☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR421

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 22-04-1947
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (02-01-2022)
Folio number: 4

A Pantheon mai helyzetéről a következőkben számolunk be.

Januárban semmi újat nem hoztunk ki, mert karácsony után oly üzlettelen volt az egész szakma, hogy nem akartuk elrontani egy kiadványunk lehetőségeit sem. Azért Huxley: Szép új világ harmadik kiadását 2000 példányban kinyomattuk, mert az előző kiadásból már csak 200 példányunk maradt.

Februárban Madách: Az ember tragédiájával jelentünk meg, mert volt még abból a papírból, amire a Vercors: A tenger csendjét nyomtuk és ez éppen elég volt erre a könyvre. Ez a mennyiség bármely más könyvre kevés lett volna. Elég szépen adtunk el belőle és azóta, ha nem is rohamosan, de állandóan fogy. /Eddig kb. 400 példányt adtunk el./

Március végén végre ki tudtuk hozni Stefan Zweig: Marie Antoinette-jét. A papírt még decemberben megvettük, úgyhogy különösebb nehézségünk nem volt vele. Ennek a kalkulációját 3000 példányban az alábbiakban adjuk. /3000 példányt természetesen csak ilyen biztos könyveknél lehet megkísérelni, mint ez is, mert általában 2000, a szokásos példányszám./

Szedés: 910.890 n á 5.95 5.419.80

/1 sor 58n, 1 old. 45 sor

a könyv 349 oldal/

Beigazítás: 11 forma /32 oldalas/

á 159.25 1.751.75

Nyomás: 33.000 á 36.75 1.212.75

8.384.30

forg. adó és bély. 278.50

8.662.80

30% engedmény 2.598.80 6.064.-

Boríték: rajz 200.-

3 színű klisé 94.80

3000 nyomása 834.70

385 ív műnyomó papír 245.- 1.374.50

Papír: 17.000 ív famentes pehely 11.822.20

Fűzés: 3000 példány 2.595.60

21.825.30

1 példány önköltségi ára 7.27 ½ Ft, bolti ára fűzve 34.-, kötve 42.-. Mivel a kötés nekünk önköltségi áron 2.35 Ft-ba kerül, de nem lehet többet elérni érte, mint 8.- Ft bolti árat, azért inkább a fűzött árat állapítottuk meg a magasabbra, bár a kötött példányok jobban fogynak.

Márciusban a Zweigen kívül még háromféle húsvéti képeskönyvet is piacra hoztunk, ami lehetővé tette, hogy a könyvnapi könyveinkre Dr. Noszlopi László: A meghamisított szellem korszaka című lélektani tanulmány, valamint Perlaky Lajos: A ma életművészete ötödik kiadására papírt vásároljunk és szedésbe adjuk. Mind a kettő kb. 10 íves könyv lesz.

Régi szerzőink mind újra jelentkeznek dolgaikkal, de sajnos oly nehéz nemcsak a pénz, hanem a papír miatt is, mert nagyon kevés papír van forgalomba és nehezen lehet kapni. Jelentkeztek: Baktay ErvinGergely MártaBerendnéPerlaky LajosKertész Erzsébet stb. Berendné két elfogyott és két új regénye jogát adtuk vissza az ostrom óta. Ez nem érint ugyan bennünket valami érzékenyen, mert Berendné utóbbi írásai már nem voltak jók. Baktayval is nehéz dolgunk volt, mert az az érzésünk, hogy az ő írásai most nem igen aktuálisak, de kiengedni azért nem akarjuk a jó neve miatt, úgyhogy kénytelenek leszünk ez év folyamán a már 1944-ben tervezett Rámajána című hindu mondájával kijönni.

Az általános hangulat nem nagyon bizakodó de azért nem esünk kétségbe, mert ha eddig óriási nehézségek között is, de felszínen maradtunk, a jövőre is az az érzésünk, bár a nyári hónapok újra nagyon nehezek lesznek.

Összegszerű beszámolónkat azt hisszük jobb, ha az év első három hónapjára adjuk meg, mert a december 31.-i adatok már úgy is túlhaladottak.

Forgalom: 1947. január készpénz 1.824.60

hitel 2.751.31 4.575.91

február készpénz 2.374.48

hitel 5.111.14 7.485.62

március készpénz 3.071.43

hitel 28.168.72 31.240.15

a három hónap összesen Forint 43.301.68

Bevételek: 1947. január január február március összesen

egyenleg

pénztár 5.440.13 14.600.11 12.870.73 6.948.97 39.859.94

postatak. 3.704.76 987.54 798.94 2.401.30 7.892.54

váltók 8.466.92 1.114.84 1.000.- 8.913.82 19.495.58

bank 26.- -- -- 2.500.- 2.526.-

17.637.81 16.702.49 14.669.67 20.764.09 69.774.06

Kiadások:

a/ Költségek január február március

személyzeti fizetések 2.235.- 2.220.- 2.470.-

kis kiadások 45.90 53.10 56.04

portók, bélyeg 185.20 35.- 113.20

fűtés 742.60 -- 60.-

karbantartás 97.- -- --

lakbérek 404.- 405.94 406.94

napilap előfizetések 57.- 57.- 57.-

hirdetések 450.08 85.60 --

villamos 62.- 106.- 62.06

telefon 138.40 127.- 101.08

egyesületi tagdíj 40.- 40.- 40.-

biztosítás 141.- -- --

postatakarék 27.45 4.40 1.80

csomagoló anyag 17.22 -- --

nyomtatvány -- 125.39 --

világítás -- 16.78 6.62

4.766.85 3.346.21 3.576.-


 

b/ Befektetések: január február március

szerzői tiszteletdíjak 901.66 200.- 102.76

rajzoló 100.- 200.- --

klisék 57.14 94.80 360.-

könyvkötők 2.164.86 3.000.- 9.587.36

papír 2.757.37 4.911.56 --

nyomdák 4.170.96 4.031.08 4.600.-

10.151.99 12.437.44 14.650.12


 

c./ Adók és illetékek

számlabélyeg 60.- 46.- 105.-

betegsegélyző és ker. adó 57.- 570.80 797.-

társulati és forg. adó 210.- 210.- 210.-

327.- 826.80 1.112.-

január február március összesen

a/ költségek 4.766.85 3.346.21 3.576.- 11.689.06

b/ befektetések 10.151.99 12.437.44 14.650.12 37.239.55

c/ adók és ille 327.- 826.80 1.112.- 2.265.80

15.245.84 16.610.45 19.338.12 51.194.41


 

Bevételek 1947. jan. – márc. hóban 69.774.06

Kiadások ” ” ” ” 51.194.41

Egyenleg 18.579.65

EgyenlegEK 1947. III. 31.én: pénztár 6.029.40

postatak. 2.458.89

bank 2.482.50

váltók 7.608.86 18.579.65


 

Hitelezők 1947.III:31. 3.686.99

Adósok 6.770.34


 

Összesítés:

Pénzkészletek: pénztár 6.029.40

postatak. 2.458.89

bank 2.482.50 10.970.79

váltók 7.608.86

adósok 6.770.34

25.349.99

le hitelezők 3.686.99

Egyenleg 21.673.-


 

A váltókat tárcában kell tartanunk, mert leszámítolni csak 45 napos lejáratúakat lehet és a mi készletünkből a legrövidebb is 90 napos.

Hitelezők közül kb. 1.800.- Ft különszámla kötésekből eredő tartozás, amelyet áruval kell folyamatosan kiegyenlíteni.

Az összesítésben kimutatott 21.673.- Ft egyenleg felhasználódik a beszámolónk elején felsorolt két új könyvre és az áprilisi esetleg májusi rezsire.