☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DÉTI051

Budapest II. Krecsányi u. 10.
Párizs
Date: 22-11-1960
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (24-08-2017)
Folio number: 1

Kedves uram,

Tudomásom van róla, hogy ön mennyit fáradt könyveim francia elhelyezése ügyében s ezért hálás köszönetem hálás szeretném kifejezni. S egyben mindjárt egy kérést is intézni önhöz.

Az itteni Jogvédő Irodával abban állapodtam meg, hogy ezután keletkező külföldi irói jövedelmeimet a szokott uton, tehát a Nemzeti <bnak> bank utján az Irodához küldetem be, s azt itt ő fizeti ki nekem. Amint tudja, ennek ez a törvényes utja, s azzal az előnnyel is jár, hogy Szilasi barátaimat tehermentesíteni tudom ez alól a sok vesződséggel járó munka alól, amellyel épp elég sokáig bajlódtak. Szilasi el is küldte nekem az általa kötött szerződéseket s a kiadók elszámolásait. Hiányzanak ezek közül a francia szerződések s elszámolások, melyeket – mint Szilasi írja – ő nem kapott meg. Egyik kérésem az volna, ha nem kerül tul sok fáradságába, küldesse el ezeket a kiadóval, cimemre. Továbbá: tudtommal sok irásom, novellám, stb. jelent meg francia lapokban, folyóiratokban, még a könyvek megjelenése előtt is, (Les Temps modemes, Les Lettres nouvelles, Preuves, Elle, stb.) talán a rádióban is. Honoráriumot ezekért nem kaptam, persze nem ismerem az ottani viszonyokat s szokásokat s nem tudom, mihez van jogom. Bizonyáras el tudja képzelni, hogy jól esne, ha hozzájuthatnék járandóságaimhoz – ha van ilyen – s ezért nem fog megneheztelni, ha arra kérem, irja meg nekem a helyzetet, s ha volna kint pénzem, segítsen hozzá, hogy megkapjam, szükségem volna rá, Ugyanez vonatkozik Angliára is, haugyan van áttekintése ezen a területen.

Azért fárasztóm Önt, kedves uram, mert egyrészt nem tudom a kiadóm cimét, másrészt folyóiratoktól, lapoktól, stb. pénzt innét behajtani nagyon körülményes volna. <…> Remélem nem veszi rossz néven, hogy eddigi fáradozását<t> még ezzel is megtetézem. Előre is hálás köszönettel, szivélyes üdvözlettel, híve