IGY001

M. VALLÁS-ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER
Dr. Auer Pál urnak, rk. követ, meghatalmazott miniszter, Paris
Date: 15-11-1946
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (29-10-2017)
Folio number: 1

Kedves Barátom

Szives tudomásodra hozom, hogy Illyés Gyulát, a Magyar Népi Intézet elnökét felkértem, hogy a magyar és francia irók között fennálló személyes kapcsolatok felujitása érdekében Franciaországba utazzék.

Megbizatása szerint a francia szellemi élet vezetőivel együttesen meg fogja vitatni annak a módját, mint lehetne a két ország irói költői és értelmiségi körei között gyakoribbá tenni az érintkezést és hozzájárulni ahhoz, hogy a megujult Magyarország hire és neve értékének megfelelő módon váljék ismeretessé Franciaországban és a francia irodalomban.

Kérlek, légy szives Illyés Gyulát a leg messzebbmenően támogatni megbizatása teljesitésében és a Magad különleges értékü kapcsolataival lehetővé tenni, hogy minél több eredménnyel oldhassa meg feladatát.

Őszinte nagyrabecsülésem kifejezése mellett vagyok

igaz hived:

Keresztury Dezső