IGY064

Budapest, V. Hold u. 16.
Date: 26-06-1948
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (12-11-2017)
Folio number: 1

Felkérem Képviselő Urat, hogy hatalmazza fel dr. Alexits György vallás- és közoktatásügyi miniszteri államtitkár urat, hogy szabadon rendelkezhessen azon pénzösszeg felett, mely az Ön bankbetétjeként Svájcban van, és mely összeg rendeltetése a Presence folyóirat támogatása.

Budapest, 1948 évi junius hó 26-án.

A miniszter rendeletéből:

/dr. Szentmihályi János/

miniszteri osztálytanácsos.