☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DOB032

Date: 30-05-1950
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (25-10-2017)
Folio number: 1

Kedves Barátom,

            Elutazásom előtt néhány nappal felvilágositást kértél tőlem egy Petőfit ábrázoló festmény szerzőjét illetően. Akkor nem volt módomban szolgálatodra lenni s a reprodukciót visszaküldtem Neked Gergely Jánossal, (bizonyára meg is kaptad). Most örömmel közlöm Veled, hogy a kép eredetije ki van állitva a Szépmüvészeti Múzeumban, szerzője Révész Imre (élt 1890-től 1945-ig), a cime pedig: Petőfi a nép közt. Külön érdekessége e képnek, hogy Révész Párizsban festette 1884-ben.

            Egyébként megvagyok, az uj magyar diplomatákat képző Külügyi Akadémián tanitok. Örülök, hogy hazajöttem; annak a megvalósulásához járulhatott itt hozzá, ami vágyunk és tervünk, óhajunk és eszményünk volt. Barta bátyánkat e napokban fogom meglátogatni; átadom neki üdvözletedet.

            Remélve, hogy előbb-utóbb találkozunk (itthon), sokszor üdvözöllek

jóbarátsággal

Dobossy László