☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DÉTI127

Paris
Date: 02-02-1961
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-01-2018)
Folio number:

gen Tisztelt Uram,

Bocsásson meg, amiért késedelemmel felelek levelére, de időközben legalább sikerült eljárnom minden szóbanforgó ügyben. Az amerikai kiadónak eljuttattam levelét, amelyben a szerzői honoráriumok elküldését kéri a Jogvédő Hivatalnak, és ugyanerről a kivánságáról értesítettem a Seuil-t is. Ez utóbbi cég különféle deviza-rendelkezések miatt évente egyszer folyósít jogdijakat külföldre, de különben is most lett volna esedékes, úgyhogy azt hiszem egy 360 /uj/ frankos összegért nem igen érdemes sürgetni őket. Remélem, közben már megérkezett a Jogvédő Hivatalhoz a Julliard által soronkivül átutalt szerzői honorárium.

Engedelmével beküldtem a Les Temps Modernes-hez A portugál királylány c. novellájának francia forditását. Gondolom, a megjelenésnek nincs semmi akadálya, annál kevésbbé, mivel Köpeczi Béla ur annakidején kijelentette a Le Monde-ban, hogy minden magyar irodalmi alkotás publikálását szívesen látja Franciaországban, ha az írás tisztán irodalmi célokat szolgál. Ez a novella, azt hiszem, mindenképpen iskolapéldája lehetne a fenti követelménynek.

A Seuil nagy érdeklődéssel várja válaszát a regény ügyében.

Nagyon meghatottak azok a sorai, amelyek forditói erőfeszitéseim elismeréseként iródtak. Igyekszem majd a jövőben is tehetségemhez képest szolgálatára állni.

Igaz hive,

Gara László