BLE PC 219

Budapest
Date: 13-12-1969
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (23-10-2017)
Folio number: 1

Kedves Tímár elvtárs!

A Külföldi Osztály telefon kérdést intézett hozzám, hogy igaz-e: a Rádio sugározta Guy FOISSY francia író "Izületi gyulladás” címû darabját fordításomban. A kérdésre igennel feleltem.

Nagy meglepetéssel kaptam meg ma Foissy f. hó 7-én kelt levelét, amelyben mélységes megdöbbenését fejezi ki afelett, hogy nem ért semmit az ügyből, mert a Société des Auteurs Français továbbította neki az ARTISJUS levelét, amely szerint a szerző... téved!

Tisstclettel közlöm, hogy sem én, sem a szerző nem tévedtünk. Nem tudom ki tévedett, de végtelenül csodàlkozom, hogy kétségbe vonták a szavamat. Én okmányokkal tudom: bizonyítani, hogy a Rádió igenis sugározta FOISSY fenti mûvét /francia címe: L’ARTHRITE/. Kezemben van ugyanis a Rádió Irodalmi Osztályának átutalási megbízása a Magyar Nemzeti Bankhoz, amelyben intézkedik az ismétlésért járó fordítói honorárium kiutalása végett. Az ismétlés kelte: 1969 februàr 15. Ezek szerint - amint én mondtam is a telefonon érdeklődő személynek - a Rádió nem is egyszer, hanem kétszer sugározta a mûvet. Az első adásra vonatkozó adatokat nem tudom, mert nem őrzöm meg a végtelenségig a kiutalási lapokat. Gondolom, a fenti adatok azonban elegendőek, hogy a tévedés korrigáltassék, mert szerény vélemény szerint nem csak adminisztratív, vagy gazdasági ügyről van szó, hanem -sajnos- az ilyen "tévedések" nagyon rossz fényt vetnek ránk: magyarán politikai kárt okoznak.

Tisztelettel kérem, sziveskedj kivizsgáltatni az ügyet /Foissy megküldte nekem az ARTISJUS levelének a fénymásolatát: Réf.: JG/jm, kelt: 1961 XI. 28. Aláírta: Dr. Boytha + Del Medico/. Nagyon hálás lennék, ha tájékoztatást kapnék az ügy fejleményeiről, hogy magam is értesíthessem a szerzőt, és elnézéséért esedezhessem...

Barátsággal üdvözöl: /Bajomi Lázár Endre/