☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DÉTI055

Date: 08-11-1962
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (24-08-2017)
Folio number: 1

Kedves barátom,

egy újabb novellámat küldöm el magának külön borítékban. Örülnék, ha tetszene.

Arra kérném, irja meg – de ezuttal kérem póstafordul­tával , ha teheti – hogy a levlapjában a számadásra vonatkozó megjegy­zése mit is jelent tulajdonkép. Novelláimra most a legfontosabb eu­rópai nyelvterületeken különféle opciókat adtam és szerződéseket kötöt­tem – a franciára még nem, magára gondolva. Tudnom kellene azonban, hogy tényleg érdeklik-e s van-e kedve bajlódni ez elhelyezésükkel, s ideje a forditásra, mert ha nem, akkor átadom egy ügynökségnek. Elhatározását sürgősen meg kellene tudnom, ezért ujra kérem, vála­szoljon póstafordultával.

Nem tudom, megirtam-e legutóbb, hogy a Befejezetlen Mondatra ez év végéig Albin Michel kapott opciót; a Jogvédő a frankfurti könyvvásáron állapodott meg vele s így a Seuil-nak és H. Strassovának, akik később kérték, kosarat voltam kénytelen adni. A Seuil egyébként sem bizonyult valami jó barátnak.

Még arra kérném, irja meg, hogy miféle irásom jelent meg az elmúlt időben a Preuves-ben; hirdetésből tudtán meg véletle­nül, a lap sem engedélyt nem kért, se pénzt nem küldött. Elküldené-e nekem azt a számot?

Jövő tavasszal azt hiszem, kimehetek majd Párizsba – majd harminc év után! Elképzelheti, hogy vágyom már rá.

Sok szeretettel