IGY024

GENEVE 4, rue Munier Romilly.
Date: 09-10-1947
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (10-11-2017)
Folio number: 1

Kedves Barátom,

elnézésedet kérem az utóbbi hetek hallgatásáért, s hogy Trolliet levelét is pár napig a fiókomban hevertettem, de a genfi zenei versenyek minden idömet és cselekvésemet lekötötték. Az emlitett zenei találkozó számos magyar részvétel mellett igen hizelgö eredménnyel végzödött a mi szempontunkból, 10 müvészünk került a döntöbe, s ebböl három 2-ik, egy harmadik helyet és hat diploma elnyerést tudtunk felmutatni. A verseny befejeztével hétfön egy zenei estet rendeztem a nyertes müvészeink közremüködésével, s erröl mellékelek ugy meghivót mint programmot.

Ugyszintén elküldöm Trolliet levelét, dedikált könyvét pedig egyidejüleg ajánlva feladom cimedre. Trolliet türelmesen vár, csupán nehezményezi, hogy nem kap Budapeströl sem Ortutayhoz cimzett levelére választ sem Miklóstól irásbeli felvilágositást. Hubayval hétfön beszéltem utoljára telefonon, ki az átutalási késedelmet a pénzügy minisztérium rovására irja. H. nagyon szeretné hogy a folyóirat legkésöbb decemberben megjelenjék, viszont T. szerint ekkor szükséges, bogy a kérdéses összeg még október havában rendelkezésére álljon. Nagy nehézségek vannak a könyvtár ellátmányával is, amióta elmentél nem kaptam egyetlen kultusz kiutalást sem, s azóta kisebb nagyobb követségi kölcsönökböl tartom el a könyvtárat. A helyzet nem volt rózsás különösen a versenyek ideje alatt, mikor a résztvevök anyagi kéréseikkel állandó ostrom alatt tartottak.

Csatolom a cimedre érkezett budapesti levelet.

Nem tudom megkaptad-e Szilasi professzor urhoz küldött levelemet, melyben Trolliet sorait továbbitottam. Ugyszintén mellékelem utolsó levelét.

Dénes Tibor hétfön érkezett a Comité International pour le le placement d'intellectuels réfugiés meghivására hat hetes svájci tartózkodásra.

Mielöbbi viszontlátás reményében öszinte tisztelettel