IGY042

BIBLIOTHEQUE HONGROISE, GENÈVE, 4, rue Munier Romilly
Vallás- és Közoktatásügyi Minsztériumnak
Date: 16-12-1947
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (11-11-2017)
Folio number: 1

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tájékoztatására tisztelettel közlöm a genfi Magyar Tájékoztató Könyvtár a téli hónapokra vonatkozó egy havi költségvetését.

 

Állandó dologi kiadások:

A Könyvtár helyiségeinek lakbére                        450.-- SFr.

A Könyvtár központi fütése (egy hónapra)                        480.-- SFr.

A Könyvtár butorainak bérlete                        125.-- SFr.

Zongora bérlete                        50.-- SFr.

A Könyvtár polcainak és állványainak bérlete (Monnerat).                        50.-- SFr.

A lakás butorok bérlete (Monnerat).                        100.-- SFr.

Egy havi telefon számla                        350.-- SFr.

A Könyvtár tisztviselöjének vasúti bérlete                        76.-- SFr.

Takaritóasszony egy havi járandósága                         100.-- SFr.

Egy havi pósta költségek                         50.-- SFr.

A Könyvtár ágynemüinek mosatása                         25.-- SFr.

irógépasztal bérlete                         3.-- SFr.

 

Változó dologi kiadások:

Három havi gáz és villany számla                         200.-- SFr.

Georges Capitaine ügyvéd számlája                         30.-- SFr.

Szükséges reprezentációs alap havi két elöadás megrendezéséhez

(nyomdaköltségek, székek, poharak bérlete,

felszolgálás, buffet számla)                        400.-- SFr.

Összesen                         2489.-- SFr.

 

Az emlitett 2489.-- SFr. szükséges ahhoz, hogy a genfi Magyar Tájékoztató Könyvtár a téli hónapok alatt eredményes munkát végezhessen. A nyári hónapokban a dologi ellátmány 2.000 SFr-ra redukálható.

 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minsztérium, X Föosztályának, Budapest.