☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

FG_KZS02

6 rue Offenbach 06000 Nice France
1121 Budapest XII Árnyas u 15/a I. 9. Hongrie
Date: 07-01-1974
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Letter written by hand
Publisher: Tüskés Anna (02-08-2017)
Folio number: 1

Tisztelt Asszonyom,

Meghatodottan vettem kézhez „Rezeda Kázmér szép élete” című könyvét és kedves jókívánságait az új évre. Fogadja hasonló jó kívánságainkat.

Az utolsó hónapokban fordítottam édes apja két novelláját, melyeket különösen szeretek, mert úgy tűnik nekem, ezek felelnének meg legjobban úgy tartalomban mint terjedelemben a francia ízlésnek. Az „Aranykéz utcai szép napok” kötetből „Vadlúd kisasszony” és a Szindbád sorozatból „Szindbád titka”-ról van szó. Mind a kettőt elküldtem előszóval ellátva a „Nouvelle Revue Française” szerkesztőségéhez, akivel most összeköttetésbe vagyok, abban a reménybe, hogy érdekli őket.

Jó kívánságainkat megismételve maradok tisztelettel

FGachot