☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR423

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 02-06-1947
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (02-01-2022)
Folio number: 1

Kedves Barátom!

Felhasználom az alkalmat, hogy Horváth Zoltán Párisba megy és elküldöm vele mérlegünket. Fájdalom, leveled és az ebben az igazgatóságra vonatkozólag felvetett ötleteid, későn ért be hozzánk, úgyhogy azokat csak részben tudtuk megvalósítani. Az igazgatóságban új tag: Székely Kovács Ferenc, a felügyelőbizottságban pedig Kovács György.

Egyébként Kovács Feri a Singer és Wolfner ügyet késsé elsiette. Sajnos ők azt mondják, hogy belátható időn belül nem tudják regényedet kiadói programmukba beiktatni. Kéziratod már nincs is náluk, e pillanatban a Budapest kiadónál van /A Fővárosé/ de innen sem kaptuk még semmiféle választ. Ezt a nehézkességet meg kell értened, mert az egész könyvkiadás ma olyan kockázatos, hogy minden vállalat nagyon vigyáz. Szóval az esetleges refüt egy pillanatig se tekintsd úgy, mintha ez kritika lenne a kéziratod felett. Nem is kétséges, hogy ez a kéziratod egyik legkitűnőbb munkádat tartalmazza.

A Perlaky és Noszlopi könyvre vonatkozóan /mindkét szerző még Sömjén szerzeménye/ azt kell közölnöm, hogy mindkettőjük munkái kelendő cikkek, úgyhogy ma, amikor más pénzt nem remélhetünk, csak amit önmagunkból izzadunk ki, ezt a szempontot nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Vercors nem megy, s így arra kell kérjelek, hogy újabb könyveinek kiadásával várjunk, amíg megengedhetjük magunknak a ráfizetést. Ma sajnos a ráfizetés egyszerűen a létében veszélyeztetné a Pantheont.

Egy amerikai regény kiadása valóban jó volna. Ha van valami ötleted, nagyon hálás lennék, ha ezt közölnéd, de tekintetbe kell venned, egyrészt azt, hogy ekképesztő a papírhiány, másrészt azt, hogy elengedhetetlenül üzletnek kell lenni benne, mert nem tudod elképzelni, hogy milyen katasztrofális nehéz a könyvpiac helyzete és milyen óvatosságot igényel, hogy a vállalatot át tudjuk menteni arra az időre, amikor már az anyagi szempontok nem lesznek ennyire előtérben állók.

Sömjén fia most nem dolgozik nálunk, tanul és érettségizik. Igen nagy örömöt okoztál közléseddel, hogy Jutka újra otthon van és egészséges. Feuchtwangertól kissé elment a kedvem, mert úgy látom, hogy az a közönség, amely őt vette volna, egyrészt nincs többé, másrészt nincs abban a helyzetben, hogy vásároljon.

Egyébként ma kezdődtek meg a könyvnapok. Legközelebbi levelemben beszámolok sikerünkről vagy sikertelenségünkről.

Barátsággal üdvözöl

Vándor Kálmán