☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

DÉTI053

Budapest
Date: 17-02-1961
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (24-08-2017)
Folio number: 1

Kedves barátom,

megkérhetném megint egy szivességre? Madame <…> Helena Strassova, Paris, 6e. 4, rue Git le coeur (tel. Médicis 34–57) – az a párizsi ügynököm – eladta <…> a Fischernél megjelent „Die portugiesische Königstochter” c. novelláskötetemet a Caralt spanyol kiadónak a könyveiről szóló kritikákat kér tőlem, ahogy ő irja „publicisztikai anyagot”. Nekem ilyen nem lévén, az volna a kérésem, lépjen vele érintkezésbe és küldjön be neki néhány kivonatot a rólam megjelent irodalmi természetű francia kritikákból. Megteszi?

Egy meglepő s nagyon valószinütlen hirt hallottam: hogy a „Befejezetlen-t” forditja Gallimard számára. Nem hiszek benne, hisz különben biztos, hogy értesitett volna, nem szólva arról, hogy Gallimard-nak is kellett volna egy-két szót ejtenie – node ezért megemlitem, mert állitolag Gallimard-nak egyik igazgatója mondta volna. Jobb megoldást s nagyobb örömöt alig tudok elképzelni, mintha maga forditaná. Időközben elkészült a könyv uj német forditása. ősszel jön ki Fischernél, ugyanakkor Olaszországban is s most egy angol és egy amerikai kiadóval is tárgyalok. Talán lassanként felfedezik, hogy iro is vagyok, nemcsak politikai hiranyag.

Kedves barátom, oly rég hallottam magáról! Elküldhetne nekem egyet a költő-anthologiából, ha majd megjelenik? Azt mondják, páratlan munkát végzett.

Magánéletemről ne beszéljünk, mert ötödik hónapja, hogy beteg vagyok, kórházban is feküdtem s még mindig nyavalygok (diskohernia, isiász). Ez volna a békés öregség?

            Sokszor, nagyon szivélyesen ölelem