IGY058

INSTITUT HONGROIS 18. Rue Pierre-Curie. PARIS-V
Budapest
Date: 11-01-1948
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (11-11-2017)
Folio number: 1

Kedves Gyula,

 

bocsáss meg, hogy levéllel zavarlak. A forditások ügyéről van szó. Roger Richard, Prudhommeaux és Polyák kisasszony szerződést akar-nak. A mellékelt mintát a nagyon is előre látó és mindenre gondoló Roger Richard csinálta Sauvageot-val együtt. A következő fontos pontokra nézve kérném döntésedet a VKM-mel egyetértésben:

1/ Köthetek-e szerződést a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszterium nevében annak tudatában, hogy ez a Miniszteriumot hosszu időre, azt hiszem ötven évre kötni fogja?

2/ Elfogadható-e Roger Richard-nak az a követelése, hogy a forditói tiszteletdij az irói tiszteletdijnak a fele legyen? /Szerintem, jó forditások esetében igen/. Ehhez a szerzők hozzájárulása kell.

3/ Roger Richard "A boldog ember" fordításáért 75.000 frankot kér öt részletben. A szerződés szerint ezt az összeget, kiadás esetében, visszafizeti, ha a neki járó tiszteletdij ezt az összeget eléri, ha nem, vagy ha nem sikerül megjelentetnünk a könyvet, a Miniszterium ráfizet.

A két másik forditó /Kassáké és Ligetié/ is körülbelül hasonló összeget kér. Igy 6 munka forditásáért kb. 380-400000 frankot kellene kifizetnünk. Van-e ennyi pénzünk, illetve lesz-e?

4/ A filmesitéshez más felhasználáshoz füzött feltételeket, melyek szintén a tiszteletdij felét biztositják a forditónak, kicsit erőseknek érzem. Ez természetesen a szerzőktől függ, hogy nekik talán érdekükben állana elfogadásuk.

5/ Roger Richard állás nélkül van, /Prudhommeaux szintén/ igy azonnal szeretné megkezdeni a munkát, különben más után néz. Hajlandó az első ötödöt megcsinálni szerzödés nélkül is, ha előre kifizetem neki a 15.000 frankot; ennyi járna a szerződés értelmében az első részletért. Tekintve a sürgősséget, erre távirati válaszodat kérem.

Igen hálás vagyok Neked előre is, hogy foglalkozol majd ezzel az üggyel és végleges, határozott utasitásokat és pénzt küldesz.

Mellékelek néhány fényképet. Sajnos, aznap kevés volt a fény és igy sötétre sikerültek.

Flóra kezét csókolom, remélem, hogy már teljesen egészséges, Téged sok szeretettel üdvözöllek. Hilda Flórát csókoltatja, Téged sokszor üdvözöltet.

Lelkes Pista


Annexe

CONTRAT