☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DÉTI052

Budapest
29, rue Surcouf Párizs 7
Date: 31-12-1960
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (24-08-2017)
Folio number: 1

Igen tisztelt uram,

Fogadja nagyon hálás köszönetemet kedves leveléért. Irói munkámban olyan segitséget kaptam öntől, amilyenben kevés irónak van része.

Köszönöm a Seuil kiadó <…> beküldött elszámolásait. A Praeger kiadónak és a Nation-nek magam irtam, küldjék be a honoráriu­mot, a Random House-nak irt levelemet – miután nem tudom a cimét – önnek küldöm be mellékelten, azzal a kéréssel, továbbitsa. S még azzal is megterhelném, hogy szóljon a Seuil-nek, küldje el a ja­vamra mutatkozó egyenleget, kb. 360 uj frankot a

Szerzői Jogvédő Iroda, Budapest, VII. Nyár u. 6.

cimére, az én javamra. A Seuil levelére egyelőre még ne tudok felelni.

Nagyon jólesik, hogy elismerő birálatokat kaptam a fran­cia kritikától, s hogy ön nem restelte a fáradságot, s összegyűj­tötte őket, az különösen meghat. Nem tudom elképzelni, hogy hálálhatnám meg azt a megindító figyelmet, amelyet irántam tanusitott. Fogadja érte még egyszer hálás köszönetemet!

Hive