nizzai találkozás François Gachot-val”. Könyvjelző 1 (2005. december): 38–39.

Nagy 2016 Nagy, Paul. Une Francophonie millénaire. Anthologie de textes écrits en francais par des auteurs hongrois, du Moyen Age jusqu’a 1918. Paris: Honoré Champion, 2016.

Nemes Nagy 1964 Nemes Nagy, Ágnes. „Le tramway” [Villamos], adaptation de Paul Chaulot. Les Lettres Nouvelles 12, Numéro spécial: Écrivains hongrois d’aujourd’hui, (Septembre–Octobre 1964): 212–214.

Nemes Nagy 1967 Nemes Nagy, Ágnes. Napforduló. Budapest: Magvető, 1967.

Nemes Nagy 1970a Nemes Nagy Ágnes. „Formahűség, szóváltás”. Nagyvilág 15, 3. sz. (1970): 363.

Nemes Nagy 1970b Nemes Nagy, Ágnes. „Fidélité à la forme, choix des mots”. The Hungarian P.E.N. / Le P.E.N. hongrois 10, 11. sz. (1970): 48–49.

Nemes Nagy 1970c Nemes Nagy, Agnès. „Entre-deux” traduit par Paul Chaulot. Esprit avril (1970): 745–746.

Nemes Nagy 1970d Nemes Nagy, Agnès, „Arbre” [!] traduit par Paul Chaulot. Esprit décembre (1970): 872.

Nemes Nagy 1970e Nemes Nagy, Agnès. „Ekhnaton au ciel”, „Les Objets”, „Au-dessus de l’objet”, „Arbres” traduit par Paul Chaulot. Arion 3. (1970): 159–161.

Nemes Nagy 1971a Nemes Nagy, Ágnes. „Paul Chaulot (1913–1969)”. In Présence de Paul Chaulot, [Études, témoignages, messages par Jean Cassou, Agnès Nemes Nagy, Jean-Pierre Spilmont, Louis Dubost... etc.], 13–14. Paris: J. Millas-Martin, 1971.

Nemes Nagy 1971b Nemes Nagy Ágnes. „Paul Chaulot (1913–1969)”. Arion 4 (1971): 84–86.

Nemes Nagy 1975a Nemes Nagy Ágnes. „Egy nem lombhullató fiúcska”. Nagyvilág 20, 6. sz. (1975): 910–912.

Nemes Nagy 1975b Nemes Nagy Ágnes. 64 hattyú: Tanulmányok. Budapest: Magvető, 1975.

Nemes Nagy 1979 Nemes Nagy, Ágnes. Selected poems, translated, with an introd. and translator’s pref. by Bruce Berlind, pref. by Ágnes Nemes Nagy. Iowa City: Iowa International Writing Program, School of Letters, University of Iowa, 1979.

Nemes Nagy 1980a Nemes Nagy, Ágnes. Selected poems, trans. by Bruce Berlind, pref. Ágnes Nemes Nagy. Iowa City: University of Iowa, 1980.

Nemes Nagy 1980b Nemes Nagy, Ágnes. Ekhnaton, trans. André Doms, Paul Chaulot, Georges Timár, Bernard Vargaftig etc. Préface Georges Timár. Bruxelles: Maison Internationale de la Poésie, 1980. Atelier de traduction 5.

Nemes Nagy 1984 Nemes Nagy, Ágnes. „Four Squares, Streetcar, Storm, The Ghost, To My Craft”. The Iowa Review 14, 2. sz. (Spring – Summer, 1984): 196–201. Writing from the World: Selections from the International Writing Program 1977–1983.

Nemes Nagy 1987 Nemes Nagy Ágnes. Látkép, gesztenyefával: Esszék. Budapest: Magvető, 1987.

Nemes Nagy 1988 Nemes Nagy, Ágnes. Solstizio, traduzione di Marinka Dallos e Jole Tognelli. Roma: Edizioni Empiria, 1988. Kétnyelvű kiadás.

Nemes Nagy 1994 Nemes Nagy, Ágnes. „In the Garden” translated by Bruce Berlind. The American Poetry Review 23, 1. sz. (January/February 1994): 34.

Nemes Nagy 2005 Nemes Nagy Ágnes. Az öt fenyő. Szeged: Tiszatáj Alapítvány, 2005.

Nemes Nagy 2010 Nemes Nagy Ágnes. „Útinaplók (Bécs, Zürich, Párizs)”. Holmi 22, 8. sz. (2010): 946–964.

Nemeskéri 2016 Nemeskéri Luca. „Hidak, fasorok, morzejelek – Nemes Nagy Ágnes 64 hattyú című esszéjéről”. In Leírás és értelmezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben, szerk. Buda Attila, Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn. Budapest: Ráció, 2016, 37–48.

Nemeskürty 1991 Nemeskürty István. „Értékek, minősítések, irodalom”. Alföld 41, 3. sz. (1991): 68–70.

Neubauer–Török 2009 Neubauer, John–Török, Borbála Zsuzsanna, ed. The Exile and Return of Writers from East-Central Europe: A Compendium. Berlin: De Gruyter, 2009.

N–o 1955 (N–o). „Végrendelet – Kodolányi János színműve a Pécsi Nemzeti Színházban”. Színház és Mozi 8, 49. sz. (1955. dec. 9.): 14.

Nyéki 1966 Nyéki Lajos. „Gara László üzenete”. Irodalmi Ujság, 1966. szept. 15., 11.

Nyéki 1993 Nyéki, Lajos. „Lettre de Sándor Márai adressée à László Gara”. Cahiers d’Études Hongroises 5. sz. (1993): 295–297.

Nyéki 2000 Nyéki Lajos. „Gara László párizsi levelesládájából”. Irodalomtörténeti Közlemények 104, 1–2. sz. (2000): 232–239.

Nyéki 2002 Nyéki Lajos. „Az író és fordítója”. Kortárs 6. sz. (2002): 101–105.

Orion 1959 Orion. „Lecture: „Voyage dans le Bleu”. La Nation Française, 3 septembre 1959.

Ottlik 2002 Ottlik Géza „levele Gara Lászlónak”. Vigilia 2. sz. (2002): 117–119.

Pálffy 1977 Pálffy József. A TV esti Híradójában elhangzott gyászjelentés 1977. okt. 5-én.

Papp 2003 Papp Tibor. „Lássuk a főbe lőtt narancsot!”. Irodalmi Szemle 3. sz. (2003): 50–56.

Pašiková 1969 Pašiková, Jaroslava. „Adalék a kelet-európai problematikához”. Filológiai Közlöny, 1969, 346–360.

Pašiková 1972 Pašiková, Jaroslava. „A magyar szürrealizmus: Fejezet egy monográfiából”. Irodalmi Szemle 9. sz. (1972): 790–796.

Pašiková 1987 Pašiková, Jaroslava. „A cseh és magyar avantgárd színház genezise”. Irodalmi Szemle 1. sz. (1987): 18–33.

Passuth 1981 Passuth László. Tíz esztendő, tető alatt. Budapest: Szépirodalmi, 1981.

Peéry 1977 Peéry Rezső. „Főhajtás Gara László emléke előtt”. In Peéry Rezső. Malomkövek között: Találkozások kortársakkal, 119–125. Stuttgart: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1977.

Peremiczky 2007 Peremiczky Szilvia. „Árpád és Ábrahám földiek voltak”. In A magyar irodalom történetei 1800–1919, szerk. Szegedy-Maszák Mihály–Veres András, 297–313. Budapest: Gondolat, 2007.

Péterfy 2015 Péterfy Sarolt. „»…la plus grande amie et amitié…« Jékely Zoltán és Lisa Morpurgo barátsága. Irodalomismeret 26, 4. sz. (2015): 100–111.

Petrovics 1940 Petrovics Elek, rendezte. Francia művészeti alkotások kiállítása magyar magántulajdonból: Exposition d'art français des collections privées de Hongrie. Budapest: Almásy-Teleki Éva Művészeti Intézete, 1940.

PH 1927 n. n. „Yvain a Magyar Színház karmesteri székében: Szombaton is a szerző dirigál a Csókról-csókra előadásán”. Pesti Hírlap, 1927. ápr. 30., 15.

Pilinszky 2001 Pilinszky János. „Ismeretlen írások és kiadatlan levelek”. Vigilia 11. sz. (2001): 832–843.

Plant 1960 Plant, Richard. „Reluctant Refugee”. New York Times, 12 Nov. 1960.

PN 1923 n. n. „Egy idegbeteg ember plágiumvádja a «Mocsárláz» szerzője ellen”. Pesti Napló, 1923. máj. 25., 2.

PN 1930a n. n. c. n. Pesti Napló, 1930. máj. 25., 24.

PN 1930b n. n. „Megnyílt a színpadi szerzők és zeneszerzők nemzetközi kongresszusa”. Pesti Napló, 1930. máj. 29., 20.

PN 1931 n. n. „Voyage à Capillaire”. Pesti Napló, 1931. febr. 1., 22.

PN 1936 n. n. „Egy olasz alezredes hősi halála (Róma, március 6.)”. Pesti Napló, 1936. márc. 7., 6.

Pogány 1997 Pogány Ö. Gábor. Tallós Ilona: Életmű katalógus. Szombathely: DTPrint, 1997.

Pomogáts 1976 Pomogáts Béla. „Magyar Műhely Párizsban”. Magyar Hírlap 9, 175. sz. (1976. júl. 25.): 8

Pons 1971 Pons, Max, éd. par. „Visages de Jean Follain”. La Barbacane 9, 11–12. sz. (1971) (tirage limité numéroté, sur chiffon de mandeure).

Prékopa 2002 Prékopa Ágnes. Klasszicista órák – antik eredetű motívumok: Az óratok mint képi eredetű ábrázolások hordozója. Típusok és toposzok a klasszicizmustól a biedermeierig, a monumentalizáló szoborkompozíciótól a szerkezet mozgatta automata figurákig. Doktori értekezés. Budapest: ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék, 2002.

R.S. 1927 -r.-s. „Magyar írók franciául”. Századunk, 1927, 411–412.

Rab 1926 Rab Gusztáv. „A bolond herceg és a nők: Elbeszélés”. Világ, 1926. ápr. 4., 37–38.

Rab 1929a Rab Gusztáv. „Bovaryné: Fantasztikus utazás a költészetből a valóságba és dokumentumok egy lángész munkájához”. Vasárnap (a Pesti Napló heti melléklete), 1929. okt. 13., 1–4.

Rab 1929b Rab Gusztáv. „Két leányarc: Kodolányi János könyve Athenaeum-kiadás”. Az Est 20, 78. sz. (1929. április 7.): 6.

Rab 1930 Rab Gusztáv. „A rossz tábornok”. Pesti Napló, 1930. jún. 18., 2.

Rab 1934 Rab Gusztáv. „Júliusz és a nők”, Pesti Napló, 1934. nov. 27., 2.

Rab 1936a Rab Gusztáv. „Gwen ha du”. Pesti Napló, 1936. márc. 7., 5.

Rab 1936b Rab Gusztáv. „60.448 napjai a fehér házban: Riport azokról, akik «fehérben» járnak”. Pesti Napló, 1936. jan. 1., 17.

Rab 1938a Rab Gusztáv. „A kép címe: Nyugtalanság: Elbeszélés”. Uj Idők, 1938. márc. 20., 409–413.

Rab 1938b Rab Gusztáv. Mentont ajánlanám: Regény. Budapest: Singer-Wolfner, 1938.

Rab 1944a Rab Gusztáv. „Tanulmányút: Elbeszélés”. Uj Idők, 1944. júl. 22., 61–66.

Rab 1944b Rab Gusztáv. „A dragonyos: Elbeszélés”. Új Idők, 1944. máj. 6., 516–517.

Rab 1946 Rab Gusztáv. „Szent Mihály hegyén: Elbeszélés”. Új Idők, 1946. dec. 7., 786–787.

Rab 1947a Rab Gusztáv. „Kelemen, a barátom: Elbeszélés”. Új Idők, 1947. szept. 6., 223–224.

Rab 1947b Rab Gusztáv. „Anyák és fiúk: Elbeszélés”. Új Idők, 1947. nov. 8., 438–439.

Rab 1948 Rab Gusztáv. „A pólya”. Magyar Nemzet, 1948. nov. 21., 6.

Rab 1949a Rab Gusztáv. „A hálátlanok”. Magyar Nemzet, 1949. jan. 12., 2.

Rab 1949b Rab Gusztáv. „Párisi szobrok”. Magyar Nemzet, 1949. jan. 30., 4.

Rab 1949c Rab Gusztáv. „A Hernád – Párisban”. Magyar Nemzet, 1949. febr. 2., 2.

Rab 1949d Rab Gusztáv. „Teréz”. Magyar Nemzet, 1949. febr. 16., 2.

Rab 1949e Rab Gusztáv. „Petit Châtelet”. Magyar Nemzet, 1949. márc. 3., 2.

Rab 1949f Rab Gusztáv. „Quartier Latin”. Magyar Nemzet, 1949. máj. 6., 2.

Rab 1949g Rab Gusztáv. „Ki hogy látja?”. Magyar Nemzet, 1949. máj. 19., 2.

Rab 1959a Rab, Gustav. „Der Dragoner”. Neues Österreich, 28 Juni 1959.

Rab 1959b Rab, Gustav. Voyage dans le bleu, traduit du hongrois par Jacqueline Dupont. Paris: Flammarion, 1959.

Rab 1960a Rab, Gustav. „Der Tod Ludwigs XVI.”. Mannheimer Morgen, 20 August 1960, 40.

Rab 1960b Rab, Gustav. „Der Tod Ludwigs XVI.”. Berner Tagblatt, 19 Juni 1960.

Rab 1960c Rab, Gustav. „Der Tod der alten Dame im Spital: Sie wandelte zwischen Himmel und Erde und wankte nicht”. Nürnberger Nachrichten, 2 Mai 1960, 24.

Rab 1960d Rab, Gustav. Journey into the Blue, translated from the French by Peter Green, London: Sidgwick and Jackson, 1960.

Rab 1960e Rab, Gustav. Journey into the Blue, translated from the French by Peter Green, New York: Pantheon Books, 1960.

Rab 1960f Rab, Gustav. Keiner kehrt zurück: Roman, übers. von Lukas Arn. Einsiedeln–Zürich–Köln: Benziger, 1960.

Rab 1961a Rab Gusztáv. „Szent optika: Regényrészlet”. Katolikus Szemle 13, 1. sz. (1961): 33–41.

Rab 1961b Rab, Gustav. „Der Kolding-Plan”. Berner Tagblatt, 8 Oktober 1961.

Rab 1961c Rab, Gustav. Niemand keert terug: roman, vertaald door Jenny Witstijn, Amsterdam–Antwerpen: Wereldbibliotheek, 1961.

Rab 1962a Rab Gusztáv. „A zarándok”. Katolikus Szemle 14, 3. sz. (1962): 198–204.

Rab 1962b Rab, Gustav. „Der Fuss des Dichters”. Basler Nachrichten, 2 Februar 1962, 7.

Rab 1962c Rab, Gustav. „Die Hälfte eines Paares”. Basler Nachrichten, 19 Januar 1962, 7.

Rab 1962d Rab, Gustav. „Frankreich gedenkt seiner großen Sohnes: Weitgespannte Vorbereitungen zum Blaise-Pascal-Gedächtnisjahr”. Mannheimer Morgen, 7 April 1962, 36.

Rab 1962e Rab, Gustav. „Der Fuss des Dichters”. In Liebe… Reise und Friseure: Heitere Geschichten von George Mikes, Gábor von Vaszary, Géza von Bolváry, László Békeffi, Hieronymus Fenyvessy, Gustav Rab, Alexander von Ujváry, János Bárdi, Paul von Siklóssy, 38–41. Bonn: Buch, [1962].

Rab 1963 Rab Gusztáv. „Magyar írók lelkiismereti válsága”. Katolikus Szemle 15, 1. sz. (1963): 6–29.

Rab 2019 Rab Gusztáv. Utazás az ismeretlenbe, s.a.r. Tüskés Anna. Budapest: MTA BTK ITI, 2019.

Rákóczi 2020 Rákóczi II Ferenc. Confession d’un pécheur, édition établie sous la direction de Gábor Tüskés. Paris: Honoré Champion, 2020.

RNL 1927 Révai Nagy Lexikona, 20. Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., 1927.

Romsics 1990 Romsics Ignác. „Francia-magyar kulturális kapcsolatok és a Párizsi „Magyar Intézet” a két világháború között”. Hungarológiai Ismerettár 7. sz. (1990): 109–129

Rónay 1973 Rónay György. „A vén cigány franciául”. In Rónay György, Fordítók és fordítások. Budapest: Magvető, 1973.

Rónay 1982 Rónay László. „Kolozsvári Grandpierre Emil: Egy házasság előtörténete”. Népszava 110, 142. sz. (1982. jún. 19): 11.

Rónay 2004 Rónay László. „Egy hét: Szolgálat, Tetterő”. Új Ember, 2004. november 14., 6.

Rónay–Guillevic–Gara 1967 Rónay, György, présent. par–Guillevic, Eugène–Gara, László, choix de poémes établi par. Ady Endre. Budapest – Paris: Corvina – Seghers, 1967. Poètes d’Aujourd’hui no 160

Rosenberg 1960 Rosenberg, John. „In translation”. Observer, October 1960.

Rousselot 1966 Rousselot, Jean. „A tiszta szenvedély leckéje”. Irodalmi Ujság, 1966. jún. 1., 1.

Rudnyánszky 1956 Rudnyánszky István. „Attila újra Párizsban”. Népszabadság, 1956. január 15. 5.

Sadoux 1960 J. Sadoux, Rayonnement d’un tombeau Saint Martin de Tours. Tours: Basilique Saint-Martin de Tours, 1960.

Sanders 1981 Sanders, Ivan. „Selected Poems by Ágnes Nemes Nagy, Bruce Berlind”. World Literature Today 55, 2. sz., (Spring, 1981): 353–354. A Look at Chinese and African Letters.

Sárközi 2011 Sárközi Mátyás. „A »Kegyenc« ősbemutatója Párizsban”. Holmi 1. sz. (2011): 46–50.

Sauvageot 1928 Sauvageot, Aurélien. „Anthologie de la Poésie hongroise contemporaine”. Revue des Études Hongroises 6, 2–3. sz. (1928): 301–307.

Sauvageot 1962 Sauvageot, Aurélien. „Magyar költészet francia fordítása”. Les Relations franco-hongroises, 1962, 225–238.

Sauvageot 1971 Sauvageot, Aurélien. „Traduction française de la poésie hongroise”. Nouvelles Études Hongroises 6 (1971): 225–238.

Sauvageot 2013 Sauvageot, Aurélien. Souvenirs de ma vie hongroise. Budapest: Collège Eötvös József ELTE–Institut Français de Budapest, 2013.

Seres 1995 Seres Attila. A Fény Városának szerelmesei: Anonymustól Adyig és tovább, napjainkig, Népszabadság, 1995. július 19., 15.

Serry 2002 Serry, Hervé. „Constituer un catalogue littéraire [article] La place des traductions dans l'histoire des Éditions du Seuil.” Actes de la Recherche en Sciences Sociales Année 144 (2002): 70–79.

Seton 1960 Seton, Hilary. „Short Reports”. Sunday Times, 16 October 1960.

SM 1934 n. n. c. n. Societatea de Maine 4–5. sz. (1934): 68.

Smith 2005 Smith, Richard C., selected papers ed. by. Teaching English as a Foreign Language, 1936–1961: Foundations of ELT. Vol. I. Abingdon: Routledge, 2005.

Sólyom 1988 Sólyom Ildikó. Megtörténhetett? Szeged: JATE, 1988.

Somlyó 1963 Somlyó György. „Egy különös vállalkozás margójára”. In Somlyó György. A költészet évadai. Budapest: Magvető, 1963.

Soulages 2006 Soulages, François (éd. par). „Relire Kosztolányi: Journée d'étude sur l'œuvre d'un écrivain hongrois.” Cahiers d'etudes Hongroises 13/2006.

Sőtér 1975 Sőtér István. „Irodalmunk a világirodalomban”. Népszabadság, 1975. ápr. 4. 23.

Standeisky 1996 Standeisky Éva. „Hunok Londonban és Párizsban”. 2000 5. sz. (1996): 59–62.

Standeisky 2003 Standeisky Éva. „Illyés Gyula és a hatalom az 1960-as években”. 2000 6. sz. (2003): 59–73.

Stauder–Varga 1998 Stauder Mária – Varga Katalin. Babits Mihály Bibliográfia. Budapest: Argumentum–Magyar Irodalom Háza–MTA Irodalomtudományi Intézet, 1998.

Stella 1938 Stella Adorján. „Ajánlom én is...”. Színházi Élet 28, 12. sz. (1938): 63.

Sümegi 2000 Sümegi György. „Szalay Lajos argentínai periódusa (1948–1960)”. Hermann Ottó Múzeum Évkönyv 39 (2000): 323–340.

Szabics 2012 Szabics, Imre. „Aurélien Sauvageot et le Collegium Eötvös”. In Notre sentinelle avancée: Aurélien Sauvageot et le Collège Eötvös József, éd. László Horváth et Brigitta Vargyas, 23–29. Budapest: ELTE Eötvös Collegium, 2012.

Szabó 1969 Szabó Béla. „Párizsi útijegyzetek: Részlet egy riportkönyvből”. Irodalmi Szemle 12, 5. sz. (1969): 413–425.

Szabó 2002 Szabó Zoltán. „Levelek Zsuzsihoz: »Gara megölte magát«”, közli: Ablonczy László. Hitel 7. sz. (2002): 33–42.

Szabolcsi 1967 Szabolcsi Miklós. „G. L. emlékezete”. Nagyvilág 12, 5. sz. (1967): 737–739.

Szabó–Lőrinszky 2018 Problèmes de fond de la traduction littéraire / A műfordítás alapkérdései, szerk. Szabó Dávid és Lőrinszky Ildikó. Revue d’Études Francaises No 22, 2018.

Szász 2005 Szász Géza. Le récit de voyage en France et les voyages en Hongrie: XVIIIe–XIXe siècles. Szeged: 2005.

Szávai 1990 János Szávai. „Le temps des francs-tireurs: Rapports littéraires franco-hongrois entre 1920 et 1940”. Cahiers d'Etudes Hongroises 2 (1990): 7–13.

Szávai 2007 Szávai János. „Illyés és Éluard”. Magyar Szemle 16, 1–2. sz. (2007): 26–38

Szávai 2013 Szávai János. „A közvetítő szenvedélye: Gara László a magyar és a francia irodalom között”. Magyar Szemle 22, 5–6. sz. (2013): 100–113.

Szávai 2016 Szávai Dorottya. „Gara László költészeti kánonja: Az Antologie de la Poésie hongroise-ról”. Kalligram 25, 2. sz. (2016): 63–68.

Szávai 2019 Szávai, János. „Les Éditions NRF (Gallimard) et la littérature hongroise”. In Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle : Actes du colloque international organisé par l’Institut d’Études Littéraires de l’Académie Hongroise des Sciences, l’Institut français de Budapest et le Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd Budapest, 5–7 Décembre 2018, sous la direction de Anna Tüskés, Elisabeth Cottier-Fábián, Bénédicte Williams et Dávid Szabó, Revue d’Études Françaises, No hors série, 2019, 139–145. Budapest: CIEF–Institut d’Etudes Littéraires du Centre de Recherches en Sciences Humaines, 2019.

Széchenyi 2008 Széchenyi Kinga. Megbélyegzettek: A kitelepítések tragédiája. Pomáz: Kráter, 2008.

Szegedy-Maszák 2000 Szegedy-Maszák Mihály. A Nyugat és a világirodalom (Elhangzott 1999. február 15-én). Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. Budapest: MTA, 2000.

Székely 1939 Székely Tibor. „Diana társadalma: Rab Gusztáv új regénye”. Uj Idők, 1939. máj. 15., 751.

Szentesi 2006 Szentesi Zsolt. „Mészöly Miklós és a francia »új regény« a Pontos történetek, útközben c. regény aspektusából.” In Frantisek Alabán, Zimányi Árpád, Varga Gyula, Zoltán András, Simigné Fenyő Sarolta, Czeglédi Csaba (szerk.). Kontext - Filológia - Kultúra / Kontextus - Filológia - Kultúra: Stúdie / Tanulmányok, 249–262. Eger–Banská Bystrica: Eszterházy Károly Főiskola–Univerzita Mateja Bela, 2006.

Szentgyörgyi 1925 Szentgyörgyi Ferenc. „Színház és zene: Megvalósítás útján az »Internacionális Színház«”. Pesti Hírlap 1925. okt. 10., 14–15.

SzH 1910 n. n. c. n. Színházi Hét 8. sz. (1910): 11.

Szijj 2002 Szijj Ferenc. „A teljesség emlékezete”. Vigilia 2. sz. (2002): 113–116.

Szilágyi 1987 Szilágyi János. „Kassák Lajos kiadatlan levelezéséből”. Népszabadság, 1987. március 21., 14–15.

Szilágyi 2009 Szilágyi Erzsébet. A Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium története. Budapest: Lónyay Utcai Ref. Gimn. és Kollégium, 2009.

szp. d. 1932 szp. d. „Reinitz Béla szerzői matinéja”. Népszava, 1932. május 10., 6.

SzSz 1947 n. n. „A »hunok« Párisban… Illyés Gyula és Cs. Szabó László tanácskozásai a francia írókkal”. Szabad Szó 49, 19. sz. (1947. jan. 23.): 2.

Szüle 1995 Szüle Rita. „A magyar irodalom párizsi »nagykövete«”. Heves Megyei Hírlap 6. évf. 11. sz. (1995. jan. 13.): 5.

Takács 2012 Takács Gábor. Műgyűjtők Magyarországon a 18. század végétől a 21. század elejéig. Budapest: Kieselbach Galéria, 2012.

Thérive 1959 Thérive, André. „Gusztáv Rab: Voyage dans le Bleu (Roman)”. Flammes nr. 91 (juillet 1959): 7–9.

Thinsz 1968 Thinsz, Géza szerk. Sex ungerska poeter: Modern ungersk lyrik i urval. Stockholm: Bonniers, 1968.

Tóth 1943 Tóth Béla. „Rab Gusztáv: Miért, Dániel?”. Protestáns Szemle 52, 5. sz. (1943): 159.

Tóth 1960 Tóth László. „Rab Gusztáv új regénye”. Katolikus Szemle 12, 4. sz. (1960): 318–319.

Toulouze–Hanus 2002 Toulouze, Henri–Hanus, Erzsébet. Bibliographie de la Hongrie en langue française. Documenta Hungarorum in Gallia 1. Paris–Budapest–Szeged: Institut Hongrois–Bibliotheque Nationale Széchényi, 2002.

TTLS 1960 n. n. „Fiction”. The Times Literary Supplement, 28 October 1960.

TTLS 1962 n. n. „Big Drum and Piccolo: A Room in Budapest”. The Times Literary Supplement, June 29, 1962, 473.

Tüskés 1982 Tüskés Tibor. „A költő nyelvet választ [Illyés Gyuláról]”. Népszava, 1982. október 30., 10.

Tüskés 1998 Tüskés Gábor. „Ősze András”. Budapest: Universitas, 1998.

Tüskés 1999 Tüskés Tibor. „Kodolányi János”. Pécs: Pro Pannonia, 19992.

Tüskés 2001 Tüskés Tibor. „Kodolányi János és Pécs”. Pécsi Szemle 4, 1. sz. (2001): 128–131.

Tüskés 2006 Tüskés Tibor. „Emlékeim Kodolányi Jánosról”. Új Forrás 38, 2. sz. (2006): 101–104.

Tüskés 2015 Tüskés Anna. „A cinóber piros madár: Bálint Endre, az illusztrátor”. Orpheus Noster 7, 2. sz. (2015): 29–54.

Tüskés 2018a Tüskés Anna. „Novellák Rab Gusztáv hagyatékából (1958–1963): Önvallomás, A kaszibai asszonynál”. Tempevölgy 10, 4. sz. (2018): 91–111.

Tüskés 2018b Tüskés Anna. „Rab Gusztáv és A párizsi gyors: A hagyatékban megtalált, eddig kiadatlan 1956-os regényről”. Örökségünk, A Nagy Imre társaság Időszaki kiadványa, szerk. Balahó Zoltán és a Szerkesztőbizottság. 2018, 26–35.

Tüskés 2019a Tüskés Anna. „Rab Gusztáv Patak rózsája című regényéről”. Orpheus Noster 2. sz. (2019): 97–104.

Tüskés 2019b Tüskés Anna. „Rab Gusztáv és az Elveszett álláspontok”. Vigilia 2. sz. (2019): 121–126.

Tüskés 2019c Tüskés Anna. „Ismeretlen novella Rab Gusztáv hagyatékából: Szilva kisasszony”. Somogy 47, 1. sz. (2019): 50–75.

Tüskés 2019d Tüskés Anna. „A lepkész és az Afrika-vadász: Rab Gusztáv regényének természettudományos vonatkozásai”. Élet és Tudomány 74, 36. sz. (2019): 1126–1129.

Tüskés–Williams–Cottier-Fábián–Szabó 2019 Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle : Actes du colloque international organisé par l’Institut d’Études Littéraires de l’Académie Hongroise des Sciences, l’Institut français de Budapest et le Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd Budapest, 5–7 Décembre 2018, sous la direction de Anna Tüskés, Elisabeth Cottier-Fábián, Bénédicte Williams et Dávid Szabó. Revue d’Études Françaises, No hors série, 2019. Budapest: CIEF–Institut d’Etudes Littéraires du Centre de Recherches en Sciences Humaines, 2019.

TV 1927 n. n. „»A hattyú« a párizsi Odeonban”. Tolnai Világlapja,1927. febr. 16., 54.

Tverdota 2018 Tverdota György. Hagyomány és lelemény: A magyar irodalmi modernség első hulláma. Budapest: Kalligram Kiadó, 2018.

ÚE 1957a n. n. „A Magyar Püspöki Kar közös körlevele: Amit Szent Erzsébettől tanulhatunk”. Új Ember, 1957. nov. 24., 1.

ÚE 1957b n. n. „Ünnepi szentmise Szent Erzsébet emlékezetére”. Új Ember, 1957. dec. 1., 1.

ÚE 1963 n. n. „Franciaországi levél Rab Gusztáv haláláról”. Új Ember, 19, 13. sz. (1963): 1.

ÚE 2000 n. n. „Mindszenty és az angol színész”. Új Ember 55, 41. sz. (2000. okt. 8.): 5.

ÚMÉL 2004 Új Magyar Életrajzi Lexikon, 5, főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub, 2004

ÚMIL 1994 Új magyar irodalmi lexikon, 3, főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai, 1994.

Ungvári 1963 Ungvári Tamás. „A világirodalom új értékeléséhez”. Filológiai Közlöny 9, 3–4. sz. (1963): 307–314.

V 1945a n. n. „Két könyv megsemmisítését javasolja a könyvkiadók igazolóbizottsága”. Világ, 1945. jún. 2., 4.

V 1945b n. n. „Rab Gusztávot öt évre eltiltották az újságírástól”. Világ, 1945. nov. 16., 3.

V 1946 n. n. „A fasiszta sajtótermékeket vizsgáló bizottság…”. Világ, 1946. júl. 27., 2.

V. T. 1977 V. T. „Meghalt Korolovszki Lajos”. Magyar Nemzet 33, 235. sz. (1977. okt. 6.): 5.

Vallotton 2004 Vallotton, François. Les Editions Rencontre: 1950–1971. Editions d’en bas, 2004.

Varga 1939 Varga Nándor Lajos, szerk. Az O. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola grafikai osztályának munkáiból 1938–1939, A grafikai osztály VI. kötete. Budapest: O. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola, 1939.

Várkonyi 1942 Várkonyi Nándor. Az újabb magyar irodalom. Budapest: Szukits, 1942.

Várkonyi 2006 Várkonyi Tibor. „Gara Laci, a magyar irodalom prófétája”. Népszava, 2006. július 22., 3.

Virág Judit 13. aukció Virág Judit Galéria 13. Tavaszi Aukció: 2003. április 12. Budapest: Virág Judit Galéria, 2003.

Virág Judit 39. aukció Virág Judit Galéria 39. Téli aukció: 2011. december 18. Budapest: Virág Judit Galéria, 2011.

Virág Judit 6. aukció Virág Judit Galéria 6. Téli aukció: 2000. december 1. Budapest: Virág Judit Galéria, 2000.

Waolsh 1960 Waolsh, Chad. „Man Born Again On a Desert’s Edge”. New York Herald Tribune, 27 November 1960.

Wéber 1982 Wéber Antal. „Kolozsvári Grandpierre Emil: Egy házasság előtörténete.” Népszabadság 40, 135. sz. (1982. jún. 11.): 7.

Wolfram 1983 Wolfram Ervin. „...hagyományaink nemzetközileg előkelő helyezéshez juttatták Magyarországot”. Magyar Tudomány – A MTA Értesítője 90, 1. sz. (1983): 37–40.

Zeman 1969 Zeman László. „Egy fordításkötetről”. Irodalmi Szemle 3. sz. (1969): 228–234.

Zimándi 2017 Naplójegyzetek Kodolányi Jánosról. 1952. szeptember–1969. december. Kodolányi János és Zimándi Pius István levelezése, összeáll. Zimándi P. István. Budapest: Szt. István Társulat, 2017.

Zimáné Lengyel 1995 Zimáné Lengyel Vera. Nemes Nagy Ágnes válogatott bibliográfia. Budapest: Új Kilátó, 1995.

Zs. J. 1938 Zs. J. „Mentont ajánlanám: Rab Gusztáv regénye”. Új Idők, 1938. febr. 27., 311.