☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

GYA012

Új Magyarország szerkesztősége, Budapest
Date: 23-02-1948
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (24-08-2017)
Folio number: 1

Igen tisztelt Professzor Úr!

Denis de Rougemont könyve ügyének utána néztem. A „L’amour et l’Occident”-t 1944-ben én valóban fordítottam és annak több mint kétharmadával elkészültem. A német megszállás lehetetlenné tette a további munkát. A kézirat sok viszontagság után 1945-ben mindannyiunk emlékezete szerint, a kiadó Zolnay László dr. lektorának Brelich Marionak kezéhez került. Érintkezésbe léptem Zolnay László barátommal és az események rekonstruálása során majdnem biztosnak látszik, hogy a kézirat ma is megvan a Friss Ujság épületének egyik irattárában. Ott azóta több átrendezés történt, ugy hogy a kézirat megkeresése némi időt fog igénybe venni. Zolnay László barátom közölte, hogy amennyiben a kéziratot sikerül megtalálni, esetleg beszélni lehetne annak kiadásáról. Egyebet ebben a pillanatban sajnos nem tudok mondani. Ha azonban a kézirat valóban megkerül, - remélem ez egy héten belül eldől, - Professzor Urat azonnal értesítem és akkorra már tudok talán valami közelebbit is közölni a könyv esetleges kiadásának sorsáról.

Mély tisztelettel

Czímer József