☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR445

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 09-02-1949
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (07-01-2022)
Folio number: 1

Igen tisztelt Igazgató Úr!

Hosszú hallgatás után ismét jelenkezünk jelentésünkkel, mert mint előző levelünkben is jeleztük, a Pantheon helyzete nagyon rosszá vált.

Az egész szezon forgalma oly csekély volt, hogy a nehézségek a mi elbírálásunk szerint is leküzhetetlenekké váltak.

Terveink közül, melyeket karácsonyra készítettünk /{Zweig: Stuart – Kertész új ifjúsági/ nem sikerültek, mert a cenzúra egyiket sem engedélyezte. Azóta újabb két könyvet nyújtottunk be /Zweig: Loudé Lulofs: Gumi/. Ezek kzül Zweiget már vissza is kaptuk. A megjelent leporelló képeskönyvnél pedig nem kerestünk semmit, mert a haszon csak akkor mutatkozik, ha lényegesen többet adunk el 1000 példánynál. A kalkuláció szerint 2500 példány eladása esetén térül meg a befektetés, addig a befolyt összegekből a nyomda, cinkográfus és könyvkötő számlákat kell fizetnünk.

Számokban: november havi forgalom 27.500,-

december ” ” 8.900,-

január ” ” 13.800,-

összesen 50.200.-

állandó rezsi: XII., I., II., III. á 8.500.- 34.000.-

1948-ra adó utánfizetés

Kötelezettségeink: képeskönyv 10.000.-

könyvkötő 6.000.-

nyomda 1.400.-

Vercors-jog 2.400.- 20.600.- 58.700.-

hiány 8.500.-

Ezek szerint jelenleg 8.500.- forint hiányunk van, ami ebben a hónapban esedékessé válna és egyelőre úgy áll a helyzet, hogy nem tudjuk honnan előteremteni.

Ha meg is oldanánk, az áprilisi rezsi, ami jelenleg 8.500 forint /de lehet hogy emelkedik/ nincs sehol.

Kötelességünknek tartottuk ezeket az adatokat közölni és Igazgató úr intézkedését kérjük a kibontakozásra, mert mi teljesen tanácstalanok vagyunk.

Szívélyes üdvözlettel

Tiringer István