IGY013

Paris
Date: 23-08-1947
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (29-10-2017)
Folio number: 2

Kedves Barátom!

 

Eleget téve felkérésednek, a Párisban felállítandó magyar tájékoztatási iroda ügyében a kővetkezőket tudathatom:

Több emberrel tárgyalván, arra a felismerésre jutottam, hogy a mai politikai helyzetben kedvezőbb, ha nem teljesen hivatalos szervet, hanem szinte magánvállalkozás szerint müködő intézményt létesittetek. Ez lehetővé teszi nemcsak a takarékoskodást, hanem a hireknek is nagyobb hitelt ad.

Elképzelésem az, hogy mintegy kisérletül fedezzétek félévre egy Dunai Hirszolgálat cimen felállitandó vállalat költségeit. A vállalat tervét Károlyi követ ur is teljes mértékben helyesli.

A vállalat vezetője Gyomai Imre, intézője pedig Gara László volna. Rájuk hárulna a feladat, hogy egyetértésben Károlyi Mihállyal, a vállalatot minél előbb talpra állitsák. Értesülésem szerint a vállalat megindításához és három havi fenntartásához 750.000 francia frank elegendő volna. A cél az, hogy a vállalat a végzendő munka arányában fejlődjék és csupán a végzendő munka arányában kapcsoljon be annyi munkatársat, amennyi feltétlenül szükséges. Eszerint a vállalat számára kijelölt emberek csak olyan mértékben kapnának állandó alkalmazást, amilyen mértékben ténylegesen hasznos munkát végeznek. Tekintve a nyugateurópai hirszolgálat természetét, bizonyos, hogy a vállalat által terjesztett hiranyag és fényképszolgálat bizonyos jövedelemmel is járna. A Párisban élő magyar ujságirók legtöbbjének szoros kapcsolata van nemcsak a francia sajtóval, hanem a nagy nyugateurópai hirügynökségekkel is, a magyar ujságirók a magyarországi hireket könnyen átadhatják ezeknek a lapoknak, illetőleg ügynökségeknek.

A vállalat lényegében természetesen a Magyar Tájékoztatási Minisztériumnak volna alárendelve, illetve működéséről annak kellene számot adnia.

A dolog sürgősségére való tekintettel Erős tanácsos urnak az a véleménye, hogy addig is, amig a költséget Budapest hivatalos formában megszavazza, a meginduláshoz szükséges összeget e külügy folyósithassa, későbbi elszámolás alapján.

Feladatomat, amelyet szivességből vállaltam Részetekre, ezzel szeretném befejezettnek tekinteni. A továbbiakra lépjetek közvetlenül összeköttetésbe a Pesten tartózkodó Gyomai Imrével, illetve Gara Lászlóval /cime: 9 rue du Commerce/, aki Károlyi követ urral egyetértésben a teendőket azonnal megkezdi és véleményem szerint kitünően fogja végezni.

Őszinte nagyrabecsüléssel

Páris, 1947. augusztus hó 23.

Illyés Gyula