☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

GYA014

Kiadói Főigazgatóság Budapest VI. Sztálin út 105.
Visegrád Írók Háza
Date: 28-06-1957
Language: French
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (24-08-2017)
Folio number: 1

Kedves Barátom!

Camus-ügy nincs. Vannak, akik ilyet csinálnak. A Kiadói Főigazgatóság kezdettől fogva egyetért azzal, hogy Camus könyvei megjelenjenek a magyar könyvpiacon. Kétségtelen, hogy bizonyos tartózkodásra bírt Camus állásfoglalása a magyarországi eseményekkel kapcsolatban. Nem lehet helyeselni, hogy olyan emberek, akik ma a világműveltség csúcsait jelentik, hozzájáruljanak ahhoz a hecchadjárathoz, amelyet – s ezt a vak is látja – az amerikai propaganda folytat. A tartózkodás azonban nem jelenti, hogy mi is szembe akarunk fordulni Camus-vel. Valóban helyes, ha tényekkel bizonyítjuk be ezt az állásfoglalásunkat. Épp ezért úgy döntöttünk, hogy a „Közöny” megjelenik a Magvető Kiadónál.

Camus-vel nemcsak politikai vitáink vannak, hanem világszemléleti nézeteltéréseink. Amikor tehát a kiadóink megjelentetik az egyes Camus-köteteket, szükségesnek tartjuk, hogy utószóban vagy előszóban mutassák meg Camus helyét a mai francia irodalomban, a mai francia szellemi irányzatok között és mondják el fenntartásaikat arról a világnézetről, amelyet Camus hirdet. Kritikánk gyenge, provincializmusa kétségbeejtő, épp ezért kiadóinkat fokozott felelősség terheli azért, hogy valamilyen útmutatást adjanak az olvasónak. Azt hiszem, ezzel Magad is egyetértesz. A „Közöny” utószavát is ezért tartottuk fontosnak. Ami a „Pestis” és a többi Camus-könyv megjelenését illeti, itt maga az író támaszt bizonyos nehézségeket. A „Peste” – amint tudod – a Magvetőnél, a „Chute” pedig az Európa Kiadónál jelenne meg. Camus ragaszkodik ahhoz, hogy időrendben kerüljenek e könyvek kiadásra. A két kiadónak egyeztetnie kell tervét és most arról folyik a vita, hogy esetleg mindkét könyvet ugyan az a kiadó jelentesse meg: vagy az Európa, vagy a Magvető. A „Közöny” a napokban megjelenik, s utána döntünk a másik két könyv kiadásáról.

Végezetül még néhány szót. Azt hiszem, nagy szolgálatot tennénk nemcsak a mi népünknek, hanem az egész haladó mozgalomnak, ha francia íróbarátainkat több információval látnánk el a magyarországi helyzetről. Camus-t nem csak azzal tudnánk közelebb hozni hozzánk, ha kiadjuk könyveit, hanem azzal is, ha reálisabb képet kapna a mi dolgainkról. Ugy gondolom, hogy ebben a vonatkozásban Te is nagy segítséget tudnál nyújtani. Nyugodt lelkiismerettel tudom állítani, hogy mindazok, akik ma felelősek az irodalom és a könyvkiadás ügyéért, az egészséges kibontakozás útját keressük. Ehhez azonban minden haladó, a kérdéseket józanul és a szocializmus szempontjából mérlegelő emberek segítségére szükségünk van. Erről többet nem is írok.

Jó volna, ha egyszer el tudnánk beszélgetni.

Őszinte szívvel és baráti üdvözlettel

Köpeczi Béla