☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

FF005

Date: [1939]
Language: Hungarian
Repository: Library Ferenc Fejtő, Fehérvárcsurgó
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (18-01-2018)
Folio number: 1

Kedves uram! Kovács úr levelezőlapját megkaptam s mint a mel[… bizo]nyítja, szivesen állok rendelkezésére. Nme felelt azonban arra a [kér]désemre, hogy honoráriumot – valamit – tud-e és hogyan s mikor tud[…] Van egy ötletem, helyesebben ötlet-csirám, Öntől függ, fejlesszem-e tovább. Tekintettel arra, hogy a Szép Szót aligha tudjuk tovább folytatni, energiám egy része felszabadul, de velem együtt felszabadulnak, illetve müködési terüket vesztik barátaim közül is többen, akik közül a legértékesebbek már készülnek kifelé. Tekintettel arra, hogy mi gondolunk arra, hogy valamikép kintről folytassuk munkánkat, – nem lehetne-e e tervezgetéseinket a Korunk-kal egybefoglalni?

Én arra gondolok, – ismétlem, tetszésére bízom, mit felel ez ajánlatra s csöppet sem veszem rossz néven ha egy vagy más okból visszautasítja: – hogy bizonyos részesedés fejében átvenném a Korunk párizsi szerkesztését s gondoskodnék arról, Önökkel való levélbeli megtanácskozások alapján, hogy az itteni irók – akik lassacskán többen lesznek, minket érdeklők, mint az otthonmaradottak, – munkáját megszervezzem, a <francia> nyugati irodalomról és kulturéletről a Korunk az eddiginél bővebb s tágabb módon értesitsük, a java franciákkal érintkezésbe lépjünk, ankéteket szervezzünk velük, az érdekes dolgokból részleteket, mutatványokat leforditsunk, stb.

Azt hiszem, azzal a gyakorlattal, amit a Szép Szó szerkesztésekörül szereztem, hozzájárulhatnék a Korunk felfrissitéséhez s agyaggyüjtéseének jobb megszervezéséhez.

Több tervem volna, amit érdekesen, szépen meg lehetne valósitani.

Persze ez esetben a Korunknak kissé még tágabb, nagyobb keblü orgánummá kellene alakulnia s összefognia azokat a barátainkat is, akik mint polgári liberálisok vagy „vad” demokraták kerülnek számüzetésbe, vagy akár mint szelid esztéták, Remenyiktől-aki a közeljövőben indul Amerikába, – Ignotus Pálon át aki Londonba készül, – Kolnai Aurélon keresztül, akinek a müvét most ismertetem, Hevesi Andrásig és Németh Andorig.

Hatvanyval együtt meghatva olvassuk a Korunkat. Azzal az iróanyaggal, amellyel most rendelkezik, jobbat nem is lehet produkálni. De most módja nyilhat arra, hogy jelentékenyen javitsa, véleményem szerint, munkatársai szinvonalát s nagyon derék, de nagyon harmadrangu irói egynémelyikét talán, orthodox szemszögből nézve kevésbé derék. /gute Menschen sind meistens schlechte Musikanten, mondta Mesterem, Heine/ de sokkalta tehetségesebb emberekkel pótolja.

Azt hiszem ehez Önt hozzá tudnám segiteni.

Ugyanakkor van egy emberem, aki azt hiszem szivesen vállalná a Korunk propagandáját és előfizettetését az itteni magyaroknál, amivel a költségek egy részét be tudnánk hozni.

Én a magam e munkáért, amely nem lenne kevés, egyrészt bizonyos összeget kérnék, másrészt, bizonyos előzetes megbeszélések alapján, teljhatalmat az itteni anyag kiválogatására és elfogadására, vagy egyes esetekben ajánlatára, természetesen, ha a lapnak én lennél a párisi szerkesztője, ennek a lapon feltüntetve kellene lennie s egyben megjelölve azt a havi két délutánt, amikor lakásomon személyesen is rendelkezésre állnék a munka […] megbeszélssekre, kikötném, hogy a nyugati államokból, az én megkerülésemmel ne lehessen Önnek cikket küldni stb, amik mind részletkérdések.

A feladatra, amely hálásnak se volna mondható, szivesen vállalkoznék, részben mert megszoktam, hogy valamit csináljak s ezt folytatnám, azután meg ugy érezem, érdekes munkát tudnék végezni.

Irja meg mielőbb, megkapta-e levelemet s mit szól a benne levőkhöz, gondolkozzék rajta, kérem, azt hiszem érdemes!

Ha kivánja – de irja meg – küldök egy részletet Heine könyvemből is egy köve[…] számra… több tervem van, többek közt egy nagyobb Racine tanulmány és egy nagyobb cikk: Glosszák Boileau Ars poéticájához, – melyben a poézisről […] felgyülemlett hondolataimat a tanácsaimat fejezném ki szabadon […] jegyzeteket is örömest irnék, irodalmikasas egyebeketz, szinházról, […] ahova elvetődöm; irnivalóm van, csupán pontosan kell tudnom, érdemes-e […]