IGY046

BIBLIOTHEQUE HONGROISE 4, rue Munier Romilly.
Date: 26-12-1947
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (11-11-2017)
Folio number: 1

Kedves Barátom,

elutazásod óta a mellékelt levelek érkeztek cimedre.

Ittfelejtetted "Szembenézve" cimü verses köteted egyik példányát, nagyon hálás lennék ha a Könyvtár számára megtarthatnám.

Boissiertöl jött válasz a mellettünk lévö üres ház ügyében. Nem ö az illetékes, hanem André Boissier rokona, ki a bernei Département politique fédéral egyik tisztviselöje. A szükséges lépéseket megtettem, ugy szintén az itteni lakásügyi hivatalnál.

Pilinszky, Toldalaghy, Franciaországon át Romába elutaztak és oda valószinüleg meg is érkeztek.

Utólagos engedelmeddel utlevél kérésem kapcsán Téged és mint az ügyosztály fönökét Sötért adtam meg budapesti referenciául.

Nagyon hálás lennék, ha a következö ügyben a Könyvtár segítségére lennél:

december 1-el, mint már Hubaynak telefonon és az ügyosztálynak irásban is jelentettem a genfi Magyar Tájékoztató Könyvtár genfi alapja kifogyott, (már dec. l-én is 980.-- helyett csak 957.80 sFr-t tudtam felvenni). Kérem az illetékeseket, hogy haladéktalanul utaljanak át egy ôsszeget, mellyel február 28-ig, a felmondás pillanatáig ezekben a helyiségekben is a munkát tovább folytatni tudjuk.

Megbeszélésünk értelmében eljártál-e a budapesti svájci követségen állandó ki- és beutazási svajci vizumod ügyében, ha igen légy oly jó a hivatalos számot velem közölni, hogy a bernei Fremdenpolizeinél a szükséges lépéseket megtehessem.

Legkellemesebb uj esztendöt kivánva úgy Magad mint egész családod számára, öszinte ragaszkodással köszönt

Kristófy Tamás