IGy_GL31

Paris
Date: 30-12-1956
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Letter written by hand
Publisher: Tüskés Anna (12-12-2017)
Folio number:

Kedves Gyula,

 

            sok versed jött ki az utóbbi hetek során franciául: a Lettres Nouvelles decemberi számában[1]; a Temps Modernes most megjelent számában kettő is: a Bartók meg az a hosszú, aminek egyébként már két fordítása is van[2]. Ezenkívül cikkek is jelentek meg Rólad, illetve a verseskötetedről[3]. Rövidesen minden megy. Az ujság francia fordítását láttad-e? A napokban jelenik meg Pierre barátunknál[4] egy ujjabb „Hommage”, amelyikben úgyszólván minden nagy francia költő küld nektek verset[5], pld. Jouve, vagy Supervielle, hogy csak a legnagyobbakat említsem, – kivéve az olyan megrögzötteket, mint a csendőr fia, vagy a Mickiewicz forditója[6]. Mais ne t’en fais pas, on les aura[7].

            Kézcsók, ölellek, sokat gondolunk Rátok

                                                Laci

 


[1] A Lettres Nouvelles c. folyóirat az Óda egy afgán miniszterhez c. verset közli (Ode à un ministre) Rousselot adaptációjában, a címben az „afgán” szó nélkül – Illyés egy korábbi kérésének megfelelően (ld. 10. levél).

[2] Les Temps Modernes, Paris, 1957. január, 838: A Bartók című vers Gara fordításában (vö. 20. lábjegyzet), az Egy mondat a zsarnokságról pedig Jean Rousselot fordításában jelent meg. Az 1963-ban megjelenő Hommage à Gyula Illyés az Egy mondat...-nak a Jean Follain-féle adaptációját közli.

[3] Az említett kritikák a mellékletben olvashatók.

[4] Pierre Seghersnél.

[5] Hommage des poètes français aux poètes hongrois, Paris, Seghers, 1957. (Francia költők tisztelgése a magyar költők előtt) A kötet Gara előszavával jelenik meg.

[6] Armand Robin (1955-ben, Mickiewicz halálának 100. évfordulója alkalmával jelentek meg fordításai). A „csendőr fia”-ként említett francia költőt ez alapján nem sikerült azonosítani.

[7] (francia): De ne is törődj vele, ők is meglesznek.


Publications

„Hadúr megfizet érte, reméljük!” Illyés Gyula és Gara László levelezése 1939–1966, éd. by Borbála Kulin, Budapest, Balassi, 2007, 83-84.