☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DÉTI126

29, rue Surcouf / Paris 7 / France
Date: 17-12-1960
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (17-01-2018)
Folio number:

Kedves Uram,

A szerzővel közvetlenül érintkező fordító örömét keltették bennem a napokban kézhez vett sorai.

Tény és való, hogy az elmúlt évek során – könyvein kívül – novellái megjelentek Franciaországban a Les Temps Modernes, a Les Lettres Nouvelles, a Preuves és az Elle különböző számaiban. A Preuves, tudomásom szerint, Szilasi professzornak küldte el az Önt illető honoráriumot, az Elle pedig a kiadóval számolt el, aki ugyancsak Szilasiékkal rendezte ezt a dolgot, a rendes évi elszámolás keretében. A Julliard-cég – a Les Temps Modernes és a Les Lettres Nouvelles kiadója – másrészről, a napokban utalta át a Szerzői Jogvédő Irodának az Ön részére járó tiszteletdíjakat, egy összegben, az 1957-ben és 58-ban leközölt novelláiért. Ez összesen 500 uj frankot tesz ki, azaz 50.000 régi frankot, ami ezeknél az egyébként magas színvonalú, de aránylag szük elit számára iródó lapoknál, ahol inkább jelképes honoráriumokat fizetnek, tisztességes összegnek számit.

A Seuil-kiadó kérésemre elkészítette az Ön könyveire vonatkozó elszámolást, melyet e sorokhoz mellékelek. Véleményem szerint jár Önnek honorárium két amerikai kiadótól is. Az egyik a newyorki Random House, – cimét meg kellene érdeklődnöm, – amely „Flashes in the Night” c. kötetében két novellát közölt Öntől. /Szerelem és A téglafal mögött/. A másik az ugyancsak newyorki Frederick A. Praeger, /Frederick A. Praeger In., Publishers, 15 West 47th Street, New York 36, N.Y./, amely a „Bitter Harvest” c. gyűjteményben adta közzé A téglafal mögött cimü irást. A Szerelem ezenkívül a Nation c. newyorki hetilapban is megjelent. Amennyiben óhajtja, szívesen felszólitom őket, hogy fizessenek az Ön cimére, bár egy Öntől érkező felszólításnak természetesen még nagyobb súlya volna.

Szeretném még tudomására hozni, mekkora sikere volt irodalmi körökben az Ön itt megjelent munkáinak. Jean-Paul Sartre még 1957 januárjában mondta nekem személyesen, hogy A téglafal mögött c., a lapja magyar különszámában megjelent novellájához hasonlót, mind az irástudást, mind az emberábrázolást illetően, nem ismer az egész keleteurópai irodalomban. Összegyüjtöttem a regényéről és novelláiról megjelent irodalmi kritikákat – összterjedelmük a megjelent müvekével vetekszik. Alkalomadtán majd ezekből is küldök.

Abban a reményben, hogy hamarosan ismét Déry-könyveket fordithatok, szeretettel üdvözli,

Tisztelő hive,

Gara László