☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR427

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 19-01-1948
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (03-01-2022)
Folio number: 1

Igen tisztelt Igazgató Úr!

Először is engedje meg, hogy mindnyájan gratuláljunk és sok szerencsét kívánjunk Önnek és az egész családjának a francia állampolgársághoz. Úgy hisszük, hogy jóval nyugodtabb érzéssel néznek a jövő elébe, mint eddig.

Mielőtt múlt hó 13.-i levelünk óta történtekről beszámolnánk, válaszolunk Igazgató úr e hó 11.-i levelére. Először beszámolónkat Bálint Mihály címére Londonba küldtük, mert Igazgató úr írta, hogy az ünnepeket és az újévet ott töltik és csak január 5.-ike felé mennek vissza Párisba. Ezt a levelünket nyilván nem kapta meg, azért másolatban újra elküldjük.

Székely Kovács Ferenc közölte velünk, hogy a Nemzeti Bank engedélyezte részünkre a zárolt összeg kölcsönzését, de azóta további értesítést nem kaptunk. Az összeg 20.000 forint, de a költségeket leszámítva valószínűleg 19.000 forintra csökken. Amint kézhez vesszük, ahogy Igazgató úr ittlétekor megbeszéltük, igyekszünk papírt venni. Papír helyzet roppant nehéz, de megpróbáljuk igénylés útján vagy esetleg, ha lehetséges lesz, valahonnan átvenni. Holnap vagy holnapután adjuk be a hivatalos igénylést márciusra, az engedélyt az anyaghivatal felvilágosítása szerint leghamarabb áprilisban kapjuk meg.

Eltökélt szándékunk, hogy a Pantheon könyvnapi könyve „A mű” lesz, amennyiben valami közbe nem jön addig.

A Makarenko könyv karácsony előtt kifogyott és csak 4-5 hét múlva lesz újra kapható, ha megjelenik azonnal küldjük. Próbaképen küldtünk a Nagyságos Asszony részére egy kis pattogatni való kukoricát, csak 150 grammig vettek fel, ha megkapta, újra fogunk küldeni, kérünk értesítést.

A Pantheon forgalma decemberben 35.320.- forint volt, a tavalyi 21.860 forinttal szemben. Az egész 1947-ben pedig 182.800.- forintot forgalmaztunk.

Minden Igazgató úr által megkezdett Pantheon és privát ügy nagyon lassan halad. a dolgok úgy látszik, nemcsak Londonban, hanem nálunk is elég lassan haladnak.

A Notre Temps példányai, mint előző levelünkben is írtuk, megérkeztek karácsonyra, 3 fűzött és 8 kötött példány kivételével el is adtuk. Elég jó eredmény tekintettel a könyv elég magas árára és a % alacsony /25/ voltára. Most próbáljuk az Angol Magyar Bank útján átutalni a Led Edition Univers 15.3122 frankot kitevő számláját, reméljük, hogy a Nemzeti Bank engedélyezi. Az ügy most van folyamatban. Keresztkötés alatt visszaküldünk egy defekt kötött példányt és kérjük, hogy helyette egy jó példányt küldetni szíveskedjék.

A Vercors fordítás kéziratát köszönettel megkaptuk. A Szikra, megállapodásunk szerint a fordítói tiszteletdíjat – a könyv megjelenésekor érvényes bolti ár 4%-át Igazgató úr címére fogja átutalni kb. február vége felé.

Gide: Pásztorének – Isabelle szerződést még nem kaptuk meg Gallimardéktől. Az új kiadást Igazgató úr azóta bizonyára már megkapta. Egy kis hiba történt, mert a fordítónak Gyergyai Albertnak a neve lemaradt a könyvről. Sikerült békésen elintézni vele, de erről nyilván azóta már őtőle személyesen is értesült, mert kiutazott Parisba.

Január végén, vagy inkább február elején végre elkészül a Szent István Werfel: Bernadette. A filmnek nagy sikere van és ha könyvünk lett volna, sokat el tudtunk volna belőle adni karácsony előtt, de az az 1000 példány, amit kaptunk, így is hamar elkel.

Február végén, ha a Szikra is úgy gondolja, a Vercors kötettel szeretnénk kijönni. Vercors nem akarja-e a címlapot saját maga rajzolni?

Szikra jelentkezett a Traven: Halálhajó közös kiadására. Meg szeretnénk velük csinálni, mert előnyösen kapnánk 1000 példányt, csak a nyomás és az ehhez szükséges papírt fizetjük nekik. Nem kell sem szedést, sem beigazítást fizetnünk, azonkívül ők adják a papírt nekünk gyári áron, ami elég jól jön, mert nem lévén papírunk, úgy sem tudnánk kihozni. [?] ajánlatunkra mert várjuk a választ.

Március elejére vannak még a húsvéti képeskönyveink, amelyekre a könyvkötőtől a napokban kapjuk az árajánlatot. Ha sikerül ezekből pár 100 példányt eladni, úgy a könyvnapot és az utána következő nyári üzlettelen hónapokat reméljük átvészelni.

Igazgató úr magánügyeit állandóan evidenciában tartjuk, de eddig még sehonnan sem érkezett válasz. Ha valami konkrétum lesz, azonnal írunk.

Az évvégi zárlat és a leltárral kapcsolatos munkálatokkal kell most foglalkoznunk, még ugyan a hatóság nem rendelkezett a mérleg mikénti elkészítésével, de valószínű, hogy úgy mint tavaly, az idén is rendelet fog intézkedni, mely szerint a mérleget meg kell csinálnunk.

Rátérünk Igazgató úr által kezdeményezett Pantheon akciókra. Kis Enciklopédiát dr. Vázsonyi elejtette. Maugham ügyben a Dantet sürgetjük. Feuchtwanger és Noé bárkája ügyben Magyar Téka evidenciában van tartva. Sárközi ügyben Székely Kovácsné nem jelentkezett, valószínű ez sem fog sikerülni.

Lőbl dr. üzeni Igazgató úrnak, hogy a számláján két csomag van jelezve, de eddig csak egy érkezett meg.

Egyelőre más nem lévén, az új esztendőre sok szerencsét kívánunk és üdvözöljük Igazgató urat családjával együtt.

Vándor Kálmán

Kedves Igazgató Úr!

Szomorúan hallom a szemüvegemre vonatkozó közlést. Pedig már előre örültem, hogy milyen jól fogok látni. Nem tudom, csak felvetem a kérdést, nem lehetne-e Bálint dr. úrral felvenni a kapcsolatot, talán Londonban sikerülne? Vagy esetleg Amerikában? Ne haragudjon, de próbálja valahogy megszerezni.

Köszönettel: Ilonka