☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

FF003

49 Bd. Victor Hugo Neuilly/Seine
Budapest
Date: 14-05-1947
Language: Hungarian
Repository: Library Ferenc Fejtő, Fehérvárcsurgó
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (18-01-2018)
Folio number: 1

Mélyen Tisztelt Külügyminiszter úr.

Alulírott Fejtő Ferenc, 1938 óta Párizsban tartózkodó ujságíró, aki tizenöt éve gyakorlom ezt a mesterséget a demokrácia szolgálatában s a Felszabadulás óta, mint az Agence France Presse rádióhirhallgató osztályának vezetője, a francia sajtóban számos írást helyeztem el Magyarország érdekében – tisztelettel kérem, hogy a külügyminisztérium szolgálatába felvenni sziveskedjék.

Születtem 1909. augusztus 31.-én Nagykanizsán, ahol édesapámnak, Fischel Lajosnak, könyvkereskedése és nyomdája volt. A kegyesrendi gimnáziumban jelesen érettségiztem, a pécsi majd pesti bölcsészeti karon végeztem, magyar-német-francia szakos szakvizsgás tanár vagyok. A Nyugat, Válasz, Korunk, Népszava munkatársa, a Szép Szó alapító szerkesztője voltam, – jelenleg a Szocializmus szerkesztőbizottságának tagja vagyok. Műveim: Érzelmes Utazás /1936/; Jaures /1936/ Saint és Simon és Owen Róbert /1937/; Heine /angolul és franciául 1946/, sajtó alatt franciául és angolul II. József és kora; 1848 Európában. Franciául folyékonyan írok. A szociáldemokrata párt tagja vagyok. Bár idekint megélhetésem van, szeretném szerény képességeimet az épülő magyar demokrácia érdekében felhasználni, amelyért a nehéz években börtönt és üldöztetést szenvedve harcoltam.

Kérésem teljesítését kérve, vagyok Külügyminiszter urnak tisztelő hive

Fejtő Ferenc