☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOR450

Budapest V. Nádor u. 23.
20, Avenue de Breteuil Paris 7e
Date: 30-03-1949
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (07-01-2022)
Folio number: 1

Visszatérve 1948. október 24.-i b. soraira van szerencsénk a kiadásunkban megjelent nb. műveinek elszámolását az alábbiakban megadni:

1. Két jelentéktelen ember mai bolti ára Ft 10.-

Készült 1937-ben 1500 példány

Készlet 1949.XII.31 163. ” elszámolandó 1.337 péld

2. Trópusi láz, mai bolti ára 10.- Ft

Készült 1939-ben 1200 péld.

Készlet 1948.XII.31. -- ” ” 1.200 ”

3. A bajthozó tündér, mai bolti ára 10.-

Készült 1941-ben 1500 péld.

Készlet 1948.XII.31. 51 ” ” 1.449 ”

4. Zárás után, mai bolti ára 10.-

Készült 1942-ben 1500 péld

Készlet 1948.XII.31. 435 ” ” 1.065 ”

5. Túlsó parton, mai bolti ára 40.-

Készült 1942-ben 1200 péld

Készlet 1948.XII.31. 6 ” ” 1.194 ”

6. Félelem, mai bolti ára 14.-

Készült 1946-ben 1100 péld.

Készlet 1948.XII.31. 750 ” ” 250 ”

7. A mű, mai bolti ára 32.-

Készült 1948-ben 2000 péld.

Készlet 1948.XII.31. 1706 ” ” 294 ”

Tehát elsázmolandó

Két jelentéktelen ember 1.337 péld

Trópusi láz 1.200 ”

A bajthózó tündér 1.449 ”

Zárás után 1.065 ”

5.051 példány á Ft 10.- boltá ár

melynek a fennálló kollektív szerződés szerint a szerződés tiszteletdíja 12% azaz példányonként Ft 1.20/5.051 péld. Ft 6.061.20

Túlsó parton I-II. Ft 40.- 12%-a 4.80, 1194 péld. ” 5.731.20

Félelem Ft 14.- 12%-a 1.68, 25P péld. ” 420.-

Összesen Forint 12.212.40

Megjegyezni kívánjuk, hogy a 7. pontban foglalt „A mű” c. könyvre 1000 példány honoráriumát kiegyenlítettük, tehát elszámolás szerint honorárium nem jár.

Mivel ezeknek a hiányoknak csak egy része lett eladva, nagy részét 1944.-ben a német megszállás alatt az akkori kormány elkobozta, az elkobzás előtt elrejtett példányok nagyobbik része Budapest ostroma alatt megsemmisült, szíves hozzájárulását kérjük, hogy ezen összeget oly részletekben fizethessük, mely a vállalat szempontjából nem terhes.

Kérelmet intézünk a Magyar Nemzeti Bankhoz, hogy fenti elszámolásunkat az Ön számláján jóváírhassuk. Amennyiben a Nemzeti Bank ezt a kérésünket teljesíti, úgy törlesztéseket esetenként fogjuk igényelni.

Levelünk és elszámolásunk helyességének szíves igazolását kérjük és vagyunk teljes tisztelettel

Tiringer István