☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR222

24 Place Dauphin Paris I
Date: 02-12-1965
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-09-2021)
Folio number: 1

Igen tisztelt Uram!

Karinthy Ferenc átadta nekünk Karinthy Frigyes „Mennyei riport” c. könyvének francia fordítását. A fordítást a magunk részéről kitűnőnek tartjuk és örömmel foglalkoznánk a könyv francia nyelvű kiadásával olyan formában, hogy koprodukciós partnert keresünk hozzá. Úgy gondoljuk, hogy leghelyesebb volna talán annak a francia kiadónak felajánlani a könyvet, amelyik a „Capillaria” és az „Utazás a koponyám körül” c. könyvet megjelentette. Igen örülnénk, ha módjában volna ennek címét közölni velünk, hogy felvehessük vele a kapcsolatot. Természetesen különösen hálásak lennénk, ha a kapcsolat létrehozásában és a kiadás megvalósításában Ön is hathatósan segítséget nyújtana.

Az Ön által ajánlott Pierre Horay céggel igen rossz tapasztalataink voltak egy számára közös kiadásban készített regénnyel, úgy hogy vele semmiképpen sem kívánunk ismét üzleti kapcsolatba kerülni.

Érdeklődéssel várom értesítését és szívélyesen üdvözlöm

Nagy Péter irodalmi vezető