IGY047

MAGYAR VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTERIUM
Date: 13-12-1947
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (11-11-2017)
Folio number: 1

Tárgy: Bentlakás szabályozása

 

Tudomásomra jutott, hogy a Genfi Magyar Tájékoztató Könyvtár helyiségét Genfbe érkezö magyarok szükségböl vagy költség-megtérités céljából hosszabb-rövidebb idöre igénybe veszik. Minthogy ez az eljárás veszélyezteti a Könyvtárnak kulturális célokra megkövetelt belsö rendjét, nyomatékosan felhivom a Könyvtár vezetöjét, hogy a jövöben a VKM. hivatalos kiküldöttein kivül senkit és semmiféle esetben még a legrövidebb idöre se szállásoljon el a Könyvtár helyiségeiben. A jelenleg esetleg illetéktelenül benttartózkodó személyekkel szemben fentiek értelmében járjon el.

 

Budapest, 1947 évi december hó 13-án.

a miniszter rendeletéből:

 

/dr.Sötér István/